Pwojè Blue Carbon

View ayeryen nan resif ak mang nan Pohnpei, Mikronezi. Foto © Jez O'Hare

Ki sa ki se yon pwojè Kabòn Blue?

Ekosistèm kabòn ble yo ka ede diminye enpak chanjman nan klima, sipòte adaptasyon, ak sekirite rezilta sosyal, ekonomik, ak anviwònman an. Sante, ble ekosistèm kabinik magazen ak konfiske kabòn ede diminye chanjman klima, sipòte divèsite biyolojik, epi yo bay bonjan sèvis ekosistèm nan kominote bò lanmè. Lè yo degrade oswa pèdi, yo kontribye nan chanjman nan klima lè yo bay gaz ki estoke ki gen efè tèmik (GHG) nan atmosfè a epi yo ka vin sous emisyon enpòtan.

Pwojè kabòn Blue ka ede peyi yo rive jwenn objektif Kontwòl Kontribisyon Nasyonal (NDC) yo nan objektif kontwòl ak klima yo. Photo © Etan Daniels

Yon pwojè kabòn ble itilize valè mitigasyon chanjman nan klima nan ekosistèm maren ak bò lanmè sipòte konsèvasyon yo, itilize dirab, ak restorasyon. ref

Benefis alèjman klima yo nan yon pwojè kabòn ble yo detèmine pa konpare chanjman ki fèt nan rediksyon GHG ak emisyon kòm yon rezilta nan pwojè a rediksyon yo GHG ak emisyon ki ta ki te fèt nan absans nan pwojè a.

Poukisa yon sèl?

Pwojè kabòn ble ka ede gouvènman nasyonal ak kominote yo reyalize objektif miltip ki gen ladan: mitigasyon klima ak adaptasyon, mwayen pou viv dirab, konsèvasyon, ak restorasyon nan ekosistèm kabòn ble.

Pwojè kabòn ble yo ka ede gouvènman yo delivre sou diminisyon nasyonal yo ak objektif adaptasyon ak angajman yo satisfè objektif anviwònman an ak devlopman dirab. Yo ka sipòte efò nasyonal yo kalkile sèvis yo ekosistèm nan anviwònman bò lanmè, konsa bay ankourajman adisyonèl pou jesyon ekosistèm amelyore. Yo ka bay finansman adisyonèl pou sipòte estrateji jesyon anviwònman ki egziste deja. Pou egzanp, konpansasyon kabòn ka itilize pou jenere finansman pou konsèvasyon pa pèmèt yon antite achte kapasite pou konpanse pou polisyon kabòn yo an echanj pou kabòn pa ke yo te emèt yon lòt kote - konsa ekosistèm kabòn ble yo kenbe entak, retabli, oswa jere yo an sekirite epi ogmante aksyon kabòn yo. Gade yon egzanp nan yon pwojè nan Madagascar sipòte mwayen pou viv nan kominote a ak mitigasyon kabòn.

Nan nivo lokal, pwojè kabòn ble ka dirèkteman amelyore mwayen pou viv kominote bò lanmè yo nan bay revni, sibzistans resous, ak benefis adisyonèl (egzanp, pwoteksyon bò lanmè bay nan marekaj intact).

Pwoteksyon mangròv pwoteje tou lapèch dirab ak mwayen pou viv.

Pwoteksyon nan resif koray, litoral mang, ak divèsite biyolojik tou pwoteje lapèch dirab ak mwayen pou viv. Photo © Mak Godfrey

Amelyore jesyon ekosistèm kabòn ble yo, kidonk, ka amelyore sekirite alimantè, sekirite mwayen pou yo viv, ogmante detèminasyon epi kontribiye nan delivwe kontribisyon detèmine nasyonalman (NDCs) atravè kabòn ak adaptasyon.

Men kèk egzanp sou pwojè Kabòn Blue

Konsèvasyon nan mouye inte

Tè mouye se magazen kabòn enpòtan, kidonk anpeche drenaj imid yo ak degradasyon ka anpeche gwo emisyon CO2. Aktivite pwojè yo ka enkli: kontwole sous estrès (polisyon bò lanmè, overharvest, ak devlopman bò lanmè) ak travay ak planifikatè itilize tè, ajans touris, ak kominote yo asire ki deja egziste ekosistèm kabòn ble yo pwoteje, ak devlopman vize lwen zòn ki vilnerab, abita ki gen aksyon kabòn enpòtan, ak abita ki bay lòt benefis imen enpòtan (egzanp, pwoteksyon bò lanmè, pèchri yo).

Retablisman ak kreyasyon tè moustikè

Aktivite pwojè yo ka enkli:

 • Bese nivo dlo sou marekaj ansyen an
 • Retire baryè mare
 • Rekouwaj nan marekaj vide
 • Ogmante sifas tè ak materyèl dragaj
 • Ogmante rezèv sediman pa retire baraj
 • Restore kondisyon Salinity (diminye CH4 emisyon)
 • Amelyore kalite dlo, pa egzanp, pou lanmè
 • Lanmè oswa lanmè kreyasyon - konvèti peyi oswa zòn maren soti nan ki pa mouye tè-a marekaj oswa ki pa Seagrass nan lanmè abita kote ki te gen deja pa gen okenn marekaj / lyèj nan egzistans.
Ekosistèm kotonye ble yo, tankou lanmè, jwe yon wòl enpòtan nan sekrè ak depo alontèm nan kabòn. Photo © Tim Calver

Ekosistèm kotonye ble yo, tankou lanmè, jwe yon wòl enpòtan nan sekrè ak depo alontèm nan kabòn. Photo © Tim Calver

Konsèy la te etabli pou sipòte devlopman pwojè kabòn ble (eg, ref), Ak entegrasyon seksyèl ta dwe yon eleman fondamantal nan nenpòt pwojè kabòn ble. 5 faz yo nan pwojè kabòn ble yo dekri an detay anba a:

délimitation

Idantifye seri de moun ki gen enterè potansyèl yo angaje yo nan pwojè a, moun ki gen enterè ka gen ladan yo:

 • Kominote lokal ki depann sou ekosistèm kabòn ble pou manje / mwayen pou viv (enkli gason ak fanm)
 • Operatè touris / otèl / pèchin òganizasyon ki jwenn revni nan sante ekosistèm kabòn ble
 • Ajans asirans ki bay pwoteksyon kont inondasyon
 • Konpayi ki achte kredi kabòn oswa peye pou sèvis ekosistèm
 • Devlopè kotyè yo
 • Syantis / inivèsite k ap travay sou kabòn ble
 • K ap pran desizyon entènasyonal, nasyonal, ak entènasyonal (egzanp, lidè lokal anviwònman / chanjman klima ministè nan gouvènman an
 • Angajman entènasyonal (Konvansyon Ramsar sou marekay ki gen enpòtans entènasyonal - RAMSAR, Konvansyon Nasyonzini sou Chanjman Klima - UNFCCC, Konvansyon sou divèsite byolojik - CBD)
 • Ekonomik fanm, sante, devlopman, ak / oswa òganizasyon anviwònman an

Idantifye zòn jeyografik sib ekosistèm kabòn ble yo ak enkyetid kle / chofè pèt nan tè imid ak degradasyon:

 • Zòn sib la ta dwe gen ladan fwontyè a jeyografik, limit tan tanporè (sètadi, peryòd kredi), pisin kabòn ki enplike (egzanp, Biomass, tè kabòn òganik) ak GHG yo matirite pou (CO2, CH4, ak N2O)
 • Fwontyè Pwojè a dwe kouvri zòn nan yo dwe anba kontwòl oswa yo vin anba kontwòl la nan patisipan yo pwojè. Epitou, li enpòtan nan adrès ki jan limit yo ka deplase nan repons a chanjman klima, tankou k ap monte nivo lanmè (egzanp, mangròv migrasyon landward)

Idantifye sèvis ekosistèm potansyèl yo ta ka jwenn valè pou sipòte aktivite pwojè yo ak objektif yo (egzanp, pwoteksyon plaj, pwoteje aksyon lapèch komèsyal, pwason pechè tou pre, jesyon mangrò, akwakilti alg, elatriye)

Evalye posibilite pwojè (wè yon egzanp nan Dokiman Siplemantè 1) - Si yo konsidere yon pwojè pou mache kabòn lan, yon evalyasyon posibilite ka detèmine konvnab li yo ak benefis GHG antisipe yo. Yon evalyasyon posibilite ta dwe gen ladan, nan yon minimòm:

 • Posibilite teknik, ki gen ladan yon evalyasyon nan pratik sa yo ki pi bon restorasyon, avantaj GHG antisipe, metodoloji ki disponib, konvnab peyi, fwontyè pwojè, adisyonèl, ak pèmanans. Li enpòtan pou etabli yon rejyon debaz ak referans, evalye menas ki egziste deja (kòz prensipal yo ak ki aktivite yo ka mete an plas diminye / elimine menas)
 • Posibilite finansye, ki gen ladan yon estimasyon de revni ak depans, moun ki gen enterè, ap koule finansye sou tout lavi a nan pwojè a, ak pi bon pratik pou estriktire finans kabòn.
 • Posibilite legal ak enstitisyonèl, ki gen ladan kabòn ak dwa tè, asire 'konsantman gratis anvan ak enfòme', pwoblèm taksasyon, ak kondisyon regilasyon
 • Evalye risk pou yo pa pèmanan - lè kabòn yo pèdi (eg, akòz clearance marekaj / drenaj, lanmè-nivo monte). Pral risk pou yo pa pèmanan diminye pa chwazi sit ki rezistan a lanmè nivo monte (disponiblite segondè sediman, kwasans vejetasyon gaya ak / oswa pant gradyèl pou imigrasyon marekaj)
 • Evalye pratik jesyon ki egziste deja (egzanp, kijan yo afekte gason ak fanm, imigran, kominote endijèn) ak kapasite syantifik
 • Klèman ilistre bezwen pou ak dimansyon nan yon pwojè potansyèl - dekri benefis potansyèl ak kontrent akòz pwojè a

Planifye

 • Idantifye klè objektif global ak objektif mezirab
 • Kat patisipan yo epi idantifye patnè pwojè yo
 • Ranpli yon analiz sèks & evalyasyon ak plan aksyon
 • Idantifye sous potansyèl finansman ak sekirite finansman pou pwojè a ki gen ladan lajan pou sèks ki gen rapò ak aktivite ak / oswa fòmasyon
 • Evalye opsyon gouvènans ak kad legal sipòte jesyon milti-sektoryèl
 • Evalye potansyèl enpak pwojè a nan anviwònman an oswa sosyal, asire pwoteksyon sosyal ki nesesè yo etabli, epi asire se sèks entegral nan tout faz ki soti nan planifikasyon aplikasyon ak siveyans ak evalyasyon
 • Chwazi metodoloji pou evalyasyon kabòn ble a
 • Devlope yon Estrateji Siveyans ak Evalyasyon ki kouvri enpak yo nan anviwònman an, sosyal, ak ekonomik nan pwojè a

Demonstrasyon

Faz sa a enplike nan evalyasyon ak demonstrasyon nan evaliasyon pwopriete a nan kabòn ble ak kijan li kapab itilize amelyore règleman ekosistèm ak jesyon, egzanp, nan kabòn finans, akò konsèvasyon, rekonesans nan politik ak jesyon, oswa lòt mekanism.

 • Aplike evalyasyon kabòn ble ki gen ladan evalyasyon kabòn, evalyasyon sèvis ekosistèm, evalyasyon politik ak jesyon ak evalye siksè pwojè a pou enfòme jesyon adaptif
 • Bay priyorite menas ak opòtinite, evalye opsyon jesyon, epi egzamine konpansasyon
 • Kontinye kominike ak edike (politik ak konsyantizasyon)

Aplikasyon

 • Mezire, rapòte, ak verifye kabòn - Pou rezèvwa kabòn ble yo dwe enkli nan mekanis politik (egzanp, pou jenere kredi kabòn), yo dwe mezire, rapòte, ak verifye. Sa a pèmèt swiv egzat nan rediksyon emisyon GHG ak founi dokiman yo kantite egzat nan kredi kabòn nan nivo pwojè a.
 • Anvan kabòn ka vann nan mache a, kabòn pwojè yo dwe anrejistre ak kò verifikasyon (egzanp, Verifye Kabòn Creole; American Carbon Rejis). Enskripsyon rive lè yon pwojè ofisyèlman antre nan yon estanda kabòn, epi yon fwa li se ki nan lis nan rejis la, li vin kalifye pou komès kredi ak kredi. Rapò sou siveyans yo dwe voye bay yon twazyèm pati pou verifikasyon epi si yo reyisi, yo pral bay kredi kabòn yo.
  • Pwojè akreditasyon Kabòn dwe demontre adisyonèl - kabòn ki kenbe yo dwe adisyonèl ak sa ki ta te reyalize si pwojè a kabòn pa te aplike; pèmanans - kabòn ki estoke yo ta dwe rete konsa sou tan long; flit - lè pwojè kabòn ble yo lakòz emisyon nan zòn deyò limit fwontyè a.
 • Sekirize finansman dirab pou aplikasyon pwojè kabòn ble a sou tan (atravè mache kabòn, peman milti pou apwòch sèvis ekosistèm, ak / oswa lòt mekanis)

Siveyans ak Evalyasyon

Siveye, evalye, ak adapte - Regilye siveyans ak evalyasyon yo nesesè kenbe yon ekip pwojè enfòme sou sèvis piblik la ak siksè nan aktivite yo pwojè, ak sipò jesyon adaptasyon.

 • Idantifye pwoblèm potansyèl, reformule estrateji, ak chanje estrateji kote sa nesesè
 • Mete kapasite pou siveyans ak evalyasyon jan yo nesesè pou sipòte yo pèmanans ak verifikasyon (jan yo note pi wo a)
 • Siveye ak evalye dimansyon sosyal pwojè a (eg, pou asire ke mèt resous yo gen yon pati ekitab nan benefis pwojè yo, diminye enpak entansyonèl ki gen rapò ak sèks). Pou konseye pedagojik wè SocMon ak Jesyon Enpak Sosyal Adaptif pou Jesyon Konsèvasyon ak Anviwònman.

Leson yo aprann nan pwojè Blue Carbon

Pwojè kabòn ble ki egziste deja ofri leson yo aprann ak egzanp meyè pratik: ref

 • Konsilte ak moun ki gen enterè lokal ki gen ladan mizisyen politik depi nan konmansman an konprann demann lokal yo ak rezilta vle ak jwenn otorite pou pwojè a
 • Defini objektif pwojè, asire klè nan sipò administratif ak pwosesis, epi yo gen nan-peyi kapasite pou siveyans, rapò ak verifikasyon ref
 • Konsidere ogmantasyon potansyèl nan nivo lanmè pou seleksyon sit, priyorite zòn ki pi rezistan a nivo lanmè monte ref
 • Yo rekòmande yon evalyasyon fezabilite nan etap bonè pou eksplore konsiderasyon teknik, legal, planifikasyon finansye ak angajman kominotè yo ref
 • Devlope yon plan biznis ki montre lè kredi yo ap kòmanse yo dwe akimile, konbyen yo pral vo, ak konbyen lajan ka espere sou lavi sa a ki nan pwojè a. Souvan pwojè kabòn ble yo chè devan epi kredi kabòn yo pa choute pandan plizyè ane apre pwojè a te etabli
 • Devlopman de fon konfyans ka ede amelyore debousman an transparan ak responsab nan revni kredi kabòn, depreferans ak yon tablo pwofesyonèl ak manadjè fon ki ka bay regilye, rapò detaye sou resi a ak itilizasyon lajan. ref
 • Mete ladan l konsiderasyon mwayen poul viv nan pwojè konsèvasyon ak restorasyon pou kabòn ble ref
 • Kolekte objektif ki gen rapò ak kabòn ak objektif konsèvasyon plis tradisyonèl ka ede bati fò lokal achte-an ref
 • Rekonèt ke benefis kabòn yo se jis youn nan anpil sèvis ekosistèm ki ka bay pa ekosistèm kabòn ble, epi yo ka bezwen yo dwe balanse kont lòt objektif. ref
 • Angaje nan jesyon adaptasyon alontèm, ki gen ladan siveyans, evalye ak ajiste jesyon abita kabòn ble jan sa nesesè ref
Translate »