Mezire Efikasite

Nouvo pwojè restorasyon Coral nan Curieuse Marine National Park sou zile Curieuse, Sesel. Photo © Jason Houston
jere alantou yon kat

Jesyon efikas depann sou mezi, evalyasyon ak adaptasyon. Photo © Konsèvasyon Nati a

Defi yon manadjè Reef se pa sèlman deside ki estrateji pou aplike pou yon sitiyasyon patikilye, men tou, evalye oswa mezire siksè nan estrateji sa yo ak adapte yo si rezilta a vle pa rive. Mezire efikasite ak Jesyon Adaptatif yo fondamantal nan siksè planifikasyon ak jesyon. Mezire efikasite nan aksyon konsèvasyon nan siveyans ak evalyasyon ka bay fondasyon pou aprann leson, defini estrateji nan lavni, ak devlopman pwogram lan. Pou egzanp, pou reyalize rezilyans Reef, administratè lokal yo dwe detèmine nan ki pwen aksyon yo ap travay epi yo dwe kapab fè dyagnostik poukisa kèk aksyon reyisi pandan ke lòt moun pa fè sa. Mezire efikasite pral ede idantifye benefis yo nan yon pwogram oswa estrateji ak enpak yo gen entansyon, ak klarifye si wi ou non estrateji yo ap reyalize enpak yo gen entansyon. Espesyalman, mezire rezilta ka ede:

 1. Idantifye pratik efikas - Sa a ede detèmine ki aktivite yon manadjè ta dwe kontinye ak bati sou. Gen kèk pratik ki ka modifye ak replike pou lòt pwogram oswa inisyativ ki baze sou rezilta yo.
 2. Idantifye pratik ki bezwen amelyorasyon - Kèk aktivite ka bezwen chanje pou amelyore efikasite yon pwogram jesyon.
 3. Bay valè bay envestisè ki deja egziste ak potansyèl yo Finansè yo entans okouran de bezwen nan dokimante siksè nan pwogram yo, ak opòtinite finansman nan lavni pral souvan depann sou kapasite manadjè a yo montre efikasite nan pwogram jesyon ak aktivite.

Gade onglè ki anba yo pou plis enfòmasyon sou siveyans ak evalyasyon pou sipòte desizyon jesyon konsèvasyon yo. Yon resous ekselan pou konpreyansyon siveyans ak evalyasyon se kou sou entènèt Nature Conservancy la pwòp tèt ou-ritm: ouvè nan yon nouvo fenètMezi demistifye. Kou sa a bay enfòmasyon sou ki jan yo fè evalyasyon nan siveyans depans, devlope objektif son, detèmine endikatè yo, epi kontwole aspè konsepsyon.

entèvyou moun ki gen enterè yo

Entèvyou ak moun ki gen enterè se yon metòd pou evalye efikasite jesyon. Photo © S. Green

Monitè se yon zouti pou di administratè yo kijan travay yo prale e si yo ta dwe modifye yon estrateji, abandone yo, oswa repwodui atravè plizyè kote. Li rekòmande pou yo planifye siveyans an menm tan aksyon administrasyon yo te planifye oswa pran, e ke de eleman yo kapab aplike nan ansanm ak travay konsèvasyon yo. Se poutèt sa, siveyans bay enfòmasyon ki ka analize ak itilize pou adapte apwòch konsèvasyon yo.

Siveyans ka senp ak abòdab. Pa egzanp, yon manadjè ka tcheke pou wè si etap entèmedyè yo akonpli nan yon estrateji jesyon alontèm (eg, ekri yon plan jesyon zòn pwoteje). Nan lòt sitiyasyon, administratè yo dwe fè envestisman plis konsiderab nan siveyans pou detèmine si rezilta konsèvasyon alontèm yo te reyalize (eg, amelyore rantabilite nan yon espès oswa ekosistèm).

Règ debaz pou devlope siveyans pou gide desizyon jesyon konsèvasyon yo enkli:

 1. Deside sou done siveyans ansanm devan yo nan tan
 2. Kenbe li senp
 3. Jwenn sa ki nesesè pou aksyon an jesyon (epi yo pa plis)
 4. Minimize varyasyon
 5. Erè kontwòl
 6. Aprann ak modifye lè sa nesesè

Gen anpil tèm teknik yo itilize nan literati a ki dekri siveyans ak evalyasyon ak sa a souvan rezilta nan konfizyon sou siyifikasyon yo egzak. Li enpòtan pou manm nan ekip pwojè a ak patnè yo gen yon definisyon klè ak pataje nan tèm yo itilize yo. Kèk tèm kle ak definisyon yo pwopoze anba a.

 • Mezi rezilta yo - Yon fason pou evalye nan ki nivo yon pwogram oswa pwojè a reyalize rezilta li yo
 • Evalyasyon - Yon evalyasyon nan yon pwojè oswa pwogram an relasyon ak objektif pwòp li yo deja deklare ak objektif
 • Mezi pèfòmans - Evalyasyon nan ki pwen te yon pwojè reyalize rezilta entansyon li yo
 • Objektif - Yon gwo deklarasyon sou objektif final yon pwogram / pwojè oswa estrateji
 • Objektif - Yon deklarasyon fòmèl ki detaye yon rezilta vle yon pwojè tankou diminye yon menas kritik. Yon bon objektif satisfè kritè pou yo te oryante rezilta, mezirab, tan limite, espesifik, ak pratik.
 • Rezilta - Chanjman ki soti nan yon aksyon patikilye (egzanp, chanjman ki fèt nan yon resous, oswa lavi moun oswa moun ki gen enterè nan kominote a)
 • Endikatè - Enfòmasyon espesifik, mezirab yo ranmase pou swiv si rezilta a vle reyalize

Yon evalyasyon ki fèt avèk siksè ap ede gade rezilta yo ak rezilta yo nan aksyon jesyon an. Pa egzanp:

Jesyon aksyonSòtiRezilta
Dis èdtan nan asistans teknik yo bay yon konsèy kominote maren sou finansman dirabFòmasyon se pou konsèy kominote aÈske Gran Konsèy la ogmante plis lajan?
Ofisye ranfòsman yo te bay fòmasyon sou devlopman patenarya ak pechè yoSenk fòmasyon ki fètOfisye kreye relasyon ak dis pechè lokal yo

Konfòmite avèk règleman yo amelyore
pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »