Modèl pou Jere Touris

Idantifye ak Jere Touris Sèvi ak Modèl

Konprann ak kontwole kondisyon ekolojik, sosyal ak ekonomik pi bon nan yon sit resif amelyore objektif touris dirab. Tou de kantite pi bon touris ak kantite touris ki reprezante yon papòt lè kondisyon (egzanp, eksperyans touris, kondisyon anviwònman) te bese se pa yon nimewo espesifik/sèl, men pito yon seri nimewo ki varye selon sikonstans (egzanp, kote, sezon, rezistans nan resous la). Ranje ak papòt akseptab pou kondisyon sa yo ap varye sit an sit epi apre yon tan ap chanje ak sante ak kondisyon resif ak kominote resif yo.

Yon nòt sou tèminoloji:

Konsèp "kapasite pote" se demode ak Inposibl. Kalkile yon kapasite ki baze sou yon kantite maksimòm touris nan yon sit bay yo an akò ak konpòtman touris (sa vle di, se pa tout touris yo aji menm jan) ak rezistans nan anviwònman an nan enpak touris, ki varyab tou. Pou rezon sa a, gen anpil egzanp sou kapasite pote siksè nan pratik. Malgre sa, nou te jwenn ke tèm kapasite pote yo anrasinen pami anpil manadjè maren epi yo toujou itilize lè n ap diskite sou jere nimewo touris nan sit resif yo. Se poutèt sa, yo te itilize tèm kapasite pote pandan Echanj solisyon Resilient Reefs Initiative sou touris dirab pou diskite sou fason siveyans enpak ekolojik, sosyal ak ekonomik itilizasyon touris enpòtan pou amelyore jesyon.Enpak negatif nan touris yo ka enkli:

  • Ekolojik: Degradasyon anviwònman resous fizik (dlo, tè, oswa lè) oswa twoub nan karakteristik ekolojik tankou bèt sovaj, koray, vejetasyon bò lanmè, ak dun
  • Sosyal: Gwoup sosyal, konfli, ak pèt valè ak ekipman debaz kominote a
  • Ekonomik: Sur-itilizasyon enfrastrikti, rentabilité biznis redwi ak kapasite pou re-envesti nan amelyorasyon kontinyèl, ak yon chanjman nan mache touris yo soti nan ekotouris nan touris mas ki gen pi ba sansiblite anviwònman an ak preparasyon pou peye pou jesyon dirab.

Prensip kle nan Echanj solisyon an sou touris dirab ak anrejistreman prezantasyon pa ekspè yo anba a. Fraz asterisk (*) yo se yon bagay adisyonèl ke ekspè adisyonèl idantifye apre evènman an.

Kle Takeaways

  • Angaje moun ki gen enterè atravè sektè yo byen bonè e souvan pou travay pou jere nimewo touris yo yon fason efikas. Atenn objektif touris dirab mande yon aliyman nan valè ki soti nan diferan sektè yo, ki se trè difisil. Travay ansanm depi nan konmansman an, olye pou yo pote moun ki gen enterè nan pita nan konvèsasyon an, se kritik pou achte nan.
  • Modèl jesyon touris travay pi byen ansanm ak lòt sipò entèvansyon tankou edikasyon pou enfliyanse konpòtman touris yo, restorasyon repons nan zòn ki afekte yo, amelyorasyon enfrastrikti ki diminye kontak vizitè yo ak resous la, epi, lè sa nesesè, ranfòsman.
  • Idantifye kote pou touris yo epi redwi enpak yo kote sa posib. Anpil destinasyon touris yo gen otspo kote vizit ak itilizasyon yo entansifye. Presyon entansifye ka redwi atravè yon seri metòd (egzanp, diminye kontak ant touris la ak zòn ki sansib yo, devlope ak maketing zòn otspo touris sakrifis ki pi ba yo ak fèmen aksè nan sit ki pi enpòtan yo, oswa devlope eksperyans ranplasman nan lòt kote).
  • Diminye presyon touris yo nan sit espesifik lè w fè yon pri ki apwopriye pou eksperyans lan. Yon lòt metòd pou redwi presyon touris se atravè pri dinamik - yon estrateji pri kote biznis yo fikse pri fleksib ki baze sou demann aktyèl mache. Plis yon bagay koute plis li se apresye, ak pi wo pwopòsyon nan touris respè fè melanj la. *Manadjè yo dwe sonje pri ki wo ka mennen nan inegalite epi yo ta dwe gen ladan tou prix diferans (egzanp, pri lokal yo, pri ki pa nan pik yo, jou san frè), kidonk moun ki pa gen sèvis yo nan kominote yo pa jwenn pri.
  • Ankouraje kominikasyon ant devlopè/planifikatè lokal yo ak administratè maren yo pou ogmante dirabilite touris yo. Pi gwo kominikasyon ant jiridiksyon ak otorite yo ede konstwi yon konpreyansyon pataje ki fè pon ant diferan objektif.
  • Devlope yon plan aksyon koperativ olye de yon Plan Jesyon Itilizasyon Vizitè yo. Yon Plan Jesyon Itilizasyon Vizitè yo ka pran plizyè ane pou l devlope; li ka lakòz fatig moun ki gen enterè yo ak ajans yo ka jwenn yon repitasyon pou yo twò biwokratik epi yo pa ajil ase pou adrese bezwen imedya ak/oswa sikonstans chanje. Yon metòd mitigasyon se devlope yon plan aksyon koperativ. Plan 1 ane sa a se yon akò ki pa obligatwa ki mete ajou chak dezan.
  • * Entwodwi yon siveyans entegre ak sistèm jesyon adaptasyon. Lè siveyans revele tandans ak relasyon yo, epi lè sa a pataje pami moun ki gen enterè yo, gen yon baz pou konpreyansyon pataje ak konfyans, ki an vire pèmèt entwodiksyon nan jesyon adaptasyon. Jesyon adaptab se yon koleksyon repons ki prepare epi ki reprezante diferan nivo entèvansyon pou reflete diferan nivo yon enpak oswa yon pwoblèm. Yo bay chak endikatè yo kontwole yon seri repons jesyon adaptab potansyèl, epi yon gwoup moun ki gen enterè chwazi youn ansanm lè siveyans sijere li nesesè. Si repons lan ap travay, li ka diminye e menm retire li.

Pwen Enpòtan sou Ningaloo

Ki jan nou ka adapte jere nimewo touris pou redwi enpak sou sit nou an?

reken balèn Joel Johnsson

Foto © Joel Johnsson

Anbrase kwen lwès Ostrali, Ningaloo Reef se youn nan pi long resif koray franj nan mond lan. Kòt Ningaloo te enskri sou lis UNESCO Mondyal Eritaj la an 2011. Li se yon atraksyon ikonik pou vwayajè domestik ak entènasyonal ki vizite Western Australia (WA), ak yon endistri touris pwospere ki baze alantou resif la ak litoral, ki ajoute apeprè 110 milyon dola AU pou ekonomi lokal la chak ane. Touris nan Ningaloo se sezon an, rejyon an gonfle soti nan apeprè 3,000 rezidan pèmanan nan òganize jiska 20,000 vizitè nan nenpòt ki lè pandan mwa sezon fredi yo. Foul sa a mete aksan sou sistèm ekolojik, sosyal ak ekonomik yo. Moun ki gen enterè Ningaloo yo te patikilyèman enterese nan aprann sou kad jesyon potansyèl pou operasyon evalyasyon pou yo ka adapte yo reponn a kantite touris ak enpak yo.

Pandemi COVID-19 la te afekte Ningaloo nan fason enprevi. Ningaloo touris te ogmante pandan pandemi an ak demografik touris yo te chanje. Eta WA a fèmen fwontyè li yo pou pa gen okenn touris entènasyonal oswa Ostralyen ki soti nan lòt eta yo te kapab antre. Pandemi a te fè li difisil tou pou rezidan WA yo kite eta a epi retounen. Nan fè sa, WA te evite pi move enpak COVID-19, ak relativman kèk ka ki rive nan eta a. An konsekans, te gen mwens touris andeyò eta ak rezidan WA ki ta nòmalman vwayaje lòt bò dlo oswa nan lòt pati nan peyi a vakans lokalman. Malgre ke yo te kenbe nivo vizit yo deja wo, demografik vizitè Ningaloo te chanje, sa ki lakòz ogmantasyon pousantaj lapèch lwazi ak pi ba itilizasyon vizit lokal yo.

Youn nan bagay sa yo nou tande toujou se ke rezidan ak itilizatè nan Ningaloo yo vrèman konsène sou kantite moun ki vizite ak enpak yo ke moun sa yo gen sou valè yo - pa sèlman valè ekolojik, men tou valè sosyal ak kiltirèl isit la nan Ningaloo. – Joel Johnsson, Ofisye Chèf Rezilyans, Ningaloo

Prezantasyon

Gade prezantasyon yo pa ekspè Solution Exchange an angle oswa franse pou aprann plis:

Kapasite Vizitè yo ki baze sou Enpak Sosyal - Doug Whittaker, Rechèch ak Konsiltasyon Confluence

Itilizasyon Vizitè Kòt ak Siveyans Enpak – Abby Sisneros-Kid, Utah State University

Solisyon dirab pou defi kontanporen nan jere itilizasyon lwazi imen nan ekosistèm Coral Reef - Mark Orams, Auckland University of Technology

Kapasite pote – Sally Harman, Great Barrier Reef Marine Park Authority

Evaluation de la capacité de charge basée sur l'impact social – Doug Whittaker, Confluence Research and Consulting

Suivi des usages and impact des visiteurs sur le littoral – Abby Sisneros-Kid, Utah State University

Solutions durables aux défis contemporains de gestion des usages récréatifs des écosystèmes de récifs coralliens – Mark Orams, Auckland University of Technology

Chanjman de solisyon - Capacité de charge – Sally Harman, Great Barrier Reef Marine Park Authority

Avanse Estrateji Touris Dirab

Echanj solisyon an te gen entansyon enspire reflechi, rasanble manadjè ak patnè Resilient Reefs Initiative yo pou echanj konesans ak aprantisaj, epi ede katalize aksyon sou teren an. Nan ka sa a, isit la se potansyèl pwochen etap ki te idantifye pandan diskisyon sou nimewo touris yo ak jesyon yo:

Angaje ekspè nan devlope etid ki entegre evalyasyon sosyal, ekolojik, administratif, ak ekonomik sou kantite touris ak konpòtman, ak enpak ki asosye yo sou sit yo.

Kounye a pa gen okenn egzanp yon modèl entegre pou jere nimewo touris nan espas resif la. Pou sit RRI yo akonpli apwòch holistic sa a efektivman, yo pral bezwen konsepsyon yon bagay nouvo, avèk sipò ekspè sosyal, ekolojik, ak ekonomik. Gade espas sa a kòm manadjè RRI nan Ningaloo yo te kòmanse kad yon etid lokal entegre.

 
GBRF 2Kontni sa a te devlope an kolaborasyon
ak Fondasyon Great Barrier Reef.

 

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »