Touris dirab

Bato touris nan Laughing Bird Caye, Beliz. Foto © Benedict Kim

entwodiksyon

Sa ki anba la a se yon rezime kontni devlope ak leson yo aprann atravè Echanj solisyon 2021 Resilient Reefs Initiative sou touris dirab. 

Jounal Resif rezistan Inisyativ (RRI) se yon inisyativ mondyal pou sipòte resif koray UNESCO ki nan lis Eritaj Mondyal la ak kominote yo ki depann de yo pou adapte yo ak chanjman nan klima ak menas lokal yo. Inisyativ la fè patenarya sou konsepsyon ak livrezon solisyon entegre ki bati rezistans nan resif koray ak kominote ki depann sou yo. Travay la dirije ak delivre pa patnè lokal yo epi li enfòme pa ekspè mondyal ak pi bon syans ki disponib. RRI ap pilote travay ak kominote nan kat sit Reef UNESCO World Heritage: Ningaloo Coast, Ostrali; Lagoons New Caledonia: Divèsite Reef ak Ekosistèm Asosye, Lafrans; Sistèm Rezèv Baryè Beliz; ak Rock Islands Southern Lagoon, Palau.

Fondasyon Great Barrier Reef te etabli an 2019, RRI se yon kolaborasyon ak The Nature Conservancy's Reef Resilience Network, Columbia University's Center for Resilient Cities and Landscapes, Resilient Cities Catalyst, UNESCO, ak AECOM. Se BHP Foundation ki pèmèt pwogram nan.

Chak ane, RRI rasanble rezo divès patnè li yo pou yon Echanj solisyon, swa yon atelye sou entènèt oswa an pèsòn ki fèt pou: akselere konpreyansyon yo genyen sou yon defi rezistans komen; pataje epi diskite dirijan syans ak pratik sou sijè a; epi sipòte chak sit nan dyagnostik opòtinite pou aksyon lokal yo.​​ Echanj solisyon 2021 la te sou touris dirab. 

Kontni kle ak resous ki soti nan Echanj solisyon sou touris dirab yo mete aksan sou nan paj sa yo. Pou twa sijè w ap jwenn anrejistreman prezantasyon ekspè yo, pwen enpòtan nan diskisyon yo, ak yon rezime sou fason sijè sa a touche nan twa nan sit RRI yo. Gen lyen ki mennen nan resous adisyonèl ak egzanp yo tou enkli.

Enpòtans touris dirab

Resif koray bay manje ak mwayen pou viv pou prèske yon milya moun, ak anpil moun ki soti nan kominote vilnerab yo. Yo aji kòm baryè kont pi move enpak tanpèt yo, kidonk pwoteje bò rivaj la, enfrastrikti, ak dè milyon de moun k ap viv sou kòt yo. Touris yo vini espesyalman pou plonje ak plonje resif yo, oswa pou vakans twopikal plaj ki gen ladan dlo ak aktivite bato ki fè posib akòz resif koray la. Kontribisyon ekonomik resif koray anvan COVID-19 nan ekonomi mondyal ak lokal yo te anviwon 36 milya dola ameriken pa ane (Spalding et al. 2017), ak kèk revni ke gouvènman yo te dirije nan konsèvasyon sit resif yo. Pwoteje resif koray se pa sèlman ekolojik enpòtan, li enpòtan tou pou ekonomi peyi yo. 

Depandans touris varye dramatikman atravè sit RRI yo. Pandan ke kèk sit RRI ap chèche grandi ak ogmante endistri touris la (egzanp, Nouvo Caledonia), lòt moun ap chèche diminye depandans sou touris, ak an patikilye touris ki depann de resif pou retire presyon sou resous natirèl la (egzanp, Beliz).. Sispann touris ki te koze pa pandemi COVID-19 la te ekspoze depandans kèk sit RRI yo genyen sou touris e li te prezante yon opòtinite inik pou eksplore estrateji pou ogmante rezistans sektè touris lokal la lè yo aplike pratik touris dirab. Pandemi a te afekte chak sit RRI yon fason diferan (diskite nan seksyon Spotlight), sepandan, mete ann aplikasyon metòd touris dirab nan sit resif se enperatif pou redwi efè negatif aktivite touris yo sou resif la, kominote lokal yo, ak ekonomi yo. 

Men, ki jan administratè resif yo reyalize touris dirab? Ki jan nou ka devlope plan touris dirab ki adapte ak sikonstans inik ak chanje nan sit resif lokal yo, ki benefisye tou mwayen pou viv ak revni moun yo epi kontinye jenere revni ki sipòte konsèvasyon?  

Pou adrese kesyon sa yo, yo te eksplore twa sijè pandan la Echanj solisyon epi yo dekri nan paj sa yo:

  GBRF 2Kontni sa a te devlope an kolaborasyon ak Great Barrier Reef Foundation.  
pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »