Stony Coral Tissoss Loss

SCTLD aplikasyon keratin antibyotik. Foto © Nova Southeastern University

Kijan Pou Rapòte Maladi Pèt Tisi Coral Stony

Si yo sispèk maladi pèt tisi koray wòch (SCTLD) nan kote ou ye a, li enperatif pou rapòte maladi a epi pataje foto koloni malad yo pou konfime li se SCTLD. La Atlantik ak Gòlf Rapid Evalyasyon Reef (AGRRA) baz done ap kolekte rapò sou maladi atravè Karayib la, ki gen ladan foto ak lòt enfòmasyon, ki fasil pou wè sou sit entènèt yo.

 

Maladi pèt tisi koray stony se yon maladi ki afekte plis pase 20 espès koray difisil nan Karayib la. Kounye a li lakòz gwo domaj nan resif koray nan Florid epi yo kòmanse rapòte nan lòt zile Karayib yo. Pandan ke maladi yo pa estraòdinè sou resif koray, SCTLD reprezante yon menas patikilyèman enpòtan pou resif Karayib yo akòz gwo ranje jeyografik li yo, dire pwolonje, to mòtalite wo, ak gwo kantite espès koray ki afekte yo.

Maladi pèt tisi koray stony yo sispèk yo dwe koze pa patojèn bakteri epi yo ka transmèt nan lòt koray atravè kontak dirèk ak sikilasyon dlo. Anpil efò kounye a ap fèt pou idantifye ajan maladi yo, relasyon ak faktè anviwònman yo, estrateji pou trete koloni malad yo, epi idantifye jenotip koray ki reziste. An konjonksyon avèk aktivite sa yo, anpil resous ap devlope pou ede manadjè yo ak lòt moun ki gen enterè yo idantifye epi reponn ak maladi a.

Resous yo bay isit la yo pral toujou mete ajou epi yo se rezilta nan kolaborasyon pami patnè anpil k ap travay sa yo konbat SCTLD. Klike sou yo aprann plis sou la ajans ak òganizasyon ki enplike nan efò sa a.

Enfòmasyon jeneral

Resous ki anba a bay yon gwo ranje enfòmasyon sou maladi a, ak anpil bay moute-a-dat deskripsyon konesans aktyèl ak rechèch.

Entèvansyon Maladi Pèt Tisi Coral Stony

  • Anrejistreman Atelye: Florida SCTLD Repons / Ekip Kowoperasyon Karayib Atelye Virtual sou Tretman ak Entèvansyon nan Maladi Pyè Tisi Coral: Apwòch, Leson Aprann ak Altènativ (3 èdtan)
  • Repiblik Dominikèn Plan Aksyon Maladi (Panyòl) - Devlope pou ekosistèm Reef koray nan Repiblik Dominikèn, plan sa a gen yon konsepsyon siveyans pou evalye estati maladi ak klowòks koray, epi li dekri aksyon espesifik pou kontwole, kominike, jere, ak konsepsyon entèvansyon pou anpeche oswa amelyore pèt la. nan koray akòz SCTLD oswa klowòks koray.
  • SCTLD Modèl Siveyans ak Repons Plan Aksyon pou Karayib Marin Resous natirèl Manadjè yo (MPA Connect) – Bay enfòmasyon detaye ak pwotokòl pou kontwole maladi a, tretman entèvansyon, metòd prevansyon, ak plis ankò.

Stony Coral Tissus Pèt Sit wèb Portal

Sit wèb sa yo te devlope pa patnè yo epi yo ofri yon varyete enfòmasyon ak resous sou maladi a.

Idantifye Maladi a

Maladi koray sa a jeneralman karakterize pa plizyè blesi nan tisi koray mouri ki rive atravè yon koloni koray epi gaye rapidman pou lakòz mòtalite nan tout koloni yo. Anba a gen resous pou ede idantifye kòrèkteman maladi pèt tisi koray wòch konpare ak lòt kòz mòtalite koray.

Siveyans Maladi a

Si yo sispèk maladi pèt tisi koray wòch nan kote w ye a, li enperatif pou rapòte maladi a epi pataje foto koloni koray ki malad yo pou konfime maladi a. Kounye a baz done AGRRA ap kolekte enfòmasyon sou rapò maladi epi li ka ede konfime SCTLD kòm kòz mòtalite a. Lòt resous ki nan lis yo ka itilize pou kontwole maladi a.

Rapid Repons

Paske maladi pèt tisi koray wòch se yon maladi ki pwopaje byen vit, li enpòtan pou gen yon plan ki deja an plas pou kijan w pral reponn maladi a si w wè l nan kote w ye a. Ajans jesyon nan Florid te prepare plizyè resous anba a ki dekri plan repons SCTLD yo ak estrikti yo.

Angajman kominote a

Manm kominote yo ki angaje aktivman ak resous resif koray yo ta dwe enfòme sou maladi pèt tisi koray wòch nan zòn kote pwopagasyon ka gen anpil chans epi yon fwa maladi a te konfime. Resous sa yo disponib kòm egzanp sou fason pou enfòme manm kominote a sou maladi a epi angaje yo nan efò repons.

 

Imèl nan resilience@tnc.org si ou ta renmen mete resous adisyonèl sou maladi pèt tisi koray wòch.

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »