Diversifye mwayen pou viv

Bato touris nan Laughing Bird Caye, Beliz. Foto © Benedict Kim

Konprann sektè touris lokal la epi idantifye opòtinite pou divèsifye mwayen pou viv

Poz sou touris ki te koze pa pandemi COVID-19 te desime endistri a nan pifò kote atravè mond lan. Pandan ke sipò gouvènman an ak touris domestik te adousi souflèt la nan kèk kote, renesans nan sektè touris la se enperatif pou rekiperasyon ekonomik la nan kèk kominote. Sepandan, ak poz touris sa a, gen opòtinite tou pou adrese pwoblèm depandans sou touris resif pou mwayen pou viv ak sekirite moun, epi pou eksplore lòt revni potansyèl nan sit ki sipòte konsèvasyon an menm tan. Lè w fè sa, yo ka konstwi yon ekonomi touris ki pi rezistan apre pandemi COVID-19 ki pi byen prepare pou fè fas ak kriz anviwonmantal, sosyete, politik, ki gen rapò ak sante, teknolojik oswa ekonomik alavni. "Si sistèm nan fleksib, li implicite ke li gen kapasite pou non sèlman simonte kriz ak dezas, men pou pi byen adapte ak chanjman an jeneral" (Prayag 2018).

Echanj solisyon 2021 la te egzamine plizyè ka etid atravè mond lan ak opòtinite pou divèsifye mwayen pou viv nan sit Resilient Reefs Initiative.

Kle Takeaways

  • Moun k ap fè politik yo ta dwe konsidere opòtinite pou amelyore aksè nan travay touris ak biznis pou kominote Premye Nasyon yo, ki pote yon pèspektiv esansyèl men ki fè fas a yon seri baryè pou antre tankou pri asirans oswa byen yo.
  • COVID-19 te kreye kondisyon ki pèmèt pou antreprenè lokal yo. Se te yon eksperyans natirèl enkwayab nan déblotché antreprenarya lokal nan kèk rejyon, soti nan yon chanjman nan agrikilti rejeneratif nan Bali nan boujan mikwo-endistri devlope pwodwi natirèl nan Beliz.
  • "Kominote yo bezwen yon men leve pa yon men soti". Konpozan debaz nan touris kominotè gen ladan operasyon ki posede, dirije ak dirije pa kominote yo tèt yo. Sa otorize kominote yo, yo pote revni bay moun ak fanmi yo (olye pou gwo kòporasyon), epi ogmante kapasite epi devlope nouvo ladrès.
  • Kreye opòtinite ki diminye oswa retire presyon sou resous natirèl yo. Olye ke jis chanje soti nan yon kalite touris resif pou ale nan yon lòt kalite touris resif — mwayen poul viv sa yo tou de depann sou menm resous natirèl la e se poutèt sa egalman vilnerab a menm kalite chòk — yo ta dwe fè efò pou devlope nouvo mwayen poul viv ak revni ki genyen. yo vrèman endepandan de byen Reef ak plis dirab.
  • Konsantre sou aktivite touris ki gen enpak minim sou anviwònman an ak gwo valè pou itilizatè a. Li ka pa posib konplètman chanje lwen yon depandans sou resif pou mwayen poul viv. Yon fason potansyèl pou redwi presyon sou sistèm nan se analize enpak ak rentabilité diferan aktivite touris resif ak yon konsantre sou enpak ki ba, opsyon ki gen gwo valè. Ajoute valè nan yon eksperyans touris ki retire presyon sou resif la se yon lòt opsyon.
  • Patenarya sektè piblik ak prive yo enpòtan anpil. Yo ka ede evalye, idantifye ak mennen nouvo opòtinite pou inovasyon nan divèsifye opsyon mwayen poul viv.

Pwen Enpòtan sou Beliz

Ki jan nou ka divèsifye mwayen pou viv lokal yo epi redwi presyon sou resous natirèl yo?

Mar Coast Belize Alamina

Foto © Marcus Alamina

Resif Baryè Beliz la, ki te genyen UNESCO Mondyal Eritaj lis an 1996, se 300 km longè e li se yon pati nan yon sistèm 900 km long ke yo rekonèt kòm Mezoamerican Barrier Reef System. Resif koray li yo ak mangrov yo te evalye a 150-190 milyon dola ameriken pa ane nan touris, 14-16 milyon dola ameriken pa ane nan lapèch ak 231-347 milyon dola ameriken pa ane nan benefis pwoteksyon bò lanmè (Cooper et al. 2008).

Moun ki gen enterè Beliz yo ta renmen kreye opòtinite ki retire presyon sou resous natirèl yo. COVID-19 te desime endistri touris la nan Beliz, okòmansman rann aktivite ekonomik nasyonal la nan yon estannfil, mete aksan sou bezwen pou efò diversification revni. Anpil moun ki te konte sou revni touris te retounen nan lapèch de sibzistans. Pran yon poz nan touris tou debloke antreprenarya lokal espesyalman nan mitan fanm lokal yo. Kreyasyon pwodwi ki baze sou Beliz te bay nesans yon nouvo vag ti biznis ak itilizasyon platfòm sou entènèt pou konplete jenerasyon revni.

Anplis de sa, manadjè Resif Sistèm Baryè Resif Beliz la te rekonèt poz sa a nan touris kòm yon opòtinite pou redefini estanda touris dirab yo epi pou reevalye kapasite transpò nan zòn maren anpil vizite yo.

Ki jan nou ka asire dirabilite yon opsyon divèsifye mwayen poul viv ki pa konte sou baz resous orijinal la? Ki sa ki bezwen konsidere pou kalite chanjman konpòtman sa a? Rechèch nou an montre ke opsyon ki gen plis siksè yo se lè mwayen poul viv la divèsifye alantou menm baz resous (yon resous ki deja konsidere kòm vilnerab). – Safira Vasquez, Ministè Ekonomi Ble

Prezantasyon

Gade prezantasyon yo pa ekspè Solution Exchange an angle oswa franse pou aprann plis:

Agrikilti Rejeneratif: Nouvo Opòtinite Touris – Stephen Box, Ekolojis Marin

 

Kominote relèvman atravè Touris – Jamie Sweeting, Planeterra

 

Jwenn fason pou ede biznis endijèn yo pwospere – Henrietta Marrie, lidè Aborijèn Ostralyen

Une agriculture qui se renouvelle: de nouvelles opportunités touristiques – Stephen Box, Marine Ecologist

 

Des communautés plus fortes grâce au tourisme – Jamie Sweeting, Planeterra

 

Trouver des moyens d'aider les entreprises des populations autochtones à prospérer – Henrietta Marrie, Aborijèn Lidè Ostralyen

Avanse Estrateji Touris Dirab

Echanj solisyon an te gen entansyon enspire reflechi, rasanble manadjè ak patnè Resilient Reefs Initiative yo pou echanj konesans ak aprantisaj, epi ede katalize aksyon sou teren an. Byenke pa gen okenn pwochen etap espesifik pou divèsifikasyon mwayen poul viv, yo te diskite sou yon apwòch ki pi anglobe pou devlope yon kad touris dirab. Idantifye pwochen etap: 

Devlope yon kad estrateji touris dirab pou kominote resif yo.

Echanj solisyon an te eksplore divès eleman nan estrateji touris dirab—bay egzanp yon seri zouti ak teknik diferan. Yon pwochen etap potansyèl se entegre eleman sa yo epi devlope yon kad estrateji touris dirab pou kominote resif yo, yon bagay ki pa egziste kounye a. Plis konsiltasyon ak sit ak patnè yo oblije pi byen konprann tou de demann lan ak odyans sib pou sa a kalite kad.

Restorasyon Coral Reef ki baze sou touris

REEFhabilitation LogoDivizyon Karayib la Nature Conservancy, an patenarya ak Booking Cares Fund, te devlope eksperyans REEFHabilitation pou ankouraje siksè restorasyon resif koray atravè touris dirab. Eksperyans REEFhabilitation ofri yon avanti aprantisaj pratik pou touris yo patisipe aktivman nan restorasyon koray, epi yo ap pilote nan Repiblik Dominikèn ak Fundemar ak Grupo Puntacana Foundation. Tout materyèl pou sipòte eksperyans touris sa a disponib piblikman pou lòt moun ki ta renmen kòmanse pwojè restorasyon resif koray ki direk ak touris yo itilize meyè pratik restorasyon yo.

REEFHabilitation Experience Gid Enstriksyonèl nan Frantz ak Panyòl
REEFHabilitasyon Brochure
Videyo nan Frantz, Panyòl, epi Italyen
Touris Anba dlo Datasheets pou Pepinyè, Outplanting, epi Retablisman siveyans

 
GBRF 2Kontni sa a te devlope an kolaborasyon
ak Fondasyon Great Barrier Reef.

 

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »