Pwopagasyon koray ki baze sou lav

Staghorn koray nan Cane Bay, St. Croix. Photo © Kemit-Amon Lewis / TNC

Repwodiksyon siksè ak rekritman nan koray nouvo ak karakteristik divès yo esansyèl pou restore popilasyon koray. Si popilasyon koray yo ba, rekritman limite ka siyifikativman anpeche rekiperasyon koray reef menm avèk lòt aksyon jesyon an plas. Seksyon sa a dekri etap sa yo ki enplike ak restore popilasyon koray atravè metòd propagasyon larva ki itilize pwosesis repwodiksyon seksyèl la.

Malgre ke frajman an mas koray fèt sèlman kèk fwa pa ane, evènman sa yo ka bay dè milyon de koray ti bebe - chak nan yo ki reprezante yon nouvo moun jenetik. Benefis ki pi enpòtan nan itilize pwopagasyon lav pou restorasyon koray se kapasite pou:

  • Dramatikman ogmante efò restorasyon nan ogmante kantite koray outplants
  • Travay ak yon divèsite espès koray, ki gen ladan koray branch ak boulder
  • Ogmante divèsite jenetik koray ki sou resif yo, sa ki pèmèt yo adapte yo ak kondisyon anviwònman k ap chanje
Kolekte gamèt koray soti nan koray Acropora. Photo © Barry Brown / SECORE Creole

Kolekte gamèt koray soti nan koray Acropora. Photo © Barry Brown / SECORE Creole

Etap nan pwopagasyon lav

Kolekte Spawn

Kolekte anjandre nan jaden ki pi apwopriye pou koray ki repwodui nan difizyon anjandre. Se konsa, konesans nan popilasyon lokal koray ak biyoloji repwodiksyon yo ta dwe detèmine anvan koleksyon yo kòmanse. Idantifye ki espès koray ou pral jwenn lav nan anvan koleksyon yo pral ede asire pi wo siksè paske li pral pèmèt ou detèmine tan an nan evènman mas anjandre.

Konsèy sou predi koray frai ka jwenn sou la Karayèn Coral riprodiksyon Webinar ak tablo prediksyon ki anba a devlope pa Coral Restorasyon Consortium la Gwoup Travay nan Pwopagasyon Lariv la.

Fżtilizasyon

Nan etap fètilizasyon an, gamèt koray yo kolekte nan diferan koloni paran yo konbine epi yo dousman ajite pou ankouraje rankont yo. Gamèt koray yo solid pandan plizyè èdtan apre frai rive. Kidonk, li enpòtan pou faz fekondasyon pwopagasyon lav la rive le pli vit ke sa posib, kote gamèt ki soti nan diferan paran yo konbine. Anplis de distribisyon, konsantrasyon nan gamèt yo se yon lòt faktè enpòtan yo konsidere.

Gade videyo ki soti nan SECORE International: SECORE - Lè espèm Rankontre ze

Kalite lave

Anbriyon nan etap bonè yo vizib apeprè kat èdtan apre fètilizasyon lè l sèvi avèk yon mikwoskòp diseksyon. Apre kèk jou nan devlopman, anbriyon koray fòme lav gratis-naje. Gen divès metòd ki ka itilize pou kiltive ak elve lav koray atravè faz devlopman jiskaske yo konpetan pou rezoud. Nenpòt nan metòd sa yo pral gen plis siksè si ou kòmanse ak pousantaj fètilizasyon wo. Anjeneral, estrateji a se kenbe lav yo nan yon anviwònman tanperati ki apwopriye ak bon jan kalite dlo.

To devlopman, e pakonsekan tan jiskaske lav yo pare yo rezoud, pral depann de espès koray yo ak tanperati a, kòm lav yo devlope pi vit ak tanperati dlo ki pi cho. Kidonk, yo rekòmande siveyans regilye pandan faz sa a.

Gade videyo ki soti nan SECORE International: Videyo SECORE - Larba koray elve Set-up nan University of Guam

Règleman

Apre naje nan anviwònman oseyan louvri, lav koray bezwen jwenn yon substra apwopriye sou resif koray yo rezoud ak sibi metamòfoz yo vin yon polip prensipal. Lav koray yo sèvi ak plizyè siyal konplèks ki gen ladan limyè, son, teksti sifas, ak pwodwi chimik yo pou yo chwazi ki kote sou resif la yo pral rete ak viv. 

Pou restorasyon lè l sèvi avèk pwopagasyon lav, ankouraje etablisman lav kiltive yo souvan fè nan de fason: dirèkteman sou resif la oswa sou substra atifisyèl ki pral pita dwe deplante. 

Eksplantasyon koray ki rete

Objektif final la pou koray ki fèk etabli se pou yo kontribye nan ekosistèm resif la epi ankouraje rekiperasyon popilasyon koray yo. Sa a enplike nan plante nouvo koray sa yo nan yon resif. Si yo rete sou substrats atifisyèl, yo fè plant yo apre yon kout peryòd kwasans nan yon anviwònman pwoteje, tankou yon pepinyè ki baze sou jaden oswa ki baze sou tè.

Gade videyo ki soti nan SECORE International: SECORE Videyo - Reseeding Reef la

Tcheke inite simen ak rekrite koray ki te kenbe nan yon pepinyè ki baze sou oseyan anvan deplante. Foto © SECORE Patwouy Entènasyonal Reef

Tcheke inite simen ak rekrite koray ki te kenbe nan yon pepinyè ki baze sou oseyan anvan deplante. Foto © SECORE Entènasyonal/Reef Patrol

Secore_Logo_RGB

Sa a te devlope kontni ak SECORE Creole. Pou plis enfòmasyon, kontakte info@secore.org oswa vizite sit entènèt yo nan secore.org.

Coral Reef Restoration Online Course

Pou plis enfòmasyon, eksplore Leson 4: Pwopagasyon koray ki baze sou lav.

Translate »