Kritè sosyoekonomik yo

Nouvo pwojè restorasyon Coral nan Curieuse Marine National Park sou zile Curieuse, Sesel. Photo © Jason Houston

Prensip 5:

Idantifikasyon ak konsiderasyon nan aspè sosyal, kiltirèl, ekonomik, ak gouvènans nan kominote bò lanmè nan konsepsyon ak jesyon.

Konsiderasyon sosyal ak ekonomik yo ta dwe konsidere lè w ap desine ak jere yon rezo MPA oswa rezo MPA fleksib. Kreyasyon yon rezo MPA ak objektif sosyo-ekonomik ak objektif byofizik ka ede deplase soti nan jesyon sektè sèl nan yon apwòch plis holistic, ki gen ladan entèraksyon imen ak ekosistèm, ak enpak kimilatif. Apwòch miltip-objektif sa a ka kreye yon fondasyon ki transfòme fason moun yo adrese konfli ant anviwònman an ak ekonomi an.

Flòt bato lapèch artizanal nan Cousin Island Sesel Jason Houston

Flòt bato lapèch artizanal nan Cousin Island, Sesel. Foto © Jason Houston

Faktè sosyal pou konsidere nan konsepsyon MPA:

 • Akseptasyon sosyal (si wi ou non kominote lokal la sipòte MPA a)
 • Rekreyasyon (degre nan ki yon zòn ta ka itilize pou rekreyasyon)
 • Edikasyon ak opòtinite rechèch
 • Kilti (relijye, istorik, kiltirèl valè yon sit)
 • Konfli nan enterè (degre nan ki pwoteksyon afekte aktivite nan rezidan lokal yo, elatriye)

Faktè ekonomik yo konsidere nan konsepsyon MPA:

 • Benefis ekonomik (kijan pwoteksyon ap afekte ekonomi lokal la)
 • Enpòtans pou lapèch (kantite pechè depandan ak gwosè rendement)
 • Enpòtans pou espès (degre ki sèten espès Commerce enpòtan depann sou zòn nan)

Design Rekòmandasyon yo

 • Asire pataje depans ak benefis MPA nan mitan kominote yo. ref
 • Konsepsyon zòn ak règleman pou asire ke kominote a ka kontinye pwason soutenab ak resevwa manje, revni, ak lòt benefis nan men MPA a.
 • Angaje kominote a nan pran desizyon epi asire ke MPA a satisfè bezwen diferan gwoup kominotè (òganizasyon pechè, gwoup fanm, elatriye). Efò sa yo ap ogmante konfòmite avèk règleman ak sipò kominotè pou MPA a.
 • Lè sa posib, evalye ak mezire la sèvis ekosistèm yo nan zòn nan.
 • Asire balans ant itilizasyon èkstraksyonèl ak konsèvasyon (egzanp, ant rekòlt dirab ak resif an sante pou divèsite biyolojik ak objektif touris).
pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »