Sèks sou Ekite

View ayeryen nan resif ak mang nan Pohnpei, Mikronezi. Foto © Jez O'Hare

Pi bon Pratik pou adrese sou Ekite Sèks nan Pwojè Kabòn Blue

Ki sa ki se sèks? ref

Gender se plis pase diferans byolojik ant gason ak fanm, ti gason ak tifi. Sèks defini kisa sa vle di pou ou yon gason oubyen yon fanm, ti gason oubyen yon fi nan yon sosyete, epi li refere a diferans sosyal ant gason ak fanm ke yo aprann, e menm si yo gen anpil rasin nan tout kilti, chanjan sou tan, epi yo gen lajè. varyasyon andedan ak ant kilti yo. "Sèks" ansanm ak klas, ras, ak lòt faktè sosyal, detèmine wòl yo, pouvwa ak resous pou fanm, gason, ti gason ak tifi nan nenpòt kilti, kòm moun ki gen aksè diferan nan opòtinite ekonomik, sosyal ak politik, ak sa ki estati yo. kenbe nan enstitisyon ekonomik, sosyal ak politik yo.

Poukisa Entegre Sèks nan Pwojè Blue Carbon

 • ede tè pwojè a nan yon bon konpreyansyon sou kontèks lokal la, frajilite ki egziste deja, ak kapasite.
 • ede asire aktivite pwojè yo ki gen rapò ak tou de gason ak fanm nan diferan anviwònman sosyal.
 • ede pratik yo ak kominote yo konprann poukisa ak kijan gwoup sèks yo ka jwe wòl diferan nan jere resous marin yo, yo ka vilnerab a chanjman nan itilizasyon resous maren nan diferan fason, ak ki jan sa ka chanje sou tan.
 • ede asire pouvwa pou pran desizyon plis distribye egalman ant diferan gwoup sosyal.
 • nesesè pou kontribiye pou transfòmasyon lontan, baryè pwofonman rasin yo pou devlopman

Gen prèv k ap grandi ki entegre sèks nan pwojè konsèvasyon ka ogmante benefis ki genyen nan konsèvasyon pou tout moun ak lanati. Li enpòtan pou chèche opòtinite, pa sèlman pou pèmèt gwoup frajil yo, men pou bay yon espas pou pataje konesans, pèsepsyon, ak eksperyans, epi pou evite agrave inegalite ki la deja yo.

KAWAKI fanm nan zòn konsèvasyon maritim kominote Arnavon nan zile Salomon. Malgre ke moun ki soti nan kominote lokal yo te patisipe pou 20 ane kòm ofisye konsèvasyon kominote a, fanm yo jis kòmanse gen yon wòl fòmèl la. KAWAKI te fòme avèk vizyon inifikasyon fanm alantou konsèvasyon, kilti ak kominote pou kreye yon pi bon avni pou pitit yo. Photo © Tim Calver

KAWAKI fanm nan zòn konsèvasyon maritim kominote Arnavon nan zile Salomon. Malgre ke moun ki soti nan kominote lokal yo te patisipe pou 20 ane kòm ofisye konsèvasyon kominote a, fanm yo jis kòmanse gen yon wòl fòmèl la. KAWAKI te fòme avèk vizyon inifikasyon fanm alantou konsèvasyon, kilti ak kominote pou kreye yon pi bon avni pou pitit yo. Photo © Tim Calver

Menm jan ak nenpòt entèvansyon devlopman oswa konsèvasyon, sof si yo fè efò fè espre angaje fanm kòm byen ke moun, gen yon tandans pou fanm yo dwe kite soti nan konsiltasyon, planifikasyon ak jesyon, sa ki ka nan vire amplifye inegalite sèks ki deja egziste. Efò pou amelyore jesyon ekosistèm kabòn ble tankou mangròv yo pa diferan. Pou egzanp, gen prèv ke fanm depann sou mangròb plis pase nenpòt ki lòt gwoup itilizatè, ref e yo patikilyèman depann sou sèvis yo bay yo, tankou bwa dife ak pwason près-rivaj, pou sipòte mwayen pou yo viv. Pandan ke li enpòtan ke fanm yo angaje ak pouvwa yo patisipe nan pwosesis planifikasyon ak pran desizyon sou jesyon an nan mangròv yo, sa a se souvan pa ka a.

Nan lòd pou pwosesis yo dwe vrèman patisipatif ak fasilite entrain egalman nan men tou de fanm ak gason, gen plizyè baryè potansyèl nan patisipasyon fanm ki bezwen yo dwe adrese; sa yo ka enkli pousantaj pi ba nan alfabetizasyon nan fanm nan kèk peyi, difikilte pou ogmante ak vwayaje ale nan atelye patisipatif (eg ki sòti nan yon sekirite oswa pèspektiv pri) oswa eklatman potansyèl ant tan an nan evènman sa yo ak devwa pou ki fanm anjeneral gen yon pi gwo pwopòsyon de responsablite nan kay la (eg an relasyon ak gadri, swen granmoun aje, elatriye). Anplis, yon fwa pwojè kabòn ble yo ap fonksyone epi jenere finansman atravè mache kabòn lan, gen yon risk tou pou distribisyon benefis sa yo ap inegalite, tankou aksè nan opòtinite pou pran desizyon sou fason yo afekte fon sa yo, ak aksè a fon yo tèt yo. Fenomèn sa a te rapòte an relasyon ak REDD +, ref ak ka espere nan kontèks la kabòn ble tou.

Nan 2017, a Blue Kabòn Kòd pou Konduit  te devlope. Kòd Konduit la dekri konpòtman ki ka ede asire aksè enklizif ak ekitab ak pataje benefis endepandaman de sèks, etnisite, kapasite, laj, lang, relijyon, sitiyasyon sosyo-ekonomik oswa nasyonalite. Kòd Konduit la se yon angajman volontè sepandan, epi li bezwen plis travay pou ogmante konsyans sou risk pou li pa asire ke pwojè kabòn ble yo reponn a sèks epi konsidere byen bezwen yo, fòs ak pèspektiv gason ak fanm, ak gwoup frajil yo. .

Bon Pratik nan Planifikasyon ak Designing Inisyativ pou egalite ant sèks

 • Analize sèks ak lòt enfliyans sou pouvwa anvan, oswa nan premye etap bonè planifikasyon aktivite kabòn ble pou asire yon konpreyansyon solid sou diferan nivo pouvwa, frajilite, konesans, ak kapasite nan kominote a.
 • Kolekte sèks done ki separe pou aktivite pwojè / evalyasyon
 • Analize chofè chanjman nan wòl sèks ak relasyon - kouman dinamik pouvwa chanjman an repons a presyon yo ak ensiste nan chanjman nan klima, ak lòt faktè, sou tan
  • kapab reyalize nan yon kontèks yon analiz otonòm sèks, oswa pa entegre sèks nan frajilite klima ak analiz kapasite (oswa egzèsis menm jan an) bonè nan, oswa pi bonè posib.
 • Asire konsiderasyon sèks enkli nan tout etap nan sik pwojè a: Adapte metòd ak zouti nan kontèks lokal la, asire ke yo apwopriye pou reponn a dinamik sèks lokal yo.
 • Fasilitatè yo bezwen okouran de dinamik pouvwa ak vwa ki gen dwa pa ka tande oswa ki ka pa leve vwa yo, epi jwenn fason pou adrese dezekilib pouvwa nan reprezantasyon.
 • Espas san danje (pafwa espas fanm sèlman) ta dwe kreye depi nan konmansman an
 • Idantifye etap pou fè pwofil tou de gason ak fanm egalego nan kominikasyon pwojè yo
 • Evalye patnè pwojè potansyèl an tèm de ki gen rapò ak sèks kalifikasyon ak eksperyans
 • Ansanm ak benefisyè pwojè yo, konsepsyon ak devlope yon sistèm asire ke benefis pwojè (ki gen ladan opòtinite pou pran desizyon, fòmasyon, ak ap koule finansye) benefisye fanm ak gason, ak gwoup vilnerab, ekitab.

 

Ka etid: Mangoro Market Meri

Nature Conservancy a ki te travay ak fanm lokal yo nan tout Papua New Guinea pou jere dirab mangròv yo ak amelyore revni yo ak mwayen pou viv. Nan fen 2017, TNC konvoke yon atelye nan fanm nan kominote a, reprezantan gouvènman an ak ekspè mangròv amelyore jesyon mangrò nan tout PNG. Fanm yo te bay kominote a fòmasyon nan alfabetizasyon finansye, jesyon ti biznis, mak ak maketing sipòte vire objektif yo pou jesyon dirèk mangrò nan yon mekanis pou jenere revni, pou tèt yo ak kominote yo. Fanm yo devlope yon plan biznis, Mangoro Market Meri (Mangrove Market Women) ak objektif kout, mwayen ak alontèm, ki baze sou mache lokal yo pou pèchè bò lanmè, ekotouristik ak kabòn ble.

Atelye Mangrove Milne Bay. Photo @ Konsèvasyon Nati a

Atelye Mangrove Milne Bay. Photo @ Konsèvasyon Nati a

 

K ap deplase soti nan "Sèks-sansib" nan "Sèks-transfòmasyon" Apwòch

Objektif prensipal dèyè entegrasyon seksyèl se konsepsyon ak aplike pwojè devlopman, pwogram ak règleman ki:

 1. Pa ranfòse inegalite ki deja egziste sèks (Sèks Net)
 2. Tantativ pou redije inegalite ki genyen ant sèks (Gender Sensitive)
 3. Eseye re-defini fanm ak wòl sèks gason yo ak relasyon yo (Sèks pozitif / transfòmasyon)

Degre nan entegrasyon nan yon pèspektiv sèks nan nenpòt ki pwojè yo bay yo ka wè sa tankou yon continuum (adapte soti nan Eckman, 2002; nan Nasyonzini Fi):

Sèks negatifSèks NetSèks sansibliteSèks pozitifSèks transfòmasyon
Inegalite ant sèks yo ranfòse pou reyalize rezilta devlopman ou vle yo. Sèvi nòm sèks, wòl ak Estereyotip ki ranfòse inegalite sèks yoSèks pa konsidere kòm ki enpòtan nan rezilta devlopman
Sèks nòm, wòl ak relasyon yo pa afekte (pi mal oswa amelyore)
Sèks se yon mwayen pou atenn objektif devlopman yo
Adrese nòm sèks, wòl ak aksè nan resous nan osi lwen ke bezwen yo rive jwenn objektif pwojè
Sèks santral pou akonplisman rezilta devlopman pozitif
Chanje nòm sèks, wòl ak aksè nan resous yon eleman kle nan rezilta pwojè
Sèks se santral pou fè pwomosyon egalite ant sèks ak akonplisman rezilta devlopman pozitif
Transfòme relasyon seksyèl inegal pou ankouraje pouvwa pataje, kontwòl resous, pran desizyon, ak sipò pou otonòm fanm lan

 

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »