Entegrasyon nan Règleman Nasyonal

View ayeryen nan resif ak mang nan Pohnpei, Mikronezi. Foto © Jez O'Hare

Peyi yo de pli zan pli ap chèche diminye emisyon gaz lakòz efè tèmik yo (GHG) ak kontribye nan diminisyon chanjman nan klima ak adaptasyon pa pwoteje ak restore ekosistèm kabòn ble. Pandan dènye dekad la, pwogrè yo te fè pou sipòte entegrasyon ekosistèm kabòn ble yo nan politik nasyonal ak subnasyonal yo. Daprè Akò Pari a, aksyon alèjman ak adaptasyon elijib pou enkli nan kontribisyon nasyonalman detèmine chak peyi (NDCs).

Yon analiz de NDCs 163 soumèt te montre ke peyi 28 gen ladan yon referans a marekaj bò lanmè an tèm de alèjman ak XNX peyi gen ladan ekosistèm bò lanmè ak zòn nan bò lanmè nan estrateji adaptasyon yo. ref

Nasyonzini Konvansyon chapant sou chanjman klima (UNFCCC) gen yon kantite mekanism pou peyi yo rapòte aksyon planifye ak pwogrè sou adrese chanjman nan klima. Anplis de NDCs yo, peyi yo ka enkli ekosistèm ble kabòn nan Plan Nasyonal pou Adaptasyon yo (NAP), Pwogram Nasyonal Adaptasyon pou Aksyon yo (NAPAs), ak Aksyon Kontwòl Nasyonal apwopriye (NAMAs).

Diminisyon Opòtinite NDC - Envantè Nasyonal GHG

Pou devlope politik konkrè ak repons jesyon, ak bay nimewo rijid nan kont gaz natirèl ak mondyal gaz yo, ekosistèm kabòn ble bezwen vin enkli nan envantè yo GHG ofisyèl ke peyi soumèt anba UNFCCC la. Yon opòtinite kle se pou peyi yo enkli marekaj bò lanmè nan envantè kabòn nasyonal (pou gidans, gade IPCC 2013 Sipleman a mouye ki bay metodoloji kontabl GHG sou bò lanmè andedan ak bò lanmè ak sipòte enklizyon de emisyon ak ranvwa nan ekosistèm sa yo nan GHG nasyonal envantè). . Pa enkli ekosistèm sa yo nan envantè nasyonal, ap diminye potansyèl la nan ekosistèm kabòn ble yo pral entegre nan evalye pwogrè mondyal nan direksyon pou reyalize objektif yo nan Akò a Pari nan pwosesis la Stocktake Global.

Mangrove nan forè mekanism

Efò konsèvasyon ak restorasyon mangrov yo ka enkòpore nan mekanis forè UNFCCC tankou REDD+ ak kòm yon pati nan aktivite LULUCF si yon peyi defini mangrov kòm yon forè. Si tè yo se yon sous oswa yon koule enpòtan jan sa defini lè l sèvi avèk analiz kategori kle IPCC, tankou nan forè mangròv, kabòn tè a pral enkli tou nan metodoloji kontablite REDD+ oswa LULUCF. La Global Mangrove Watch bay aksè a done mondyal sou kabòn ble mangrov ki ka itilize pou rapòte nan de mekanis sa yo.

Konsèvasyon forè mangrove ak restorasyon ka enkli nan REDD + pwojè yo. Photo © Tim Calver

Konsèvasyon forè mangrove ak restorasyon ka enkli nan REDD + pwojè yo. Photo © Tim Calver

NAMAs

NAMAs (Nasyonalman apwopriye aksyon Mitigasyon) yo se opòtinite pou peyi devlope yo fè pwojè aliminasyon klima ki tou gen yon konsantre sou benefis sosyal. NAMAs gen ladan efò ble kabòn nan chanjman itilizasyon tè, konsèvasyon ak aktivite restorasyon nan ekosistèm kotyè yo. Bay plizyè benefis sosyal ki bay marekaj ki bò lanmè, ekosistèm sa yo byen pozisyone yo dwe enkli.

Adaptasyon NDC Opòtinite - NAPs / NAPAs

Pwogram nasyonal pou Adaptasyon pou Aksyon (NAPAs) bay yon pwosesis pou reponn a bezwen ijan ak imedya de mwens devlope peyi (LDCs) pou adapte yo ak chanjman nan klima. Plan Adaptasyon Nasyonal (NAP) pèmèt Pati yo idantifye bezwen adaptasyon medyòm ak long tèm epi devlope epi aplike estrateji ak pwogram pou adrese bezwen sa yo. Plizyè marekaj yo deja konsidere pa anpil pati nan NAP yo / NAPA yo.

Pou plis enfòmasyon sou kabòn ble nan lòt mekanism UNFCCC, gade nan seksyon 4 nan Ekosistèm Kòt Kabòn Blue: Opòtinite pou kontribisyon detèmine nasyonalman.

Etap ki genyen ladan yo kabòn ble nan atenuasyon chanjman klima nasyonal efò yo se:

  • Devlope plan aksyon kabòn ble nasyonal, ki montre sikonstans nasyonal espesifik, opòtinite, bezwen ak limit
  • Fè evalyasyon kabòn nasyonal ak evalyasyon ekolojik ak sosyo-ekonomik sou ekosistèm kabòn ble
  • Fè analiz nasyonal pri-benefis ki gen ladan aktivite kabòn ble nan estrateji nasyonal pou diminye chanjman klima
  • Benefis ID nan finans kabòn ki gen rapò ak aktivite nan zòn kotyè yo
  • Bati kapasite sou aspè teknik, politik ak enstitisyonèl nan emisyon ak ranvwa nan lavabo kabòn ble ak rezèvwa yo
  • Fè aktivite konsyantizasyon sou kominote a

Defi aktyèl yo nan entegre ekosistèm kabòn ble nan politik nasyonal enkli done enkonplè nan stock kabòn, emisyon, ak retire, ak aktyèlman seagrasses rete deyò tout rapò, kontablite, oswa NDC. ref Sepandan, sipò nan men gwoup tankou la Blue Kabòn Inisyativ ak nan Entènasyonal Patenarya pou Blue Carbon ap ede enkòpore ekosistèm kabòn ble pi konplètman nan politik nasyonal yo.

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »