Fleksib MPA Design

Nouvo pwojè restorasyon Coral nan Curieuse Marine National Park sou zile Curieuse, Sesel. Photo © Jason Houston

Byen fèt ak efikasman jere MPA yo jwe yon wòl enpòtan nan reyalize itilizasyon dirab resous maren yo nan plizyè echèl.​ ref De pli zan pli, rezo fleksib nan MPAs yo te aplike ogmante benefis konsèvasyon nan tout zòn pi laj ak gaye risk ki gen nan potansyèl pèt divèsite biyolojik nan nenpòt zòn youn. Eskalad moute soti nan MPAs endividyèl nan rezo MPA fleksib pèmèt pou pwoteksyon nan espès ak abita nan adisyon a antretyen nan pwosesis ekolojik, estrikti, ak fonksyon.

Seksyon sa a entwodui manadjè resif koray yo nan prensip kle ak rekòmandasyon rezistans pou sipòte devlopman fleksib rezo MPA yo. Prensip sa yo ka ede rezo MPA yo reyalize plizyè objektif, tankou dirab lapèch, konsèvasyon divèsite biyolojik, ak rezistans ekosistèm an fas chanjman nan klima ak lòt menas. Prensip ak rekòmandasyon sa yo ka aplike nan MPA ki egziste deja oswa itilize pou planifye pwochen rezo MPA epi yo ka aplike nan nenpòt echèl. Enkòporasyon rekòmandasyon sa yo bay pi bon chans pou resif ki nan yon MPA ap ​​siviv latwoublay epi kontinye bay kominote yo byen ak sèvis esansyèl yo.

Ki sa ki prensip Design MPA Rezo?

Prensip konsepsyon MPA fleksib bay konsèy sou fason pou konsepsyon yon MPA oswa rezo MPA fleksib. Prensip biofizik ak sosyoekonomik yo souvan itilize pou enfòme konsepsyon ak jesyon MPA. Prensip byofizik yo vize a reyalize objektif byolojik lè yo pran pwosesis kle byolojik ak fizik an kont; tandiske prensip sosyo-ekonomik yo vize a maksimize benefis yo ak minimize depans pou kominote lokal yo ak endistri dirab.

Seksyon sa a dekri prensip ki kapab reziste nan konsepsyon MPA ki entegre pèchè yo, divèsite biyolojik, ak objektif klima yo.

REKMANDASYON DESIGN

Li rekòmande pou manadjè yo vize aplike prensip detèminasyon otank posib epi bay priyorite entèdiksyon aktivite destriktif ak risk gaye atravè reprezantasyon ak repwodiksyon kalite abita yo. Rekòmandasyon konsènan minimòm gwosè ak espas nan MPAs ak pwoteje zòn kritik yo ka souvan kapab aplike ak mwens enfòmasyon.

Gen souvan twou vid ki genyen enfòmasyon, ak faktè kiltirèl ak politik ki anpeche aplikasyon konplè nan tout rekòmandasyon konsepsyon. Sepandan, aplikasyon prensip sa yo ki posib ogmante chans pou pwoteje tout seri abita espès enkoni yo, ak pwosesis enpòtan yo; e konsa, sipòte rezistans an repons a latwoublay.

Konsepsyon rezo MPA

Klike sou imaj pou w wè.

Rekòmandasyon espesifik konsepsyon soti nan Konsepsyon rezo zòn marin ki pwoteje yo pou atenn objektif lapèch, divèsite biyolojik ak chanjman klimatik nan ekosistèm twopikal yo: yon gid pou yon pratikan. yo jwenn nan seksyon sa yo. Gid sa a bay yon seri prensip byofizik entegre pou ede pratikan yo desine rezo zòn ki pwoteje maren fleksib pou reyalize objektif tankou dirab lapèch, konsèvasyon divèsite biyolojik, ak rezistans ekosistèm an fas chanjman nan klima.

Translate »