Finansman Dirab

Staghorn koray nan Cane Bay, St. Croix. Photo © Kemit-Amon Lewis / TNC
Finansman dirab nan restorasyon Reef mande pou alontèm sous divèsifye ak revni. Mekanism finansye yo gen ladan taks ak frè pou touris, echanj dèt pou nati, fon konfyans konsèvasyon, ak peman pou sèvis anviwònman yo, men anjeneral pa gen yon sèl solisyon pou asire dirab finansye. Yo ta dwe konsidere yon konbinezon mekanis finansye pou sipòte finansman dirab. Men kèk egzanp sou mekanism finansman sipòte jesyon Reef ak restorasyon:

(Sous: Adaptasyon de Spergel ak Moye 2004, Gallegos et al. 2005, ak CBD 2012).

Yon objektif kle se idantifye solisyon ki jenere revni pou restorasyon Reef, epi tou sipòte lòt kominote ak benefis sosyal tou. Pou yon analiz an detay de sous finansman ekstèn ki gen ladan Les ak inconvénients ak etid ka, gade Pwoteje trezò Marin nou yo. Pandan ke sa yo yo te devlope espesyalman pou maren zòn pwoteje yo, yo yo enpòtan pou restorasyon Reef tou.

Evalyasyon Posibilite nan Finansman Konsèvasyon

Mekanis finansman yo ta dwe evalye kòm yon pati nan yon estrateji finansman pou konsèvasyon ak pwogram restorasyon. Yon evalyasyon finansye konsidere sijè ki abòde pwojè a, echèl espasyal, aktivite estratejik ak tan ki defini, osi byen ke depans total, sous aktyèl nan revni, ak twou vid ki genyen. Yon estrateji finansman dirab evalye finansman total ki disponib nan tout sous yo - bidjè gouvènman an; finansman nan men donatè prive, antrepriz oswa patnè ONG yo; revni ki te pwodwi pa aksè ak frè itilizatè, amann, ak lòt peman rapid. Evalyasyon an estime finansman ki nesesè yo ak detèmine defisi a finansman ki dwe ranpli satisfè pwogram nan konsèvasyon oswa objektif restorasyon. Yon evalyasyon finansye apresa evalye kontèks legal, administratif, sosyal, politik ak anviwònman an pou detèmine mekanis finans ki pi apwopriye (gade nan ...) Gid pou konsèvasyon finans).

Pou ede idantifye mekanis finansman dwat la, li enpòtan pou poze kèk kesyon kle ki adrese kontèks lokal (eg, finansye, legal, administratif, sosyal, politik ak kondisyon anviwònman):

 • Ki kantite lajan yo pral bezwen chak ane pou sipòte pwogram restorasyon espesifik ak aktivite yo
 • Èske mekanis finansman ki pwopoze yo ka etabli anba sistèm legal aktyèl peyi a?
 • Èske gen ase moun ki resevwa fòmasyon (oswa ki jan difisil li pral pou fòme ase moun) administre ak ranfòse sistèm lan?
 • Ki moun ki pral peye, ak sa ki volonte yo ak kapasite yo peye?
 • Èske gen sipò gouvènman an pou entwodwi nouvo mekanis finansman an?
 • Ki sa ki pral enpak anviwònman an pou aplike pou mekanis nan finansman nouvo?

 
Sis etap pou devlope ak kenbe yon plan finans dirab (Al gade Finansman Dirab: Leson Aprann pou Bati ak soutni Zòn Marin Pwoteje Efektif):

 • Detèmine bezwen finansman ou ak defisi
 • Revize efikasite ak efikasite sistèm administratif ou ye kounye a pou reyalize objektif jesyon an
 • Evalye depans sa yo sosyoekonomik ak benefis nan jesyon
 • Idantifye sous finansman reyèl ak potansyèl yo
 • Devlope yon biznis ak plan finans ki delivre yon konbinezon de redwi depans nan efikasite jesyon amelyore ak / oswa revni ogmante nan sous nouvo oswa potansyèl finansman
 • Map soti etap aplikasyon an ak metòd pou fè swivi pwogrè.

Jan yo note pi wo a, yo te devlope mekanis finansye inovatè ki gen ladan ogmante konsèvasyon ak fon restorasyon soti nan nouvo mache (egzanp, konpayi kabòn, dlo, oswa lòt peman pou sèvis ekosistèm). Aksyon pou amelyore kondisyon politik yo ak mache yo (eg, refòm sibvansyon anviwònman-danjere ak kreye ankourajman pozitif) yo enpòtan pou sipòte pi laj efò konsèvasyon yo. Efò pou transfere responsablite jesyon ak finansman nan kominote lokal yo ak biznis yo, epi pataje depans yo ak benefis pwoteksyon anviwònman ak moun ki gen enterè lokal yo (egzanp, kominote ak pwopriyetè prive) yo de pli zan pli aplike pou sipòte finansman dirab nan ekosistèm natirèl yo.

Yon nouvo zòn nan finansman dirab pou restorasyon Reef se nan devlopman nan mekanis asirans Reef. Yon kliyan (pa egzanp, asosyasyon otèl oswa antite gouvènman an) achte yon kontra asirans pou retabli resif la apre yon gwo enpak siklòn / siklòn. Swis Re, yon founisè mondyal nan reasurans, asirans ak lòt fòm asirans ki baze sou transfè risk, patenarya ak Nature Conservancy, biznis lokal yo ak gouvènman Eta a nan Quintana Roo nan Meksik yo devlope yon fon konfyans (Zòn Kòt Jesyon Trust la) ak kontra asirans pou Reef la. Fon an kolekte yon pòsyon nan yon taks touris lokal pou peye pou plaj ak antretyen Reef plis achte nan yon kouvèti asirans pwoteje kont siklòn grav. Pwojè pilòt la fèt yon kouvèti asirans paramètrik pou yon distans 40 mil (60 km) nan plaj ak Reef ant Cancun ak Puerto Morelos. Lè tanpèt rive sou yon papòt sèten, peman yo pral itilize pou restorasyon nan Reef la. Apwòch paramètrik la te chwazi paske li gen yon mekanis peman trè rapid sa vle di ke lajan yo disponib nan yon kesyon de jou. Sa a se esansyèl paske lajan yo oblije kouvri depans sa yo nan netwaye Reef a nan debri imedyatman apre tanpèt la ak kolekte koray kase pou rezon restorasyon pita. The Nature Conservancy te devlope pwotokòl pou aktivite pòs-dezas sa yo ak fòmasyon pou "brigad" pou fè travay la. Pwojè a reprezante premye fwa ke yon resous natirèl te asire pou valè pwoteksyon li bay kominote lokal la ak ekonomi touris, e li se yon modèl pou pwodwi ki sanble ki lye ak pwoteksyon lanati ak peman apre dezas la.

Yon lòt zòn nan finans inovatè ke yo te eksplore se asirans detèminasyon. Sa konbine pwoteksyon tradisyonèl kont pèt tanpèt ak yon envestisman nan detèminasyon (egzanp, plante mangròv, restore koray resif). Si envestisman 'rezistans' aplike avèk siksè, nan tèm trete asirans lan (sètadi, lè yo peye prim politik la), lè sa a prim lan ki gen rapò ak rediksyon risk la itilize yo kouvri pri a nan envestisman 'detèminasyon'. Pa gen okenn egzanp siksè pou yon solisyon 'detèminasyon' asirans ki enplike nan solisyon ki baze sou nati, sepandan MyStrongHome pwogram se yon egzanp kote domèn modènizasyon (pou prèv van kont siklòn) peye nan asirans mèt kay tradisyonèl yo. ,Ganizasyon pou konsèvasyon, tankou Nature Conservancy, ap travay ak konpayi asirans ak reasurans pou chèche konnen si prim asirans yo ka redwi pou konpayi / moun ki pwoteje resif ak marekaj bò lanmè, oswa forè en, menm jan pousantaj yo redwi pou baryè inondasyon ak abri siklòn. .

Retablisman Dirab atravè Touris

REEFhabilitation LogoNouvo kolaborasyon yo ap eksplore pou kreye nouvo opòtinite finansman dirab pou sipòte efò restorasyon resif koray atravè sektè touris la. Divizyon Karayib Nature Conservancy a te devlope plizyè resous pou ankouraje siksè restorasyon resif koray atravè operasyon ak pratik touris dirab, ki gen ladan Eksperyans REEFhabilitation - yon avanti aprantisaj pratik pou touris yo patisipe aktivman nan restorasyon koray. REEFhabilitation fèt pou yon eksperyans mache pou touris yo epi bay finansman dirab pou pwojè restorasyon k ap kontinye, pandan l ap bay touris yo opòtinite pou yo patisipe nan aktivite restorasyon yo epi ankouraje konsyantizasyon resif koray. Pou jwenn aksè nan materyèl ki dekri eksperyans sa a, gade nan Touris dirab – Divèsifye mwayen pou viv Paj Web.

Translate »