Itilizasyon lwazi

SCTLD aplikasyon keratin antibyotik. Foto © Nova Southeastern University

Rekreyasyon se yon itilizasyon enpòtan anpil zòn resif koray. Itilizasyon lwazi yo ka fè ekstraksyon (egzanp, lapèch) oswa ki pa fè ekstraksyon (egzanp, plonje, plonje, bato, ak lapèch katch-and-release). Itilizasyon sa yo se yon sous presyon sou resif koray ak yon sous revni pou kominote a. Itilizatè lwazi yo ak operatè touris komèsyal jwe yon wòl enpòtan nan konsèvasyon ak jesyon resif epi yo souvan patnè kle ak ajans jesyon resif nan efò pou pwoteje resif koray.

Atravè yon apwòch ekilibre ki konsantre sou itilizasyon dirab, itilizasyon lwazi yo ka jere pou minimize enpak yo sou resif koray pandan y ap ranfòse kontribisyon itilizatè lwazi yo nan jesyon resif ak ekonomi an. Apwòch kle pou jere rekreyasyon enkli fikse limit, jere aktivite resif yo, ak ankouraje pi bon pratik.

Anviwònman Limit yo

 • Pote kapasite — Yon apwòch pou anpeche konsekans ki pa akseptab nan itilizasyon imen an se mete limit sou kantite itilizatè yo ak kalite aktivite ki baze sou kapasite ekosistèm nan pou fè fas ak enpak yo. Nan pratik, li ka difisil pou detèmine kapasite anviwònman an, men limit yo ka fikse lè l sèvi avèk pi bon konesans ki disponib ak yon apwòch enklizif nan itilizatè resif yo.
 • Limit chanjman akseptab (LAC) — Sa a enplike nan fikse limit ki baze sou konpòtman itilizatè resif yo epi li kapab yon apwòch pwisan pou fè itilizatè yo (sitou operatè touris komèsyal yo) adopte pi bon pratik, paske kantite itilizatè yo depann de gwosè anprint ekolojik yo. Yon kondisyon kle nan yon apwòch LAC se yon sistèm pou kontwole regilyèman kondisyon resif kòm yon pati nan yon sistèm jesyon dinamik ak papòt ak aksyon.
Règleman lapèch nan dlo sale nan Eta Florid ki gen ladan limit sak ak sezon Komisyon Konsèvasyon Pwason ak Faune Sovaj nan Florid

Egzanp règleman lapèch dlo sale nan Florid ki gen ladan limit sak ak sezon. Sous: Florida Fish and Wildlife Conservation Commission

Jere Aktivite Reef yo

Yon fwa yo te etabli kantite itilizasyon dirab nan yon sit, manadjè yo bezwen aplike sistèm pou jere aktivite yo. Kote yo jere itilizasyon lwazi atravè règleman ak/oswa yon sistèm pèmi, ranfòsman ka fèt grasa yon konbinezon oto-règleman, chèk lokal, ak siveyans. Itilizasyon ki pa komèsyal souvan pa mande pèmisyon, kidonk mwens apwòch regilasyon yo ka bezwen pou diminye enpak tankou ancrage, foul moun, ak twòp trafik veso.

Enstalasyon boue amaraj ak kanpay edikasyon ki asosye yo ka diminye kantite ancrage. Diminye enfrastrikti ki baze sou rivaj la, tankou yon kote pou veso ki limite oswa pakin machin nan sit lansman bato, ka ede kontwole kantite trafik bato alantou yon resif. Itilizatè-peye sistèm, tankou jou pase, ka itilize pou limite kantite vizitè nan yon sit oswa dispèse itilizasyon nan yon zòn ki pi laj epi redwi presyon sou sit ki pi popilè yo.

Yo ka itilize yon seri lòt apwòch tou pou diminye konsantrasyon itilizasyon an nan yon mwens kantite sit ki fè tèt di toujou, tankou enstale amaraj oswa enstale atraksyon (pa egzanp, resif atifisyèl oswa pak eskilti anba dlo, tankou sa yo ki nan Meksik).

Ankouraje meyè pratik yo

Enpak aktivite lwazi kapab redwi tou nan konpòtman sansib anviwònman an. Gen anpil sous enfòmasyon sou meyè pratik pou touris ki ede kodifye konpòtman ki redwi risk pou resif yo. Men sa yo enkli Pratik Reef Responsab devlope pou Great Baryè Reef a ak konsèy ki ofri pa la Coral Reef Alliance ak nan Pwogram Green Fins.

Menm pou aktivite lwazi èkstraktif tankou lapèch, enpak yo ka redwi lè yo fikse ak aplike limit sak ak gwosè, ak nan ankouraje adopsyon nan pi bon pratik. Adopsyon pi bon pratik yo ka ankouraje atravè sistèm rekonesans fòmèl tankou pwogram ekolojik-sètifikasyon yo ak ekolojik-Rating rapid.

Itilizatè lwazi ak operatè touris komèsyal Jennifer Adler 1

Itilizasyon jakèt sovtaj yo ka ede moun k ap plonje yo kenbe flote epi redwi domaj nan koray ak lòt òganis yo. Foto © Jennifer Adler

GIDMAN MANAGEMENT

 • Plonje pi bon pratik

  • Evite tout kontak ak koray ak lòt lavi maren
  • Pa janm chase oswa monte bèt lanmè
  • Pran anyen k ap viv oswa mouri soti nan lanmè a, eksepte fatra ki sot pase
  • Kenbe bon kontwòl dinamik
  • Pratike bon teknik finning ak kontwòl kò
  • Asire ke tout ekipman yo byen sekirize konsa li pa ka trennen oswa dechire sou koray yo
  • Se sèlman okipe, manipile, oswa nouri lavi maren anba oryantasyon ekspè, pa janm jis pran foto
  • Evite itilize gan ak jenou nan anviwònman Reef koray

  Ancoraj Pi bon Pratik

  • Egzamine zòn lan anvan ou mare l pou w jwenn pi bon kote a
  • Anchor nan sab oswa labou lwen koray
  • Anchor lwen zòn frajil oswa sansib ki gen ladan zwazo ak zòn nich tòti, sit eritaj endijèn, ak epav
  • Anchor bato ou yon distans ki san danje lwen lòt bato yo
  • Gade pou sekirite moun ki nan dlo a lè ou jete lank ou
  • Pa janm vlope kòd la lank oswa chèn alantou bommies oswa gwo tèt koray
  • Si ou mare sou tè a, mete ak anpil atansyon ankraj la pou minimize domaj rivaj ak kotyè yo
  • Si ancrage lannwit lan, jete lank anvan la tonbe ak doub tcheke sal la balanse
  • Pote ase chèn ak liy pou pwofondè a ou vle anchor nan
  • Sèvi ak lank kòrèk la pou sitiyasyon ou ak anviwònman
  • Rekipere jete lank la lè liy lan se vètikal
  • Si se jete lank nan kenbe sou Reef a, gratis li nan men kèlkeswa lè li posib
  • Pa fòse jete lank la pa motè pou pi devan
  • Sèvi sèlman kòm anpil chèn jan ou bezwen kenbe veso a, san yo pa konpwomèt sekirite
  • Kenbe veye pou asire ke jete lank la pa trenen
  • Motè nan direksyon pou jete lank la lè trase li nan

  Meyè Pratik Lapèch (Gid ki soti nan Gran Baryè Resif la)

  • Aktivman ale nan Kovèti pou lapèch ou a tout tan pandan y ap lapèch
  • Pran sèlman sa ou bezwen - pa nesesèman pwason nan limit la sak
  • Pa sèvi ak ensèk nuizib oswa pwason ki pa natif natal pou Garnier. Pa janm lage espès prezante nan dlo a
  • Pa lapèch kote manje pwason yo fèt, pa egzanp nan kad yon pwogram touris
  • Pa lapèch tou pre yon sit plonje komèsyal oswa pontoon
  • Pa fè pwason nan sit agrégasyon pwason yo konnen oswa yo sispèk
  • Pwason yon distans ki an sekirite ak bèt maren (tankou dòfen, balèn, tòti, ak dugong) ak zòn zwazo k ap poze oswa nidifikasyon.
  • Si ou pa sèten sou idantite pwason an oswa gwosè, lage pwason an imedyatman
  • Retounen tout pwason ki pa gwosè ak ki pa vle yo byen vit pou minimize blesi
  • Si w ap kenbe pwason an, retire li nan zen an oswa nan privye imedyatman epi touye li imanite
  • Pa mete fatra - netwaye tout angrenaj lapèch (tankou gad ak liy jete yo, ak sak Garnier) epi mennen l tounen sou rivaj pou jete l byen.
  • Apre file pwason, evite jete ankadreman yo nan ranp bato yo ak zòn popilè yo
  • Patisipe nan siveyans pwason ak pwogram rechèch kote sa disponib
pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »