Reprezantasyon ak replikasyon

Nouvo pwojè restorasyon Coral nan Curieuse Marine National Park sou zile Curieuse, Sesel. Photo © Jason Houston

Prensip 2: Reprezantasyon ak Replikasyon

Reprezantasyon tout kalite abita maren yo ede asire ke eleman kle nan divèsite biyolojik la (espès, kominote, ak fizik / oseyanik faktè) pral reprezante nan rezo a. MPA yo ki gen ladan reprezantasyon ak replikasyon abita ak kominote yo nan yon rezo ki byen konekte gen plis chans pou yo pèsiste epi yo dwe rezistan nan repons a chanjman klima.

Lè evalye reprezantasyon pou konsepsyon rezo MPA, yo ta dwe konsidere twa faktè e enkli nan rezo MPA oswa MPA:

  1. Konpozisyon biodiversity: chak abita sipòte yon kominote inik, epi pifò bèt maren itilize plis pase yon abita pandan lavi yo
  2. Deglès biyografik, jeyografik ak anviwònman nan konpozisyon abita ak espès yo
  3. Entegrite ekosistèm: mentni pwosesis ekolojik sistèm lan enpòtan menm jan reprezante tout abita yo

Pa reprezante tout abita, manadjè asire ke abita yo pwoteje pou espès pèchin kle yo.

Sante kanpe nan Palmata Cuba Ian Shive

An sante kanpe nan Acropora palmata nan yon rezèv maren nan Kiba. Foto © Ian Shive

Risk-pwopaje nan enklizyon replike nan abita reprezantan

Chanjman nan klima ak lòt ajan estrès pa pral afekte espès maren ak abita egalman tout kote; Se poutèt sa, estrateji pou gaye risk la dwe bati nan konsepsyon rezo MPA. Gaye risk pou yo pèdi yon kalite abita nan yon evènman blanchi oswa lòt dezas natirèl, administratè yo ta dwe pwoteje egzanp miltip (repwodui) nan seri a plen nan abita maren, epi gaye yo soti pou misyon pou minimize chans pou yo ke yo tout pral siye pa menm twoub la.

Replikasyon se enklizyon plizyè echantiyon kalite abita nan MPAs ak rezo. Replikasyon nan kominote koray ki reziste ak rezistan ki pwoteje nan plizyè kote ogmante pwobabilite ke kèk pral siviv epi yo ka sipòte gerizon nan zòn ki afekte yo. MPAs replike pèmèt la epapiye espès maren yo ant zòn yo. Anpil maren espès lav echanj ak popilasyon adjasan. MPAs replike ka fèt adapte modèl epapiye yo nan espès yo ak fasilite koneksyon ant sit sa yo. espas konsiderasyon pral tou enfliyanse akonplisman wòl nan echanj popilasyon MPAs.

REKMANDASYON DESIGN

Reprezantasyon

  • Reprezante 20-40% chak gwo abita (sa vle di, chak kalite resif koray, mangrov, ak kominote zèb lanmè) nan rezèv maren, depann de presyon lapèch epi si jesyon lapèch efikas an plas deyò rezèv yo. ref
  • Non-pran zòn ta dwe kouvri omwen X% nan zòn nan jesyon (sitou nan zòn ki gen presyon lapèch lou oswa gwo enpak imen). Pi piti nivo (men pa mwens pase 30%) ka aplike nan zòn ki gen presyon lapèch istorikman ki ba, men si objektif la se pwoteje espès ki gen pi ba pwodiksyon repwodiksyon oswa reta nan maturasyon (egzanp, reken oswa kèk groupers) plis zòn yo pral mande.

replikasyon

  • Pwoteksyon replike nan chak abita pi gwo nan omwen twa rezèv lajman separe maren. ref
Translate »