Zouti Jesyon Lapèch

Siwo myèl siye sou plaj la nan Gouave, youn nan kominote yo lapèch sou Grenada. Photo © Marjo Aho

Pandan ke konpreyansyon chanjman nan popilasyon pwason, konpozisyon espès, ak kondisyon ekosistèm yo enpòtan nan pran desizyon enfòme, jesyon efikas lapèch gen ladan yon estrateji jesyon ak de konpozan:

  • jesyon zouti kontwole kantite pwason yo pran nan oseyan an;
  • règleman kontwòl rekòlt la ki deklanche lè ak konbyen lajan yo ajiste jesyon.

Zouti Jesyon yo ka fèt ak aplike nan jere yon kantite diferan aspè nan yon lapèch, ki gen ladan konpozisyon espès, trape-pa-inite-efò nan lapèch, modèl espasyal nan rekòlte, ak yon sèl oswa plizyè espès popilasyon. Nan Reef Nò nan Palau, zouti jesyon tankou limit gwosè ak zòn fèmen yo te itilize limite lapèch ki gen rapò ak mòtalite nan jèn ak ede kenbe yon popilasyon anfansman an sante nan espès enpòtan pwason Coral Reef.

Kenopin David, Majistra Kitti, Nanid (esdepan Paulin), Patterson Shed, Direktè Sosyete Konsèvasyon Pohnpei, Joseph Santiago, youn nan chèf tradisyonèl Enipein, ak Epert Mikel, youn nan chèf tradisyonèl Enipein la diskite sou lavni Nahtik Marin Zòn Pwoteje pandan w ap gade sou yon kat jeyografik naval nan zile a nan Pohnpei. Photo © Nick Hall

Manm kominote a nan Pohnpei diskite sou lavni nan Nahtik Zòn Pwoteje Marin ak pèchri yo. Photo © Nick Hall

Règ kontwòl rekòt yo kapab aplike nan repons a chanjman nan endikatè nan aksyon estati (eg fè ajisteman nan gwosè yon zòn ki fèmen baze sou gwosè pwason ki te rekòlte nan zòn sa a). Idealman, règleman sa yo baze sou done ki endike kijan lapèch afekte aksyon yo. Règ kontwòl rekòt yo gen entansyon maksimize pwodiksyon pandan y ap kenbe dirab nan lapèch la.

Bon zouti jesyon ak règleman kontwòl rekòlt la pral depann seryezman sou karakteristik biyolojik, sosyo-ekonomik, ak gouvènans nan lapèch la ak kominote a. Jesyon efikas lapèch egzije objektif defini aklè, enklizyon tout moun ki konsène lapèch nan devlopman zouti jesyon ak règleman kontwòl rekòt yo, ak mezi pou evalye efikasite lèt la kont objektif yo deklare.

jesyon zoutiBenefisLimit

Kontwòl selektif
Kovèti pou modifye ak restriksyon sa yo
(Al gade Rekonstriksyon mondyal pèch yo)
Itil nan milti-espès lapèch pou misyon pou minimize sible espès ki vilnerab

Efektif nan diminye pa trape-

Itil kote gen ti kapasite pou siveyans ak ranfòsman

Gen tandans favè maksimòm règleman travay yo
Ka sansib a efò ranp

Konsantre plis sou evite pwen referans limite olye ke reyalize objektif

Ka toujou mennen nan pèt nan kritik sèvis ekosistèm yo
Minimòm Limit Size

Limite maksimòm Size

(Al gade Palau ak / oswa belize Ka etid)
Itil pou pwoteje jenn oswa mega-spawners

Itil pou pwoteje ralanti k ap grandi, espès long viv ak rekritman varyab

Itil kote gen ti kapasite pou siveyans ak ranfòsman
Pa efikas pou rejte pwason ak pòv siviv
Fèmti tanporèFèmen sezon

Restriksyon Tan-of-Day
Ka chak jou, sezon, oswa deklanche ki baze sou

Itil si gen lakou reproducteur tanporèl

Itil si gen konsantrasyon sezon efò
Fasil yo dwe efikas nan diminye efò sof si makonnen ak lòt zouti tankou limit trape oswa restriksyon Kovèti pou
Fèmti espasZòn Marin Pwoteje (MPAs)
(Al gade belize, Wakatobi, ak / oswa Galapagos Etid ka

Pa gen-Pran zòn (NTZs: wè Papua New Guinea, belize, Wakatobi ak / oswa Bonaire Etid ka

Dwa Itilizatè Teritwa nan Lapèch (TURFs: gade Dwa Itilizasyon Teritwa pou Lapèch)

Pwovizyon pou deplase (gade Gid pou Devlopman Estratejik Fòmèl pou Rekòlte pou espès ak pèch nan done ki pòv yo)
Èske wotasyon, sezon, pèmanan, oswa deklanche ki baze sou

Pi efikas pou espès sedantèr

Itil si gen lakou reproduksion espasyal oswa abita vilnerab a lapèch

Itil si gen konsantrasyon espasyal nan efò

Ka maksimize benefis nan mache touris ak bay benefis yo pechè soti nan spillover ak rekritman
Pa efikas pou espès trè migratè

Pa adrese Efò inaktif

Ka gen gwo depans administrasyon ki ka lakòz konfli ak deplasman pechè yo
Limit efòAksè limite (Lisans)

Orè plonje

Nimewo nan Liy oswa Kwòk

Limit vwayaj la

Net Anviwònman Tan
Ka chak jou, sezon, oswa anyèl la

Kontwòl komen pou mete restriksyon sou kantite bato oswa pechè nan yon lapèch
Difisil si gen anpil flòt

Apwopriye pou pechè ki depann sou lapèch sibsistans

Ka pwoblèm nan milti-espès lapèch si sa yo gen ladan espès ki gen risk pou twòp lapèch
Limit trape yoTotal admisib Trape

Kota Sistèm ak Catch aksyon (gade Trape Share Design Manyèl)
Ka chak jou, sezon, oswa anyèl laDifisil si gen anpil flòt

Pa kapab fasil kontwole nan yon kontèks milti-espès

Jere Lapèch pou Moun ak Ekosistèm Sante

Manadjè Coral Reef souvan fè fas a konpansasyon difisil ant satisfè enterè yo nan sektè a lapèch ak sa yo ki nan konsèvasyon divèsite biyolojik. Nan egzanp ki gen plis siksè nan dat, kominote lapèch benefisye pi soti nan yon apwòch ekosistèm ki baze sou nan jesyon pechè. Nan jesyon lapèch ki baze sou ekosistèm (EBFM), plizyè objektif yo jere pou ekosistèm Reef an antye, asire sante alontèm nan resif koray ak popilasyon pwason ak kenbe lòt sèvis ekosistèm ki Reef a bay, tankou touris, plaj. pwoteksyon, ak lòt valè kiltirèl. Nan lòt mo, EBFM asire ke nan adisyon a pèchri yo, kominote kontinye benefisye de avantaj yo miltip ke Reef la bay.

Anplis de sa, apwòch ki baze sou dwa ki garanti aksè pechè a, pou yo sèvi ak, ak kontwòl sou lakou lapèch oswa aksyon pwason pwoteje mwayen pou viv ak aksè nan manje pou kominote lapèch.
 

Ekosistèm ki baze sou Lapèch Jesyon

Jesyon lapèch ki baze sou ekosistèm (EBFM) defann yon apwòch holistic nan jesyon resous ki rekonèt antretyen fonksyon ak sèvis ekosistèm kòm yon objektif prensipal pou jesyon pèch. Li tou te gen yon konsantre fò sou incorporant ensètitid, variation, ak chanjman prevwa nan jesyon pechè. Apwòch nan ekosistèm ogmante anpil aliyman an nan objektif jesyon ant pèchri yo ak konsèvasyon Reef, potansyèlman pèmèt pou yon apwòch kolaborasyon ak yon konsantre pataje sou bilding rezistans Reef. Manadjè yo ka ede asire yon ekosistèm koray Reef fleksib pa enkòporamman objektif sa yo nan jesyon lapèch.

Kenbe yon rekòt dirab - Aksyon pwason yo limite ak pwodiktivite byolojik kontrent rendement potansyèl la nan yon lapèch. Nan yon resif an sante, koray rezen, Biomass nan pwason estime yo dwe XNX-1,200 kg / ha. Nan multispecies maksimòm dirab sede (BMMSY) se ant 25-50% nan biomass a pèrsaj, oswa UM300-750 kg / ha. ref

Pwoteje gwoup fonksyonèl yo - Enpòtans ki genyen nan pwoteje gwoup kle fonksyonèl, tankou predatè tèt ak èbivò yo, te rekonèt. Kit motive pa konsiderasyon ekonomik (tankou pwoteje reken sipòte touris plonje) oswa enkyetid ekolojik (entèdi sou kenbe pwason èbivò diminye risk pou yo koray soti-konpetisyon sou resif alg), pwoteje gwoup kle fonksyonèl se yon estrateji kle pou sipò a. Reef detèminasyon. Pwoteksyon gwoup fonksyonèl tou bay yon zòn enpòtan nan kolaborasyon ant manadjè Reef koray ak administratè lapèch.

Diminye by-catch - Trape nan okazyonèl ki pa sib espès oswa bèt chetif pandan operasyon lapèch ka gen enpak siyifikatif sou Coral Reef divèsite biyolojik. Tòti lanmè, reken, zwazo lanmè, pwason jivenil, e menm espès tankou eponj ak fanatik lanmè kapab enpòtan nan trape nan kèk pèchri.

Pwoteje regreman de anfantasyon - Pwoteksyon nan rekouvreman reproduksion enpòtan pou tou de jesyon pechè ak konsèvasyon divèsite biyolojik. Kenbe popilasyon an sante elve (sous pitit pitit) nan pwason Reef se kritik pou dirab la ak sante nan sistèm Reef koray. Syans ak Konsèvasyon Regrime Pwason yo gen resous pou sipòte efò pou pwoteje agregasyon pwason yo.

Pwoteje zòn kritik yo - Reef espès depann sou resif koray ak abita ki asosye (egzanp mangròv, seagrasses) pou manje, abri, ak repwodiksyon. Anplis de rejyon reproduksion, lòt zòn kritik pou pwoteje enkli: lakou pepinyè, koridò alèjman, ak zòn natirèlman rezistan / rezilyan.

Jere risk soti nan chanjman nan klima ak sidifikasyon lanmè- Klima global chanje strisjan (sètadi lanmè chofe, monte nivo lanmè, chanjman nan modèl tanpèt yo, ak chanjman nan kouran oseyanik yo) ak asidifikasyon lanmè a yo dramatikman afekte ekosistèm Reef koray. Aksyon Jesyon nan echèl lokal la pandan evènman nan estrès grav ka jwe yon wòl enpòtan nan minimize gravite a nan domaj ak sipòte gerizon.

 

Jesyon Pèch Dwa ki baze sou

Jesyon lapèch ki baze sou Dwa (RBFM) kreye kondisyon kap pèmèt moun amelyore sante popilasyon pwason yo, paske pechè yo jwenn ankourajman pou vin enteryè alontèm ekosistèm lan. Sistèm ki baze sou Dwa yo kapab amelyore sante ekosistèm nan atravè pechè ki volontèman restore abita pwason, etabli zòn prive maren pwoteje, ak diminye efò lapèch jeneral. ref  Egzanp RBFM gen ladan dwa pou itilize teritoryal nan lapèch (kote yo afekte dwa pou pozisyon lapèch pou pechè endividyèl yo oswa gwoup pechè pwason yo) ak kowoperativ lapèch (kote gwoup pechè yo aji ansanm pou jere kèk aspè nan lapèch la).

Anplis de benefis ekosistèm, RBFM ka amelyore pèfòmans ekonomik la nan lapèch la kòm yon antye. Avèk yon dwa nan yon pati nan yon lapèch, ankourajman a se maksimize benefis ekonomik pa diminye depans ki asosye ak lapèch ak / oswa pa ogmante valè a nan trape an. Sepandan, sistèm ki baze sou dwa ka kreye konfli lè distribisyon an nan dwa eksklizif rezilta nan yon répartition nan richès ki gen ganyan klè ak perdants.

Translate »