Polisyon dlo ize Entwodiksyon

Polisyon dlo ize se yon menas k ap grandi pou moun ak lavi maren ak fè moute pi gwo pousantaj nan polisyon bò lanmè atravè lemond. ref Globalman, yon estime 80 pousan nan dlo ize - ki gen ladan dlo egou imen - se egzeyate nan anviwònman an san tretman, divilge yon etalaj de kontaminan danjere nan oseyan an ak sa ki lakòz domaj dirèk nan moun ak resif koray. ref Rechèch montre ke polisyon dlo ize souvan rive nan resif koray atravè mond lan akòz jesyon inègzistan oswa mank dlo ize. ref

Tèminoloji: Dlo Ize vs dlo ize

Dlo ak dlo ize se tèm ke yo souvan itilize interchangeable, men gen diferans enpòtan ant yo de a. Dlo (fatra imen transpòte nan egou) se yon eleman enpòtan nan dlo ize, ki se yon tèm kolektif pou dlo yo itilize nan yon kominote oswa endistri. Dlo ize gen matyè ki fonn ak sispann nan yon varyete sous domestik, komèsyal, oswa endistriyèl ki gen ladan pwodwi chimik, savon, metal lou, eleman nitritif, ak efluan nan sistèm egou ak ki pa egou (tankou tank tretman septik).

Nou rekonèt ke administratè maren ak pratik gen plis chans abitye avèk tèm nan dlo egou lè w ap konsidere enpak yo gwo resif koray, sepandan, nou pral sèvi ak tèm nan dlo ize nan tout bwat zouti a depi li avèk presizyon dekri divès sous polisyon ki afekte resif koray yo. Sèvi ak tèminoloji ki konsistan ede fasilite patenarya ak lòt sektè, tankou sektè sanitasyon an.

Polisyon dlo ize atravè mond lan

Pandan ke gwo vil kotyè nan peyi ki gen revni ki ba yo se yon sous enpòtan nan polisyon dlo ize, nasyon ki gen gwo revni yo pa egzante. Etazini pou kont li chak ane ranvwaye plis pase 1.2 billions galon efluan (ki gen ladan dlo egou anvan tout koreksyon trete, ekoulman dlo lapli, ak dechè endistriyèl) nan vwa navigab chak ane. ref

Kat polisyon dlo egou yo

Dokimante polisyon dlo ize bò lanmè nan 104 nan 112 zòn ki gen resif koray. Sous: Mete ak Vega Thurber 2015

Lè dlo ize antre nan oseyan an epi melanje ak dlo lanmè, polyan yo dispèse epi dilye. Sa a te mennen nan yon sipozisyon ki pèsistan ke "solisyon a polisyon se dilution". Sepandan, ogmantasyon nan nouvo, kontaminan reglemante kòm byen ke ogmante komès nan dlo ize limite kapasite lanmè a delye moun ki kontaminan ak rann konsekans yo nan polisyon pi grav. Jewografi, popilasyon, enfrastrikti, ak chanjman klima ka tout enfliyanse gravite enpak polisyon dlo ize yo. Polisyon dlo ize ka lakòz (Pataje lanmè nou yo):

 • Domaj fizik ak byolojik nan resif koray, zèb lanmè, ak marekaj sèl. ref
 • Pèt nan sèvis ekosistèm kotyè yo, tankou kontwòl ewozyon, tanpèt tanpon, ak lakou pepinyè pou pwason jivenil. ref
 • Flè danjere alg ki touye lavi maren, fèmen plaj, ak lakòz maladi moun. ref
 • Maladi moun ak bèt ki soti nan patojèn, metal lou, ak pwodwi chimik toksik. ref
 • Lapèch kontamine, ogmante pwason ak lanmè mòtalite, ak redwi divèsite espès yo. ref

Gade vebinè a sou adrese menas la nan Oseyan Dlo Ize Polisyon:

Sanitasyon ak dlo ize

Malgre ke pwogrè yo te fè, anpil nan popilasyon mondyal la pa gen aksè a bon jan sanitasyon pou pwoteje sante piblik la. Selon Organizationganizasyon Mondyal Lasante, nan 2020, 45% nan popilasyon nan mond lan pa t 'gen aksè nan sèvis sanitasyon jere san danje, ak 6% yo te pratike poupou louvri. ref

Pwoteksyon sanitasyon mondyal soti nan 2015 2020 JMP
Definisyon sanitasyon nechèl JMP
Pann de pwoteksyon sanitasyon pa rejyon JMP

Pann nan pwoteksyon sanitasyon pa rejyon (anwo agòch) ak definisyon sanitasyon nechèl (anwo adwat). Pwoteksyon sanitasyon mondyal soti nan 2015-2020 (anba). Sous: JMP

Sektè Dlo, Sanitasyon, ak Ijyèn (LAVE)

Kontak ak fatra imen reprezante yon defi ijan e li te mennen nan devlopman nan dlo a, sanitasyon, ak ijyèn (WASH) sektè. Sektè WASH la se yon jaden ki dedye a pwoteje sante piblik ak anviwònman an nan bay aksè ekitab nan dlo potab san danje, serye ak sèvis sanitasyon. Gen anpil òganizasyon ki travay nan objektif sa a, ki gen ladan:

 • Ajans mondyal yo tankou Organizationganizasyon Mondyal Lasante (WHO), Fon Ijans Nasyonzini pou Timoun (UNICEF), ak Bank Mondyal.
 • Ajans gouvènman yo tankou Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) ak Ajans Etazini pou Devlopman Entènasyonal (USAID).
 • Òganizasyon san bi likratif tankou KI MOUN KI entènasyonal Referans Sant lan sou rezèv dlo Kominote (IRC) ak dirab sanitasyon Alliance (SuSanA).

Pandan ke pwoblèm nan nan polisyon dlo ize ka sanble redoutable, efò mondyal la nan adrès defi sa a te lakòz yon ogmantasyon konstan nan kantite moun ki gen aksè a sanitasyon san danje sou senk ane ki sot pase yo. Pwogrè sa a ka atribiye a:

 • Ogmantasyon rekonesans nan enpòtans ki genyen nan sanitasyon.
 • Pwogrè teknolojik nan sistèm sanitasyon amelyore, ak
 • Plis òganizasyon ki ede kominote yo jwenn aksè nan sistèm sa yo.

Kòm konsyantizasyon, rechèch, ak finansman kontinye ap grandi ak efò sektè a WASH elaji, administratè maren ka ede fòme efò sa yo nan benefis tou de moun ak resif.

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »