Coral blanchi

Bleach in the Maldives, 2016. Foto © The Ocean Agency/Osean Image Bank

Pandan ke kòz yo nan blanchi koray yo pi lwen pase enfliyans dirèk nan jesyon lokal yo, manadjè resif yo gen wòl enpòtan yo jwe anvan, pandan, ak apre evènman blanchi.

Manadjè yo gen anpil chans pou yo gen yon seri responsablite ki asosye ak evènman klowòks ki gen ladan: predi ak kominike risk, mezire enpak, konprann enplikasyon yo pou rezistans resif, epi mete an aplikasyon repons jesyon pou minimize gravite domaj la ak/oswa ede ak rekiperasyon resif.

Evènman blanchi ka devlope toudenkou, ak ti tan pou preparasyon ak monte yon repons. Plan repons klowòks yo se yon zouti enpòtan pou asire manadjè Reef yo pare ak kapab reponn kòmsadwa a evènman blanchi koray. Yon plan repons klowòks dekri etap sa yo pou detekte, evalye, ak reponn a klowòks evènman yo. Li pèmèt administratè yo dwe pare yo ta dwe yon evènman blanchi. Sa ka enpòtan pou fason ensidan an dekri nan medya yo, pou asire kredibilite ak moun ki gen enterè yo, ak pou prepare yo pou aksyon jesyon apwopriye. Plan repons klowòks yo souvan gen yon konbinezon de woutin ak travay reponn; travay reponn yo aplike lè sèten limit oswa deklanchman yo rive jwenn.

Tablo sa a bay egzanp sou ki kalite aktivite ki ta ka aplike anba chak eleman pou twa diferan resous / kapasite senaryo (ba, mwayen, ak disponiblite resous segondè).

Egzanp travay ki soti nan kat kategori aksyon klowòks repons anba twa senaryo resous diferan

Tablo 2.1 Egzanp travay ki soti nan kat kategori aksyon klowòks repons anba twa senaryo resous diferan nan Gid A Reef Manager's Coral Bleaching (2006)

Plan repons klowòks ka pran anpil fòm, ki soti nan yon fondasyon repons konplè jesyon (egzanp, sistèm baryè Reef Marin Park Otorite ensidans repons lan) ki gen ladan yon sistèm kontwòl ensidan ak pwosedi jaden nan yon deskripsyon senp yon sèl-paj nan etap kle ak deklannche. Kat eleman prensipal yo nan yon plan repons klowòks yo se: 1) yon sistèm avètisman bonè; 2) evalyasyon enpak; 3) entèvansyon jesyon; ak 4) kominikasyon.

Plan repons pou blanchi koray GBRMPA

Plan repons pou blanchi koray devlope pa Great Barrier Reef Marine Park Authority (GBMPA) nan Ostrali. Sous: GBRMPA 2011

Devlope yon Plan Repons Blanchi

Pre-planifikasyon anvan yon evènman klowòks pèmèt manadjè yo byen vit reponn lè klowòks rive. Li enpòtan pou planifye alavans pou anplwaye, finansman, kominikasyon, ak siveyans. Lè w gen yon plan an plas, sa ap ede administratè yo jwenn kredibilite ak sipò politik ak itilizatè resif yo ak moun k ap pran desizyon yo. Lè w ap devlope plan repons klowòks, li enpòtan pou mete moun ki gen enterè ak patnè ki enpòtan yo, ansanm ak ofisye ansyen ki soti nan òganizasyon jesyon an. Defini klèman wòl ak responsablite tout òganizasyon ak tout moun ki enplike nan yon repons enpòtan tou pou efikasite yon plan.

Yon fwa ke yon resif te afekte pa yon evènman blanchi koray, administratè ta ka vle konsidere entèvansyon jesyon lokal yo or restorasyon estrateji sipòte pwosesis rekiperasyon an. Sepandan, koray evènman blanchi souvan rive nan balans espasyal nan dè dizèn rive dè santèn de kilomèt, fè restorasyon yon chè ak difisil - si li pa enposib - pwospè.

Rezo Rezilyans Rezif la devlope a Fèy travay gide manadjè yo nan devlope yon plan repons klowòks. Zouti sa a ka ede administratè yo konsidere yon seri de pwoblèm ki sipòte yon repons, ki gen ladan:

  • Predi evènman bleaching mas
  • Mete papòt pou aksyon repons yo
  • Evalye enpak ekolojik ak sosyo-ekonomik klowòks mas
  • Siveyans pre- ak post-klowòks yo idantifye zòn Reef rezistan
  • Kominike sou klowòks mas anvan, pandan, ak apre evènman an
  • Aplike entèvansyon jesyon ki ka ogmante siviv koray pandan evènman yo
  • Sere finansman pou yon repons
  • Idantifye ak ranfòse kapasite ki nesesè pou yon repons

Siveyans ak Predi koray blanchi

Predi evènman mas koray blanchiman se yon etap kle nan nenpòt plan repons blanchi koray. Diferan prediksyon koray blanchi ak zouti siveyans yo disponib kounye a pou administratè yo ki gen ladan:

Pou plis enfòmasyon sou zouti sa yo, al gade nan paj la sou evènman mas klowòks.

Translate »