Polisyon dlo ize

Tiyo egou anba dlo. Foto © Grafner/iStock

Polisyon dlo ize se yon menas k ap grandi pou moun ak resif koray. Manadjè marin yo ka konfwonte ak plizyè defi nan pwoteje resif koray kont polisyon dlo ize, sa ki ka gen ladan twou vid ki genyen nan finansman ak done, yon mank de atansyon sou sijè a, yon mank de jiridiksyon ak politik apwopriye, ak inefikasite nan estrateji tradisyonèl konsèvasyon pou adrese polisyon dlo ize. . ref

Pou ede manadjè maren yo konprann sijè polisyon dlo ize a epi kòmanse adrese kèk nan defi sa yo, Twous Zouti pou Polisyon Dlo Ize sa a bay enfòmasyon sou fason polisyon dlo ize menase sante oseyan ak sante moun, fason yo jere li, ak fason yo ka amelyore jesyon pou pwoteje anviwònman kotyè yo. . Espesyalman, enfòmasyon ak estrateji yo prezante yo gen entansyon bay administratè resif yo yon entwodiksyon sou polisyon dlo ize oseyan yo pou ede yo konsidere ki estrateji siveyans ak jesyon ki pral travay pi byen pou sit yo epi kòmanse angaje moun ki gen enterè yo, moun k ap pran desizyon yo, ak lòt sektè yo pou diminye dlo ize yo. polisyon nan oseyan an.

Anplis de paj entènèt sa yo, eksplore ka etid mete aksan sou estrateji jesyon ki enpòtan, jounal rezime atik nan syans nan dènye, yon pwòp tèt ou-ritm sou entènèt kou, Ak nan Seri dlo egou Oseyan—seminèr ak evènman sou entènèt pou diskite ak demistifye gwo pwoblèm polisyon dlo ize a ak apwòch inovatè pou adrese li.

Epitou, tcheke deyò a bibliyotèk resous soti nan patnè nou an, Ocean Sewage Alliance, yon kolektif òganizasyon ak syantis ki angaje nan diminye menas dlo egou ak lòt kalite polisyon dlo ize nan oseyan nou yo. Bibliyotèk sa a gen brèf, baz done, piblikasyon, zouti, videyo, ak plis ankò.

Si w gen ide pou nouvo kontni pou prezante nan nenpòt nan fòma resous nou yo (egzanp, etid ka, atik jounal, webinars, kou sou entènèt, oswa bwat zouti sa a), tanpri pataje yo avèk resilience@tnc.org.

Translate »