Mezire Efikasite

Oursin èbivò yo gen matirite nan tank dlo sale sipèvize pou ede yo retire alg patch koray yo. Foto © Ian Shive

Defi yon manadjè Reef se pa sèlman deside ki estrateji pou aplike pou yon sitiyasyon an patikilye, men tou evalye oswa mezire siksè estrateji sa yo epi adapte yo si yo pa rive jwenn rezilta yo vle a.

Mezire efikasite ak administrasyon adaptasyon yo fondamantal nan planifikasyon ak jesyon siksè. Mezire efikasite aksyon konsèvasyon atravè siveyans ak evalyasyon ka bay fondasyon pou aprann leson, defini estrateji nan lavni, ak devlopman pwogram. Pa egzanp, pou reyalize rezistans Reef, manadjè lokal yo dwe detèmine nan ki pwen aksyon yo ap travay epi yo dwe kapab fè dyagnostik poukisa kèk aksyon reyisi alòske lòt pa fè sa.

Pran yon lekti GPS pou make yon sit pou kontwole Tim Calver

Pran yon lekti GPS pou make yon sit pou siveyans. Foto © Tim Calver

Mezire efikasite pral ede idantifye benefis yon pwogram oswa yon estrateji ak enpak yo gen entansyon epi klarifye si estrateji yo reyalize enpak yo gen entansyon. Espesyalman, mezire rezilta yo ka ede:

  1. Idantifye pratik efikas – sa ede detèmine ki aktivite yon manadjè ta dwe kontinye ak bati sou yo. Gen kèk pratik ki ka modifye ak repwodui pou lòt pwogram oswa inisyativ ki baze sou rezilta yo.
  2. Idantifye pratik ki bezwen amelyorasyon – Gen kèk aktivite ki ka bezwen chanje pou amelyore efikasite yon pwogram jesyon.
  3. Bay valè bay envestisè ki deja egziste ak potansyèl yo – Fonksyonè yo byen konsyan de nesesite pou dokimante siksè pwogram yo, epi opòtinite finansman alavni yo pral souvan depann de kapasite manadjè a pou montre efikasite pwogram ak aktivite jesyon yo.

Gade nan la Coral Reef Rezistans kou sou entènèt Leson 4: Evalye ak Siveyans Resif ak la Siveyans ak Evalyasyon seksyon pou plis detay sou fason pou konsepsyon ak fè efò siveyans ak evalyasyon.

Translate »