Managing for Ocean Acidification

Siklòn. Photo © NOAA
lanmè

Kabann lanmè ki sitiye tou pre koray ka bay yon tanpon lokal nan efè asidifikasyon lanmè. Sa a se paske lanmè pran CO2 nan kolòn nan dlo nan fotosentèz ak elve eta a saturation aragonit, ki kapab konpanse enpak asidifikasyon oseyan nan echèl lokal yo. Foto © Katie Laing

Oseyan asidifikasyon (OA) reprezante youn nan pi grav menas alontèm sou ekosistèm koray Reef epi yo pral kontinye nan syèk sa a, endepandaman de pwogrè nan diminye emisyon akòz kantite gaz kabonik deja nan atmosfè a.

Asidifikasyon oseyan an diminye disponiblite iyon carbonaté yo ki egzije anpil òganis - tankou koray ak molisk yo - pou konstwi vye zo eskèlèt ak kokiy. Pou resif koray, pi enplikasyon an konsènan asidifikasyon lanmè se li yo efè sou kwasans koray, korayèn alg ak pousantaj nan ewozyon chimik nan Reef substra, ki ka gen enpak siyifikatif sou kominote yo pwason depandan.

Kounye a, pi bon konsèy la pou jere pou sidifikasyon lanmè enplike nan priyorite jesyon anvè pwoteje refij natirèl ak jere ajan estresan lokal yo sou resif yo. Jesyon estrateji ki pwoteje sa yo 'refij natirèl'soti nan lòt ensiste ka ede resif fè fas ak chanjman prevwa nan klima ak lanmè chimi. Karakteristik ki ka endike abita mwens vilnerab a asidifikasyon lanmè yo enkli: ref

 • Zòn rich kabonat, tankou resif leve, ak zile kalkè, plat Reef vaste, plak Reef / koray konplèks tèt, ak depo sediman carbonate
 • Gwo konplèks Reef divèsite ki byen wouj pa oseyanik dlo. Enflux nan dlo fre nan oseyanik pote pi wo alkalinite total ak eta saturation ki sipòte Reef ak bilding koki
 • Kabann Seagrass tou pre koray. Sa yo kapab bay yon kout tèm efè lokal tampon pou resif koray adjasan paske seagrasses ka diminye disoud CO2 ref

GIDMAN MANAGEMENT

Design MPAs ki konsidere OA

Kòm syans lan devlope, li enpòtan pou manadjè yo konsepsyon chwazi egzanp sou zòn Reef koray nan yon varyete de oseyan chimi ak rejim oseyanografik (egzanp, pH segondè, epi ki ba ak aragonite saturation eta; zòn ki gen segondè ak ba variation nan paramèt sa yo) pou enklizyon nan MPA yo. Sa ap ogmante chans pou pwoteje koray abitye avèk yon varyete de kondisyon pH epi pwopaje risk pou siviv nenpòt espès koray konpwomèt pa asidifikasyon lanmè a.

Redui ajan estresant ki agrave kondisyon asidifikasyon lanmè a - Manadjè yo ka sipòte detèminasyon resif pa diminye lòt ajan estresan ki afekte ekosistèm maren yo (pa egzanp, diminye kalite dlo, polisyon bò lanmè, ak twòp lapèch nan espès enpòtan ak gwoup fonksyonèl, tankou èbivò). Efò sa yo kapab ede òganis marin yo konsantre resous yo sou kwasans, kalsifikasyon, ak repwodiksyon olye sou reparasyon domaj. ref Espesyalman, diminye sous ki baze sou peyi polisyon (tankou eleman ekoulman eleman nitritif ak sedimantasyon) te idantifye kòm yon apwòch enpòtan nan adrès asidifikasyon nan dlo bò lanmè paske eleman nitritif tankou fosfò ak nitwojèn ak entrain kabòn ki baze sou ka ogmante asidite a nan bò lanmè ak oseyanik. dlo. ref Yon estrateji kle pou adrese asidifikasyon oseyan an ranfòse lwa anviwònman ki deja egziste (eg, US Clean Water Act) pou limite ekoulman ak asosye polyan, kontwole ewozyon bò lanmè, epi ranfòse limit emisyon pou polyan tankou oksid nitwojèn ak oksid souf. ref

Eksplore ak aplike entèvansyon inovatè ki diminye efè nan sidifikasyon lanmè kote sa posib - Entèvansyon dirèk yo dwe eksplore ki potansyèlman bese enpak asidifikasyon lanmè. Apwòch sa yo ka gen ladan apwòch Geo-Jeni ak bio-tampon. ref Sepandan, yo dwe eksplore echèl jeyografik la, tan, ak depans ekonomik ak anviwònman ak benefis nan entèvansyon sa yo pi lwen anvan yo kapab aplike.

Ankouraje priyorite rechèch pou enkòpore asidifikasyon oseyan an nan planifikasyon ak jesyon konsèvasyon yo - Manadjè yo gen yon wòl enpòtan yo jwe nan ankouraje rechèch ki gen aplikasyon konsèvasyon dirèk pa patenarya ak enstitisyon rechèch oswa sipòte patenarya sa yo. Priyorite sa yo gen ladan: 1) etabli yon lanmè debaz nan chimi kabòn lanmè; 2) etabli baz de ekolojik; 3) detèmine espès / abita / kominote sansiblite nan asidifikasyon lanmè; 4) previzyon chanjman ki fèt nan dlo lanmè chimi carbonate; ak 5) idantifye efè potansyèl sinèrji nan ajan estresan miltip. ref Li pral tou enpòtan nan ankouraje rechèch sosyo-ekonomik sou enpak asidifikasyon lanmè, tan ki prevwa nan enpak, ak fason yo ogmante adaptabilite ak detèminasyon nan sistèm sosyo-ekonomik nan figi a chanje oseyan chimi. ref

Redui efè yo nan sidifikasyon lanmè - Aplike règleman nasyonal oswa mondyal yo redwi ekstrèmeman emisyon kabòn mondyal se etap ki pi enpòtan nan direksyon pou diminye efè yo nan sidifikasyon lanmè. Dyapozitiv ki anba yo gen ladan endike nan de Deklarasyon ki adrese sidifikasyon lanmè: Deklarasyon Honolulu ak Deklarasyon Monako.

COA_HonoluluDoc_tinyAn repons a defi ijan nan asidifikasyon oseyan, Nature Conservancy la te konvoke yon atelye pou ekspè nan lanmè nan Honolulu, Hawaii, nan mwa Out 2008. Atelye a te gen ladan manadjè Reef koray, oseyanograf, ekspè nan klima, ak syantis maren. Objektif la nan atelye a te devlope fondasyon an pou estrateji adaptasyon ke administratè maren ka aplike nan adrès enpak yo nan asidifikasyon lanmè.

Rapò sou atelye final la, ki rele  ouvè nan yon nouvo fenètDeklarasyon Honolulu sou asidifikasyon Oseyan ak Jesyon Reefouvri dosye PDF , prezante yon suite nan règleman ak pratik jesyon ki pral gide etap sa yo premye ak ijan oblije bay resif koray pi bon chans pou yo siviv ak asidifikasyon lanmè. ref

Deklarasyon an ensiste ke de gwo estrateji yo dwe aplike ijan ak anmenmtan pou bese enpak chanjman klima a ak pou pwoteje valè sistèm reef koray yo:

 1. Limite emisyon gaz fosil yo
 2. Bati detèminasyon ekosistèm maren twopikal yo ak kominote yo pou maksimize kapasite yo pou reziste ak refè kont enpak chanjman klima yo

Rekòmandasyon jesyon sa yo te idantifye:

 • Mete ladan l resif ki gen yon vilnerabilite ki ba oswa si ou santi ou vin asidifikasyon oseyanik nan plan zonaj MPA yo pandan devlopman oswa revizyon woutin.
 • Mete ladan l nan plan jesyon MPA estrateji adaptasyon espesifik ak aksyon pou adrese menas pou chanjman nan klima (asidifikasyon lanmè ak planèt la ak monte nivo lanmè), ki gen ladan siveyans efikasite yo.
 • Revize regilyèman jesyon koray Reef yo enkòpore dènye rechèch la ak rezilta syantifik nan yon apwòch proaktif ak adaptasyon nan adrès enpak asidifikasyon lanmè.
 • Devlope, teste, epi, kote sa apwopriye, aplike entèvansyon pou redwi efè asidifikasyon oseyan yo sou zòn ak espès ki gen gwo priyorite, pa egzanp diminye enpak nan twoub lokal yo.
 • Devlope, teste, ak aplike entèvansyon inovatè diminye domaj nan resif febli pa asidifikasyon lanmè, ak ankouraje renouvèlman an nan kominote Reef pòv pa pèdi espès koray nan enpak yo konbine nan chanjman nan klima, ki gen ladan tanperati dlo lanmè ki wo ak lanmè-nivo monte.
 • Entegre jesyon Reef koray ak itilize tè-yo ak planifikasyon zòn bò lanmè ak pratik diminye entrain polyan (miyò, konpoze amonyòm, azòt ak oksid souf) ki ogmante asidite a nan dlo lokal yo.

COA_MonacoDoc_tinySyantis Marin ki te rankontre nan Monako nan mwa Oktòb 2008 lage yon deklarasyon fò sou 30 janvye, 2009 sou asidifikasyon oseyan akselere akòz ogmante emisyon kabòn ki te koze pa chanjman nan klima moun-induit. Deklarasyon an mande pou Gouvènman yo pran aksyon ijan pou diminye emisyon kabòn. Plis pase 150 syantis maren ki soti nan 26 peyi siyen an  ouvè nan yon nouvo fenètMonako Deklarasyonouvri dosye PDF  avètisman ke "asidifikasyon oseyan an kapab afekte rezo manje maren yo ak mennen nan chanjman sibstansyèl nan aksyon pwason komèsyal yo, menase pwovizyon pwoteyin ak sekirite alimantè pou dè milyon moun menm jan ak endistri lapèch milti-milya dola."  ref Deklarasyon an ankouraje règleman yo lanse kat kalite inisyativ:

 1. Pou ede amelyore konpreyansyon sou enpak asidifikasyon lanmè a pa fè pwomosyon rechèch
 2. Pou ede bati lyen ant ekonomis ak syantis ke yo bezwen evalye limit la sosyoekonomik nan enpak ak depans pou aksyon kont inaksyon
 3. Pou ede amelyore kominikasyon ant règleman politik yo ak syantis yo pou yon) nouvo règleman yo baze sou rezilta aktyèl yo epi b) etid syantifik yo ka elaji pou enkli kesyon ki pi enpòtan pou politik yo.
 4. Pou anpeche domaj grav nan sidifikasyon lanmè a pa devlope anbisye, plan ijan yo koupe emisyon drastikman
pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »