Espas pwogrese

Espès anvayisan yo ka lakòz gwo domaj ki dire lontan nan abita yo anvayi yo lè yo redui abondans espès natif natal yo epi yo chanje estrikti ak pwosesis ekosistèm yo. Anplis de enpak anviwonmantal sa yo, espès anvayisan yo kapab lakòz tou pèt ekonomik nan kominote lokal yo ak endistri yo.

Alg anvayisan nan Hawaii Ian Shive

Patch koray kouvri nan alg anvayisan nan Hawai'i. Foto © Ian Shive

Gen kat apwòch prensipal ki enplike nan jere espès anvayisan yo:

Prevansyon se premye ak pi bon liy defans nan jesyon espès anvayisan yo. Pou anpeche entwodiksyon espès anvayisan yo, li enpòtan pou w konprann kijan espès anvayisan yo transpòte ak prezante. Chemen ki pi komen nan entwodiksyon gen ladan dlo ballast, biofouling nan ekòs bato, ak lage bèt kay vle ak Garnier lapèch. Nan yon nivo rejyonal oswa nan yon peyi, politik ak kòd pratik yo ta dwe an plas pou diminye risk entwodiksyon atravè chemen ki pi komen nan entwodiksyon.

Lè nou rekonèt mouvman bato yo se yon gwo sous envazyon espès, gen yon kantite estanda ak pi bon pratik apwòch ki ka itilize pou diminye risk pou resif koray. Pa egzanp, Marin Biofouling ak Envazyon Espès: Gid pou Prevansyon ak Jesyon gen ladan pi bon pratik jesyon pou asire ke mezi anti-antisalinè yo aplike nan veso, mezi kontwòl fwontyè nan evalyasyon risk, nan-dlo pwogram netwayaj, fasilite, ak mezi jete.

Siveyans ekosistèm yo ta dwe fèt nan yon fason alè ak sistematik yo nan lòd yo detekte entwodiksyon ase bonè ke yon repons rapid posib. Souvan sèl fason pou elimine yon espès pwogrese avèk siksè se aji byen bonè nan pwosesis envazyon an anvan yon enfeksyon vin gaye toupatou. Efò deteksyon bonè mande resous, planifikasyon, ak kowòdinasyon. Yo souvan detekte espès anvayisan pa chans, men moun ak pèsonèl ki resevwa fòmasyon yo detekte yo tou atravè sondaj ki vize sou espès anvayisan yo ak siveyans zòn espesifik ki gen gwo risk. Rezo siveyans kominotè yo ka bay enfòmasyon enpòtan tou sou chanjman nan kondisyon resif yo.

Pa egzanp, Hawai'i a Je nan rezo Reef la angaje kominote yo nan siveyans ak rapò sou espès maren anvayisan yo ak lòt faktè estrès resif tankou blanchi koray, maladi, ak epidemi predatè.

Yon fwa etabli, espès anvayisan yo ka trè difisil detwi, espesyalman nan sistèm trè konekte tankou resif koray. Sepandan, enpak ekolojik yon espès anvayisan ka jistifye efò pou kontwole plis gaye ak jere popilasyon etabli pou minimize domaj oswa pèmèt espès natif natal refè. An jeneral, yo itilize yon plan estratejik pou kontwole envazyon kwonik yo.

Pa egzanp, pwogram kontwòl pwason lyon an plas nan tout Karayib la. Nan Sanctuary Marin Nasyonal Florida Keys, pèmi pou retire lyon espesyal yo bay kounye a pou kolekte pwason lyon nan Zòn Prezèvasyon Sanctuary (SPA), ki otreman pa gen okenn lapèch, zòn pa pran. Nan lòt pati nan Karayib la, tankou Zile Kayiman yo, pwogram yo te konsantre sou ankouraje pechè lokal yo pran pwason lyon epi ankouraje yon mache pou pwason lyon atravè kanpay edikasyon, ki gen ladan bwochi ki eksplike kijan pou okipe ak prepare pwason lyon an sekirite.

Retabli ekosistèm yo ka nesesè si li pa te posib pou anpeche domaj ekolojik pa yon espès anvayisan. Retablisman se travay entansif ak chè, kidonk pa ta dwe aplike sof si menas la soti nan espès anvayisan yo te redwi nan nivo ensiyifyan.

Pou jwenn plis enfòmasyon apwofondi, pran kou sou entènèt Rezilyans Coral Reef sou restorasyon resif koray. Li a deskripsyon kou a oswa enskri nan kou an.

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »