Redui peyi ki baze enpak

Eris lanmè èbivò ki gen matirite nan tank dlo sale sipèvize pou ede nan ranplasman koray alg. Photo © Ian Shive
Tès bon jan kalite kominote ki sipòte dlo nan Oahu evalye entrain yo kouran nan sistèm Reef. Photo © S. Kilarski

Tès bon jan kalite kominote ki sipòte dlo nan Oahu evalye entrain yo kouran nan sistèm Reef. Photo © S. Kilarski

Redui enpak ki baze sou peyi a se yon estrateji enpòtan nan pwoteje resif koray ak kominote yo ki depann sou yo. Pratik ki apwopriye pou itilize tè a enpòtan pou jesyon basen vèsan yo pou asire transpò sediman, eleman nitritif, ak lòt polyan nan resif koray yo minimize. Patisipe nan estrateji jesyon basen vèsan ak planifikasyon basen vèsan kapab yon responsablite enpòtan anpil pou administratè Reef koray.

Devlopman yon plan jesyon basen vèsan mande pou kowòdinasyon ak patnè ki enterese (gouvènman lokal ak ONG) ak moun ki gen enterè ki gen ladan gwoup piblik ak prive ak manm kominote a. Plan yo anjeneral konpoze de yon vizyon pataje ak yon seri de estrateji pou adrese pwoblèm yo idantifye pou amelyorasyon nan yon pwosesis planifikasyon patisipatif. Manadjè Coral Reef ka angaje tou dirèkteman avèk itilizatè basen vèsan yo nan sipòte estrateji espesifik ki se priyorite pou sante Reef koray.

Pi gwo kalite estrateji ke manadjè Reef koray yo ka patisipe nan redwi basen vèsan enpak sou resif koray yo enkli:

  • Rediksyon erozyon / sediman - administratè Coral Reef ka ogmante konsyantizasyon sou enplikasyon sou ekosistèm maren nan sediman depase Nan dlo. Yon seri de estrateji ki disponib diminye ewozyon nan tou de anviwònman agrikòl ak iben, ki gen ladan revegetasyon nan ripar (streamside) zòn, kontou tilling, terasman, wotasyon patiraj / cultures, evite ankonbre, vegetated swales, drenaj wout ak pyèj sediman (etan aranjman, marekaj, elatriye). Planifikasyon ak konsepsyon ki kenbe rejim idrolojik natirèl la ka evite anpil pwoblèm ewozyon.
  • Drenaj dlo egou ak tanpèt - Sous pwen nan polisyon kapab yon sous evidan nan estrès pou ekosistèm maren. Pandan ke pafwa chè, mezi teknikman posib pou diminye enpak nan dlo egou ak tanpèt yo fasilman disponib. Plant tretman dlo egou ki efikas epi ki byen jere ka netralize oswa devye anpil eleman danjere nan depot tè yo, pandan etan etaj ak filtè byolojik (tankou marekaj) ka diminye anpil nan sibstans danjere egzeyate ak dlo tanpèt. Nan kèk ka, pwolonje pwen egzeyat pi lwen lanmè oswa nan pi fon dlo ka diminye enpak lokal nan pi gwo dilution. Kote ki pa gen okenn sèvis tretman santralize, konsèy ak pwopriyetè kay yo ka ede / ankouraje yo kenbe sistèm septik ak konvèti kavètyèr nan sistèm septik nenpòt lè li posib. Nan Etid ka Bonaire bay yon egzanp nan estrateji basen vèsan sa a.
  • Redui entrain chimik soti nan agrikilti - Angrè depase k ap antre nan dlo ka mennen nan enpak danjere sou bon jan kalite dlo bò lanmè, epi tou redwi rentabilité nan fèm yo. Kalifòni Coral Reef ka ede manadjè basen vèsan yo travay avèk pwopriyetè pou konprann enplikasyon finansye ak ekonomik nan itilize angrè rezèvwa ak bay konsèy sou kalite angrè optimal ak teknik aplikasyon an. Manadjè Reef yo ka ede tou manadjè basen vèsan yo konprann enplikasyon en nan èbisid diferan ak pestisid, kèk nan yo ki ka trè poze danje pou anviwònman maren ak akwatik ak / oswa ka trè ki pèsistan. Nan anpil peyi gen règleman strik pou itilize pwodui chimik agrikòl ki ka fè mal anviwònman an (tankou DDT ak dieldrin), ak administratè Reef ka ede ogmante konsyantizasyon sou opsyon regilasyon nan peyi kote pwodwi chimik ki danjere yo toujou itilize yo.
  • Angajman kominotè - Kominote lokal yo ak itilizatè Reef (pechè, operatè touris, elatriye) yo se benefisyè enpòtan nan efò diminye ensiste sou resif koray, e yo ka patnè valab nan efò yo enfliyanse desizyon jesyon basen vèsan. Administratè Coral Reef ka ogmante sikonskwipsyon a pou amelyore jesyon basen vèsan peyi a atravè pwogram konsyantizasyon ak edikasyon ki vize patisipan yo Reef. Pwogram siveyans oswa aktivite jesyon patisipatif (tankou jou netwayaj ak pwogram adopte-yon-Reef) ki enplike manm kominote a se yon bon fason pou angaje moun ki gen enterè yo ak kreye yon sans responsablite. Moun ki gen enterè Reef yo anjeneral tou abitan basen vèsan, se konsa ede moun lokal yo konprann lyen ki genyen ant aksyon yo sou tè yo ak rezilta pou resif ka yon fason pwisan nan diminye lokal ki baze sou tè peyi polisyon.
pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks