Retablisman Entwodiksyon

Staghorn koray nan Cane Bay, St. Croix. Photo © Kemit-Amon Lewis / TNC

Moun ki gen enterè ak administratè resif koray yo ka vle konsidere restorasyon pou ede nan rekiperasyon sit resif koray ki domaje oswa degrade oswa abita ki asosye ak resif. Sosyete Restorasyon Ekolojik defini restorasyon ekolojik kòm "pwosesis pou ede rekiperasyon yon ekosistèm ki te degrade, domaje oswa detwi." ref

Nan tan lontan an, objektif restorasyon an se te retabli yon ekosistèm tounen nan yon baz istorik. View sa a tou implique ke menas ki responsab pou degradasyon an, domaj oswa destriksyon yo ta ka retire. Sepandan, sa ka pa posib pou tout resif koray paske menas ogmantasyon tanperati oseyan yo ap kontinye pandan plizyè dizèn ane menm si objektif emisyon gaz efè tèmik yo reyalize. Se poutèt sa, objektif restorasyon resif koray yo te deplase nan direksyon pou amelyore rekiperasyon resif koray epi kenbe pwosesis, fonksyon, ak sèvis ekosistèm kle yo pandan pwochen deseni chanjman klimatik yo.

Deplante koray staghorn nan Dry Tortugas National Park.

Enplantasyon koray staghorn nan sèk Tortugas National Park. Photo © Carlton Ward

Ki wòl restorasyon?

Aksyon imedyat ak agresif pou abòde chanjman klimatik, byenke absoliman kritik, se sèlman yon pati nan pi gwo ekwasyon pou asire yon avni pou resif koray ak sèvis ekolojik ak ekonomik yo bay yo. Retablisman an ap adopte de pli zan pli kòm yon metòd pou amelyore rekiperasyon ekosistèm resif yo nan twoub, diminye degradasyon resif yo, epi bay yon pon pou sipòte ekosistèm resif koray yo atravè kondisyon chanjman nan klima alavni.

Retablisman bezwen fè pati yon kontinyèl aktivite yo itilize pou sipòte abita yo, soti nan diminye menas lokal yo rive nan refè fonksyon ekosistèm yo nèt. Entèvansyon yo ka konsidere kòm:

  • Aktif (yo rele tou entèvansyon "pasif") lè objektif yo se ankouraje pwosesis rekiperasyon natirèl. Egzanp entèvansyon aktif yo enkli zòn maren pwoteje ak jesyon kalite dlo.
  • Reyaktif (yo rele tou entèvansyon "aktif") lè objektif yo se ede dirèkteman rekiperasyon fonksyon resif ak/oswa popilasyon yo, si yo pa ta ka refè natirèlman. Egzanp entèvansyon reyaktif yo enkli pwopagasyon koray ak deplantasyon, retire alg, oswa adisyon substra.
Sant Restorasyon

Photo © Sant Restorasyon NOAA

Kalite Entèvansyon

Metòd restorasyon resif koray yo te okòmansman devlope apati metòd yo itilize nan ekosistèm terès yo. Pou egzanp, konsèp nan 'jadinaj koray' te devlope nan ane 1990 yo adapte prensip silvikilti a marikilti fragman koray yo. ref Lòt metòd te soti nan entèvansyon repons pou ijans apre latwoublay ki te afekte entegrite estriktirèl substra resif la, tankou baz bato oswa evènman move tan. ref

Plis resamman, syantis ak konsèvasyonis yo te kòmanse konsantre sou devlope teknik ki ka sipòte rezistans resif koray an fas chanjman nan klima; sepandan, anpil nan kalite entèvansyon sa yo toujou nan faz rechèch ak devlopman.

Apèsi sou entèvansyon restorasyon resif koray yo itilize kounye a kòm estrateji jesyon oswa nan divès etap rechèch ak devlopman Hein et al. 2020

Apèsi sou entèvansyon restorasyon resif koray yo itilize kounye a kòm estrateji jesyon oswa nan divès etap nan rechèch ak devlopman. Sous: Hein et al. 2020

Translate »