Kominikasyon Chanjman Klima

Filipin. Photo © TNC

Administratè Reef koray yo ka fè fas ak diskisyon difisil sou chanjman klima. Èske w gen zouti yo kominike sou li efektivman se kle nan konsyans elaji ak ankouraje aksyon ki nesesè anpil.

Pandan dènye deseni ki sot pase yo, anpil etid yo te eksplore kijan pou kominike avèk efikasite sou chanjman klima. De nan rekòmandasyon ki pi enpòtan yo se: 1) konnen odyans ou; ak 2) angaje odyans ou (pa konferans, koute sa yo pran swen sou epi pale sou chanjman nan klima nan kontèks la nan sa ki enpòtan yo). Mesaj senp, repete souvan, pa mesaje ou fè konfyans yo pwisan. ref

Materyèl kominikasyon chanjman klima prezante pa anplwaye nan Sosyete a Konsèvasyon nan Pohnpei. Photo © Meghan Gombos

Materyèl kominikasyon chanjman klima prezante pa anplwaye nan Sosyete a Konsèvasyon nan Pohnpei. Photo © Meghan Gombos

Pwen kle Pale

Anplis de sa nan kle pale pwen sou chanjman nan klima, manadjè yo marin yo tou rekonèt pouvwa a nan devlope videyo patisipatif pran pèspektiv lokal sou enpak chanjman klima ak repons.

Prensip de baz pou kominike sou Chanjman Klima ref

  1. Konnen odyans ou a (egzanp, valè yo, travay, enkyetid). Si ou ka konekte sa odyans ou gen sousi pou chanjman nan klima, yo gen plis chans pou yo koute.
  1. Konekte sou valè komen. Anpil moun kòmanse konvèsasyon an pa pale sou syans nan chanjman nan klima (sètadi, kòz ak konsekans). Sepandan, si ou vle moun yo pran swen ak aji, ou bezwen fè pwoblèm nan ki gen rapò ak yo. Pou fè sa, kòmanse pa konekte ak valè yo ki pote moun ansanm (egzanp, fanmi, sante, kominote)
  1. Echèl soti nan pèsonèl nan planèt. Moun konprann sa yo ka wè bò kote yo. Pale osijè enpak klima / danje yo ka wè (eg, siklòn, koray blanchi), Lè sa a, echèl moute nan lòt zòn nan peyi a oswa planèt la. Kòmanse ak katastwòf mondyal la mennen nan fatalite, depi anpil moun pa ka wè ki jan aksyon yo ta ka adrese tankou yon gwo pwoblèm.
  1. Itilize mo moun ka konprann. Yon anpil nan tèm chanjman nan klima, tankou "Kontwol Dega," pa vle di anpil moun. Olye de sa, itilize mo tankou prepare oswa preparasyon. Olye de pale sou "altènatif enèji," pale sou van ak pouvwa solè. Olye pou yo "tonbe ekosistèm", pale sou plant yo ak bèt yo ke nou depann sou yo siviv. Lang ki pi konvenk se rete vivan, abitye, ak deskriptif.
  1. Enspire ak pèmèt. Bagay ki pi enpòtan pou fè pou moun angaje sou chanjman nan klima se pou transmèt yon sans de espwa ak potansyèl. Bay egzanp konkrè sou aksyon ak solisyon; bay plis solisyon pase pwoblèm.
Yon fim sou solisyon chanjman nan klima lokal pa elèv yo nan Samoa te prezante nan Action4Climate konpetisyon an fim Entènasyonal. Photo © Aksyon Kont Chanjman Klima

Yon fim sou solisyon chanjman nan klima lokal pa elèv nan Samoa te prezante nan Action4Climate fim Entènasyonal la konpetisyon. Photo © Aksyon Kont Chanjman Klima

  1. Gen omwen X pwisan reyalite ki sòti nan yon mesaje ou fè konfyans. Youn oswa de reyalite ki gen anpil pouvwa emosyonèl ka ajoute pwa enpòtan nan mesaj ou an. Mesaje trè konfyans - diferan pou diferan odyans - prete kredibilite ak enpòtans. Jwenn yon gwo, quote ki enpòtan nan men yon moun odyans ou konnen ak konfyans.
  1. Prepare, pa adapte. Adaptasyon se yon tèm disempowering ki mennen nan fatalite ak demisyon. Ou pa ka fè anyen sou li, se konsa jis adapte yo. Preparasyon, nan lòt men an, mennen nan aksyon. Preparasyon vle di gen yon pwoblèm ke nou ka fè yon bagay sou. 
  1. Chanjman nan "ensèten" nan "risk". Pifò moun yo itilize fè fas ak lide nan risk yo. Li se lang lan nan sektè asirans, sante ak sekirite nasyonal. Se konsa, pou anpil odyans (egzanp, politisyen, lidè biznis) ap pale de risk ki gen nan chanjman nan klima se pi efikas pase pale sou ensètitid yo nan chanjman nan klima. 
  1. Kominike nan imaj ak istwa. Pifò moun ki konprann mond lan nan istwa ak imaj, pa bay lis nimewo, deklarasyon pwobabilite oswa graf, e konsa li enpòtan pou jwenn fason pou tradui ak entèprete langaj teknik nan rapò syantifik yo nan yon bagay ki pi enteresan.

Sa ki anba la a se yon egzanp yon deklarasyon kout ki gen ladan plizyè nan prensip ki anwo yo:

Reef nan mond lan se kritik enpòtan nan moun; yo bay pwoteksyon bò lanmè, manje (pèchri), revni touris, medikaman, e souvan kenbe enpòtans espirityèl ak kiltirèl. Reef yo menase pa chanjman nan klima ak lòt enpak imen. Men, gen yon bagay nou ka fè sou li. Lavni an bay manti nan men nou. Jesyon efikas koray Reef ki konsidere chanjman nan klima pral ede pwoteje resif koray ak sekirite benefis yo bay yo.

Translate »