Planifikasyon Aksyon Bonè Lokal & Zouti Jesyon

Zouti Planifikasyon ak Jesyon Aksyon Bonè Lokal la (LEAP) te devlope nan 2010 atravè yon pwosesis kolaborasyon avèk manm kominote a, administratè resous, pratik konsèvasyon yo, ak reprezantan ki soti nan divès sektè (egzanp, sekirite alimantè, lapèch, jesyon risk dezas, syans klima) nan Mikwonezi. ref Zouti sa a te fèt pou pratik konsèvasyon ak patnè itilize pou ede kominote yo nan Mikwonezi aplike planifikasyon adaptasyon ak yon konsantre sou aksyon ki baze sou ekosistèm. Zouti LEAP la ede pratik kominote yo fasilite aktivite patisipasyon pou amelyore konpreyansyon kominote a sou enpak chanjman klima, angaje moun ki gen enterè yo ak sektè yo nan pwosesis planifikasyon an, epi fasilite yon konpreyansyon sou ki klima ak menas ki pa nan klima pou resous sosyal ak ekolojik yo enpòtan. ref Nan 2012, Ekip Sipò pou Inisyativ Koral Triyang Etazini te adopte ak adapte zouti pou Coral Triyang lan pou sipòte adaptasyon chanjman klima nan rejyon an.

Zouti a gen ladan kat etap:

 1. Jwenn ekip kominotè / pwojè a òganize pou konsyans klima ak planifikasyon adaptasyon
 2. Konprann chanjman nan klima ak istwa klima lokal la
 3. Fè yon menas ak evalyasyon frajilite
 4. Devlope yon plan LEAP oswa Jesyon

Chak etap gen ladan enstriksyon pou fasilitatè nan kominote a, fichye / modèl ki gen kesyon k ap gide yo, ak egzèsis ki dwe fèt ak manm kominote a ak / oswa yon ekip planifikasyon jesyon resous debaz. Pifò nan egzèsis yo baze sou metòd patisipatif evalyasyon riral yo itilize nan jesyon resous natirèl (eg, kalandriye sezon an, delè istorik, ak kat kominote a) ak itilizatè yo ankouraje yo bati sou materyèl devlope nan pwosesis planifikasyon jesyon anvan olye ke kreye nouvo pwodwi yo. ref Aplikasyon LEAP la mande pou ekspètiz fasilite kominote a, konesans debaz sou syans chanjman klima, enpak klima, ak estrateji adaptasyon nan tout sektè miltip.

Pechè yo travay pou idantifye opsyon aplikasyon kominote sou adaptasyon klima pou Ahus Island, Papua New Guinea. Photo © TNC

Pechè yo travay pou idantifye opsyon aplikasyon kominote sou adaptasyon klima pou Ahus Island, Papua New Guinea. Photo © TNC

Avantaj Zouti LEAP la

 • Fasilite la itilize
 • enpòtans lokal nan Mikwonezi (ak kominote bò lanmè ak zile nan peyi twopikal devlope plis lajman)
 • konsantre sou kominote sante ak byennèt
 • kapab yon zouti otonòm planifikasyon oswa enfòmasyon ki rasanble ka enkòpore nan plan ki egziste deja
 • pèmèt pou mesaj kle sou syans chanjman klima yo dwe kominike tou senpleman lè l sèvi avèk ilistrasyon
 • itilize pwosesis patisipasyon ki pèmèt manm kominote a konprann frajilite a chanjman nan klima nan pwòp eksperyans yo nan konbinezon ak syans klima
 • konsantre sou kominote sante sosyal ak ekolojik, olye de yon sektè sèl, sa ki pèmèt pou yon apwòch entegre ki pran tou de natirèl ak resous imen an konsiderasyon

Limit Zouti LEAP la

 • pwosesis patisipasyon yo pran anpil tan pou aplike
 • pa oryante sou anviwònman iben oswa kominote ki gen estrikti sosyal / gouvènans konplèks
 • pa fè fas ak dimansyon sèks nan vilnerabilite a klima ak chanjman anviwònman ak adaptasyon
 • Yo pa bay detay sou fason pou aplike aksyon adaptasyon epi reyalize objektif "SMART"
 • estrateji adaptasyon yo idantifye nan LEAP ka egzije kapasite teknik ak kapasite ke kominote yo pa posede (eg, fè fas ak ewozyon bò lanmè ak inondasyon)

Leson yo aprann

 • pwogram ak pwojè ki adrese adaptasyon chanjman klima bezwen mete aksan sou devlopman kapasite nan fasilitatè nan kominote a nan plan alontèm yo ak finansman
 • depreferans, finansman pou aksyon adaptasyon yo ta dwe an plas anvan yo inisye planifikasyon choute-kòmanse bonè plan aksyon
 • li enpòtan pou jere atant kominote yo ke kèk aksyon ka aplike imedyatman, pandan ke lòt moun ka mande pou pi lontan ankadreman tan ak finansman adisyonèl yo dwe aplike
 • kominote ki te pase nan pwosesis yon LEAP epi ki idantifye aksyon adaptasyon priyoritè yo souvan byen pozisyone pou aplike pou ak resevwa finansman adaptasyon klima
 • zouti LEAP la te devlope ak yon konsantre fò sou planifikasyon jesyon resous natirèl, se konsa ekip lokal yo ka bezwen ekspètiz teknik nan men lòt sektè (dlo, rediksyon risk dezas, agrikilti) yo idantifye ak evalye opsyon adaptasyon.
 • bati relasyon ak manm pèsonèl kle nan plizyè ajans ak sektè yo byen bonè nan pwosesis la LEAP se kritik reyalize buy-in pou planifikasyon ak aplikasyon, aksè a nouvo enfòmasyon, ak kontinyèl sipò teknik.

Baze sou bezwen an pou sipò teknik adisyonèl, yon kantite nouvo zouti yo te devlope sipòte adaptasyon kominote a chanjman nan klima tankou yon gid sou konpreyansyon ak planifikasyon pou pwoblèm chanjman bò lanmè (sètadi, ewozyon bò lanmè ak inondasyon, yon gid sou konsepsyon zòn marin ki jere lokalman efikas, pedagojik pou Triyang Coral la sou jesyon ekosistèm ki baze sou ak devlope plan jesyon pèchin lè l sèvi avèk yon apwòch ki baze sou ekosistèm pou adrese tou de moun ak ekolojik byennèt-.

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »