Vulnerabilite Klima ak Manyèl analiz Kapasite

Filipin. Photo © TNC

SWEN te devlope Metodoloji pou Vulnerabilite ak Analiz Klima (CVCA) ak asosye Manyèl nan 2009 ede pratik devlopman konprann enplikasyon chanjman nan klima nan yon kontèks rediksyon povrete ak inisyativ pou redwi risk dezas.

Yon gwoup fanm nan vil Bansi nan distri Bawku nan nò Gana jwi yon moman pi lejè pandan yon egzèsis patisipatif. Photo © CARE / Angie Dazé

Yon gwoup fanm nan vil Bansi nan distri Bawku nan nò Gana jwi yon moman pi lejè pandan yon egzèsis patisipatif. Photo © CARE / Angie Dazé

Objektif prensipal CVCA yo se analize frajilite nan chanjman nan klima ak kapasite adaptasyon nan nivo kominote a, epi konbine konesans kominote a ak done syantifik pou bay pi gwo konpreyansyon sou enpak chanjman klima. Manyèl la bay konsèy sou yon metodoloji pou rasanble, òganize, ak analize enfòmasyon sou vilnerabilite ak kapasite adaptasyon nan kominote yo ak nan moun ak kay ki nan kominote yo.

Manyèl la te fèt sitou pou pratik devlopman epi li fèt pou aplike nan kòmansman yon pwojè sik, pou rezilta yo ka itilize pou sipòte konsepsyon pwojè adaptasyon oswa kanpay defans.

Manyèl la bay yon pwosesis fleksib ak patisipatif pou analiz la, pa bay yon kad nan kesyon k ap gide ki eksplore faktè sa yo pèmèt pou Kominote ki baze sou-Adaptasyon (CBA) nan nivo nasyonal, lokal yo, ak nan kay / moun. Li gen ladan li yon diskisyon sou zouti rekòmande ki gen ladan kat enstitisyonèl (yo idantifye enstitisyon ki enpòtan ki ka sipòte oswa oblije efò adaptasyon), entèvyou kle moun kap patisipe yo, ak analiz politik.

 

Zouti nivo kominote CARE a ki entegre chanjman nan klima nan yon analiz pi laj pou patisipasyon yo.

Zouti nivo kominote CARE a ki entegre chanjman nan klima nan yon analiz pi laj pou patisipasyon yo.

Avantaj Zouti CVCA la

 • kapasite pou sipòte pwosesis planifikasyon dirèkteman nan bay enfòmasyon sou kontèks espesifik sou enpak chanjman nan klima, vilnerabilite lokal yo, ak kapasite adaptasyon ki egziste deja
 • kapab itilize sipòte nasyonal- pwovens, ak evalyasyon nivo kominote-a
 • bay konsèy sou ki jan yo kreye yon anviwònman ki pèmèt sipòte adaptasyon nan nivo lokal yo ak nasyonal la
 • li disponib nan plizyè lang diferan: angle, panyòl, franse, pòtigè, Bahasa Endonezi, ak Thai

Limit nan Zouti CVCA la

 • pa bay konsèy espesifik sou ki jan enkòpore pwojeksyon klima nan lavni ak lòt enfòmasyon syantifik nan dyalòg kominote a
 • pa bay konsèy sou kòman yo adrese ensètitid nan klima ak done vilnerabilite
 • mank de konsèy sou kòman yo analize enfòmasyon yo kolekte (eg, inegalite sèks rekonèt kòm yon kòz kle kache nan vilnerabilite men manyèl la pa bay direksyon sou ki jan antreprann yon analiz sèks, malgre rekòmandasyon an kolekte done ki baze sou sèks-)
 • pa ofri konseye pedagojik detaye sou ki jan priyorite aksyon adaptasyon

Leson yo aprann

 • Gen eksperyans avèk zouti a montre ke itilizatè vle epi yo bezwen plis eksplikasyon konsèy sou analiz done an jeneral, ak espesifikman sou analiz sèks
 • Enpòtan yo konsidere entegrasyon an nan yon pèspektiv ekosistèm pi fò sou vilnerabilite ak kapasite adaptasyon
 • Se angajman siyifikatif ak moun ki gen enterè lokal yo oblije ranmase enfòmasyon, analize done yo, valide analiz la, ak pou aplikasyon nan yon pi laj pwosesis planifikasyon patisipatif. Longè tan ki nesesè pou aplike zouti sa a se varyab ki baze sou sijè ki abòde pwojè men li te mwayenn alantou 6 mwa pou chak sit
Translate »