Planifikasyon Pwojè

Staghorn koray nan Cane Bay, St. Croix. Photo © Kemit-Amon Lewis / TNC

Manadjè Resous yo ap eksplore kouman yo sèvi ak entèvansyon restorasyon aktif bese degradasyon Reef ak ankouraje rekiperasyon ak detèminasyon.

Klike sou imaj ki anwo a pou jwenn aksè nan Gid la

Motivasyon ijan pou kenbe resif koray yo te alimenté momantòm pou retabli ak rekonstwi resif yo, ak ogmantasyon kantite pwojè, etid rechèch, ak envestisman. Sepandan, restorasyon resif koray kòm yon jaden se toujou nan anfans li, ak anpil pwojè ak teknik ki rete ti-echèl ak eksperimantal. Pandan ke administratè yo ap chèche envesti nan aktivite restorasyon yo, yo bezwen yon bon planifikasyon pou amelyore chans pou restorasyon gen siksè. Planifikasyon ki nesesè a gen ladan travay ak ekspè lokal yo, moun ki gen enterè yo, ak moun k ap pran desizyon pou detèmine kijan, ki lè, ak ki kote restorasyon yo pral fèt, ak ki jan li ka konpleman - olye ke retire - konsèvasyon ak jesyon reif koray ki egziste deja.

Yon Gid Manadjè a Planifikasyon ak Design Restorasyon Coral Reef sipòte bezwen yo nan administratè Reef k ap chèche kòmanse restorasyon oswa evalye pwogram restorasyon aktyèl yo. Gid la vize a administratè resous resif ak konsèvasyonis, ansanm ak tout moun ki planifye, aplike, ak kontwole aktivite restorasyon.

Sis etap planifikasyon sik prezante nan Gid la. Chak etap dekri nan yon seksyon nan Gid la. Sik la planifikasyon se iteratif, kon sa nati a sikilè nan pwosesis la ak doub-sided flèch ant etap sa yo. Sik la gen ladan plizyè pwen antre ki ka itilize depann sou ki kote itilizatè Gid yo nan pwosesis planifikasyon nan zòn yo.

Atravè yon sis-etap, pwosesis planifikasyon jesyon adaptasyon, Gid la ede administratè ranmase done ki enpòtan, poze kesyon kritik, epi yo gen konvèsasyon enpòtan sou restorasyon nan kote yo. Pwosesis ki tabli nan Gid la mennen nan kreyasyon yon Plan Aksyon Retablisman. Karakteristik nan pwosesis la gen ladan nati a iteratif nan sik la planifikasyon ak fason yo konsidere chanjman nan klima, tankou ke nou aprann ak amelyore efò restorasyon ki kapab tou satisfè objektif alontèm nan yon mond planèt la. Premye kat etap sik planifikasyon Gid la konsantre sou planifikasyon ki baze sou objektif ak konsepsyon entèvansyon restorasyon. De etap final yo diskite sou konsiderasyon pou aplikasyon konplè ak siveyans alontèm.

Angaje moun ki gen enterè ak divès kalite (egzanp, Pwopriyetè tradisyonèl yo ak gwoup kominote endijèn lokal yo, moun k ap pran desizyon, sektè prive) se yon pati esansyèl nan pwosesis planifikasyon ak konsepsyon efò restorasyon resif koray yo epi yo ta dwe entegre nan chak etap. Angajman sa a enpòtan anpil pou konstwi sipò alontèm nan men piblik la, bay patenarya yo ak divès sektè ak moun ki gen enterè yo, evite konfli potansyèl yo, epi konekte aksyon konsèvasyon ak objektif ekonomik yo. ref

Gid la gen ladan de Apendis ak lòt zouti ak materyèl ki ka itilize ede lektè yo nan devlope yon Plan Aksyon Retablisman, ki gen ladan:

Sitasyon: Shaver EC, Courtney CA, West JM, Maynard J, Hein M, Wagner C, Philibotte J, MacGowan P, McLeod I, Boström-Einarsson L, Bucchianeri K, Johnston L, Koss J. 2020. Gid yon Manadjè pou Restorasyon Reef Coral Planifikasyon ak Design. NOAA Coral Reef Pwogram Konsèvasyon. NOAA Memorandòm Teknik CRCP 36, 120 pp. https://doi.org/10.25923/vht9-tv39.

Eksplore kou sou entènèt la:

Coral Reef Restoration Online Course

Gade nan Leson 1: Entwodiksyon nan Restorasyon Resif Coral ak Planifikasyon Pwojè pou plis detay sou planifikasyon pwojè ak konsepsyon.

Translate »