Maladi koray

SCTLD aplikasyon keratin antibyotik. Foto © Nova Southeastern University

Epidemi maladi koray yo se yon menas grav pou resif koray, sa ki lakòz lanmò nan koray difisil ak mou sou zòn vaste. Manadjè ki konfwonte ak yon epidemi maladi koray ka bezwen predi ak kominike enplikasyon ekolojik, mezire enpak, epi konprann ramifikasyon epidemi maladi yo pou jesyon alontèm rezistans Reef.

Yon plan repons pou maladi koray dekri etap yo pou detekte, evalye, ak reponn a yon epidemi. Paske pwopagasyon maladi a depann sou transmisyon, manadjè yo ka konsantre sou entèvansyon transfè maladi a. Maladi ka gaye rapidman atravè yon ekosistèm resif koray, men epidemi maladi yo ka pèsiste tou pou mwa rive pou plizyè ane. Sa vle di ke siveyans repons maladi a ka bezwen soutni pou plizyè mwa oswa menm ane.

Menm jan ak plan repons klowòks, kalite ak echèl plan an ka varye anpil selon sit ou ak kapasite ou. Rekonèt ak idantifye maladi koray yo enpòtan pou yon repons efikas nan maladi, epi nan anpil kote manadjè resif koray yo ka bezwen konte sou ekspètiz espesyal oswa yo ka vle aplike yon pwogram pou konstwi kapasite nan zòn sa a. Erezman, gen kèk gid ekselan ak zouti (egzanp, Raymundo et al. 2008) pou ede nan idantifikasyon ak jesyon maladi koray.

Evalyasyon ak Siveyans

Si gen resous ki disponib, manadjè yo ka aplike evalyasyon detaye maladi a. Evalyasyon sa yo enkli kantite espès sansib, prévalence (sa vle di, pwopòsyon koray ki afekte), ak yon deskripsyon blesi sou koray ki afekte yo. ref  Yo ka fè analiz mikrobyolojik, molekilè, ak istolojik, ki mande pou kolekte echantiyon koray ak anviwònman an.

Sondaj koray malad nan St. Croix, Zile Vyèj Ameriken yo. Foto © John Melendez

Sondaj koray malad nan St. Croix, Zile Vyèj Ameriken yo. Foto © John Melendez

Repons Jesyon

Yon fwa administratè yo detèmine kondisyon "debaz", yo ka fè evalyasyon sou sa ki reprezante nivo maladi ki pi wo pase nòmal yo ak potansyèl yo pou ogmante mòtalite. ref Plizyè teknik ak estrateji yo itilize pa manadjè yo detaye anba a.

Aksyon jesyon dirèk pou soulaje enfeksyon yo ka posib nan ka kèk ajan patojèn. ref Pa egzanp, te gen kèk siksè nan kontwole pwopagasyon maladi nwa band pandan anomalies t' ap chofe kò pa aspirasyon gwoup la itilize gwo sereng ou ponp. Lè sa a, yo ka mete ajil oswa mastike epoksidik anba dlo dirèkteman sou gwoup la pou sispann kwasans cyanobakteri ki rete nan kilè eskèlèt koray ki kache.

Teknik sa a tou te eseye avèk siksè ak maladi bann jòn, flewo blan, ak maladi bann blan. Si yo itilize apwòch sa a, li ta dwe fè ak anpil atansyon pou evite gaye cyanobakteri ak lòt mikwo-òganis ki soti nan yon koray malad nan koray ki antoure. ref Te retire chirijikal nan pati malad tou yo te itilize avèk siksè nan trete kèk maladi koray.

Manadjè yo gen aksè restriksyon sou sit ki gen gwo nivo maladi ak objektif pou diminye transmisyon nan sit ki pa afekte yo. Yon lòt estrateji enplike kontwole faktè ki agrave maladi koray tankou sedimantasyon ak bon jan kalite dlo redwi. ref

Aplikasyon estrateji sa yo mande pou manyen apwopriye nan koray malad, rediksyon nan mouvman ant sit plonje, epi sèlman deplase soti nan sit ki pa enfekte nan sit enfekte. ref

Rezo syantifik devwe ak kalifye ak administratè ki ka kontakte pou asistans, enfòmasyon, ak konsèy yo disponib. Pou egzanp, la Coral Disorts and Health Consortium (CDHC) te kreye kòm yon efò koperativ ki lye reprezantan ki soti nan ajans ameriken ki enplike nan jesyon resif koray.

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »