Tanpèt twopikal

Tanpèt twopikal lakòz diferan nivo domaj nan resif, sòti nan domaj twò grav rive nan pèt resif konplè. Tanpèt sa yo ka lakòz gwo mòtalite koray akòz fwotman, ka zo kase, ak detachman koloni. Mòtalite koray yo souvan kontinye apre yon tanpèt pase paske koray blese yo pi fasil pou maladi, klowòks, ak predasyon. Gwo van ak inondasyon pandan tanpèt twopikal yo genyen tou potansyèl pou jenere yon gwo kantite debri ak polisyon ki plis domaje resif koray.

Fòmasyon divès yo pou itilize sak leve kòm yon pati nan pwotokòl repons pou ijans. Foto © Jennifer Adler

Fòmasyon divès yo pou itilize sak leve kòm yon pati nan pwotokòl repons pou ijans. Foto © Jennifer Adler

Abòde enpak rapid ak efektivman enpòtan pou ogmante chans pou resif koray yo kapab refè apre twoub sa yo. Pou reponn nan fason sa a, yo ta dwe devlope yon plan repons davans nenpòt evènman.

Aprann plis sou plan repons rapid ak restorasyon ijans pou domaj tanpèt sou la Repons Rapid & Restorasyon Ijans paj.

Egzanp repons pou tanpèt twopikal yo montre nan ka etid sa yo:

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »