Jere Konpòtman Touris

Bato touris nan Laughing Bird Caye, Beliz. Foto © Benedict Kim

Estrateji pou Chanje Konpòtman Touris yo pou pi byen atenn objektif Rezilyans lokal yo

Konpòtman touris yo ka gen yon enpak negatif sou anviwònman ak kominote lokal yo. Enpak negatif dirèk touris yo nan sit resif yo ka gen ladan pilonnen koray ak dun yo, ogmante polisyon, domaj ki gen rapò ak bato ki gen ladan domaj jete lank, anplasman veso yo, oswa kolizyon ak espès maren, ak entwodiksyon espès anvayisan yo. Chanje konpòtman touris yo ak evantyèlman chanje nòm sosyal nan sit yo ka minimize enpak negatif sou anviwònman touris yo epi optimize benefis pou resif yo ak kominote lokal yo.

Sijè eksplore pandan Echanj solisyon 2021 la enkli metòd potansyèl pou konvenk, motive, oswa pèmèt touris yo chanje konpòtman yo.

Kle Takeaways

  • Li enpòtan pou w konprann sa vle di ak konpòtman. Konpòtman se yon aksyon obsèvab - sa ou wè yon moun ap fè - men souvan moun konfonn sa ak atitid, konsyans, santiman, valè, oswa idantite. Se poutèt sa, chanjman konpòtman se wè yon chanjman nan aksyon yon moun.
  • Ti etap incrémentielle sou tèm long la oblije chanje konpòtman moun yo ak chanjman nòm sosyal yo. Manadjè Reef yo ka ede fè chanjman sa yo lè yo konsantre sou aksyon moun yo. Gen anpil bagay ki enfliyanse konpòtman moun, tankou atitid, kapasite, opòtinite, nòm sosyal, ak enfliyans enkonsyan yo: kontèks, prejije, emosyon, ak abitid. Se poutèt sa, jis paske ou enfòme oswa edike yon moun pa vle di yo pral chanje konpòtman yo.
  • Idantifye epi defini konpòtman egzak ou vle chanje. Kontinye perçage epi ou dwe espesifik (sa vle di, ki moun, ki kote, ki lè, ki sa) sou konpòtman an kòm sa a ede vize li.
  • Konprann konpòtman yo, chofè yo dèyè yo, ak pèspektiv moun ki aksyon w ap eseye chanje.. Ki sa ki motive w konpòte w nan yon sèten fason ka pa motive yon lòt moun ki gen eksperyans lavi diferan. Eseye konprann konpòtman an nan pèspektiv odyans lan, epi answit konsepsyon yon pwogram chanjman konpòtman ki matche ak sa nou konprann kounye a nan pèspektiv odyans lan.
  • Pou ede chanje konpòtman moun: 1) Kenbe mesaj senp epi konsantre sou rezilta olye de syans konplèks, 2) Sèvi ak chanpyon lokal yo (egzanp, lidè legliz yo oswa moun ki byen koni nan kominote a), epi 3) Sèvi ak pwomès (oswa yon bagay ki sanble) pou fè mesaj la prensipal. . Gade egzanp kanpay chanjman konpòtman ak gade yon webinar sou Kanpay 4Fiji.
  • Kontinyèlman ankouraje meyè pratik nan kominote a. Li enpòtan pou nou kontinye ankouraje meyè pratik yo epi pou nou gen yon dyalòg soutni pou byen entegre mesaj yo nan kominote yo epi chanje nòm sosyal yo. Sa a ka fè sou plizyè platfòm diferan, epi si sa a se fè avèk siksè, evantyèlman finansman chanjman konpòtman pa ta dwe obligatwa ankò.
  • Ankouraje kontak nan lekòl lokal yo. Pou byen itilize elèv yo, dwe espesifik sou kalite konpòtman ou vle chanje paske timoun yo ka enfliyan nan chanje sèten konpòtman nan granmoun, men pa lòt moun.
  • Touris lokal ak entènasyonal/byen lwen pral reponn a mesaj diferan. Vizitè lokal yo ta ka reponn pi byen a mesaj sou valè ak idantite kote a, pandan y ap touris entènasyonal/byen lwen yo ta ka pi byen reponn mesaj sou amelyore eksperyans vizitè yo.

Dokiman Pwen Enpòtan sou Haitian Caledonia

Ki jan nou ka devlope sektè touris nou an soutenab?

View arial nan New Caledonia

Foto © Amy Armstrong

Lagoons New Caledonia nan Sid Pasifik la gen 1,574,300 ha nan resif e li te vin tounen yon sit UNESCO Mondyal Eritaj an 2008. Pandan ke touris yo prevwa yo dwe yon chofè enpòtan nan lavni nan ekonomi an, li se kounye a yon endistri relativman ti devlope ki fè moute sèlman apeprè. 4.1% nan pwodwi nasyonal brit New Caledonia.

Nouvo Caledonia ap chèche fason kreyatif pou devlope sektè touris yo pou jenere revni epi sipòte mwayen pou viv nan yon fason dirab. Pandan y ap grandi sektè touris la, moun ki gen enterè New Caledonia vle asire yo kenbe valè ekolojik ak kiltirèl anpil zile yo. Yon pati nan defi sa a se devlope fason pou konvenk vizitè yo pou yo konpòte yo nan yon fason respektab alantou sit enpòtan kiltirèl ak ekolojik.

Piske endistri touris nan New Caledonia toujou relativman pa devlope, pandemi COVID-19 la pa t gen yon gwo enpak sou ekonomi peyi a tankou kèk lòt sit RRI.

Nou enterese konnen plis sou kilti vizitè entènasyonal nou yo. Pa egzanp, kisa yo atann de sejou yo, ak sa yo espere pou kapab fè, pou nou ka idantifye pwen levye yo enfliyanse konpòtman. – Myriam Marcon, Konsiltan GBRF nan Nouvo Caledonia

Prezantasyon

Gade prezantasyon yo pa ekspè Solution Exchange an angle oswa franse pou aprann plis:

Yon Entwodiksyon nan Konpòtman ak Enfliyans li yo - Mark Boulet, BehaviourWorks Ostrali, Monash University

 

Jwè rugbi yo, Fish Boards, Facebook ak plis ankò pandan Fiji Reimage Kanpay Konsèvasyon pou chanje Nòm Sosyal yo ak kreye Chanjman dirab - Scott Radway, cChange

 

Jesyon ak Pwoteksyon – Fiona Merida, Great Barrier Reef Marine Park Authority

Une introduction aux comportements des visiteurs et ce qui les influencent – ​​Mark Boulet, BehaviourWorks Australia, Monash University

 

Les îles Fidji réimaginent les campagnes de sensibilisation pour des changements de comportements durables – Scott Radway, cChange

 

Gestion ak pwoteksyon – Fiona Merida, Great Barrier Reef Marine Park Authority

Avanse Estrateji Touris Dirab

Echanj solisyon an te gen entansyon enspire reflechi, rasanble manadjè ak patnè Resilient Reefs Initiative yo pou echanj konesans ak aprantisaj, epi ede katalize aksyon sou teren an. Nan ka sa a, isit la se potansyèl pwochen etap ki te idantifye pandan diskisyon sou chanje konpòtman touris yo:

Idantifye opòtinite pou pataje mesaj sou konpòtman touris apwopriye atravè sit maren UNESCO Mondyal Eritaj yo.

Lè nou rekonèt jan defi sa yo souvan pataje, te gen diskisyon sou potansyèl pou devlope kèk mesaj komen sou konpòtman touris apwopriye atravè sit maren UNESCO Mondyal Eritaj yo, espesyalman pwofite travay ki deja fèt sou Gran Baryè Resif la.

 
GBRF 2Kontni sa a te devlope an kolaborasyon
ak Fondasyon Great Barrier Reef.

 

Translate »