Jere pou Twoub

Siklòn. Photo © NOAA
kabann koray

Plan repons ensidan ede mobilize aksyon, dokimante fasilman evènman an, ak pi byen idantifye sit ki gen plis chans pou montre karakteristik rezistans ak detèminasyon. Photo © Kee Alfian / Photobank Marin

Resif koray yo vilnerab a yon seri de latwoublay ki ka gen rapid aparisyon ak enpak grav, ki gen ladan baz veso, epidemi maladi ak koray predatètanpèt twopikal yo, ak evènman blanch koray. Pandan ke ensidan sa yo varye nan echèl espasyal yo ak nan ki pwen aktivite imen yo se kòz yo, yo ka tout mande pou kèk nivo nan repons pa administratè Reef koray.

Ensidan endividyèl yo kapab natirèlman enprevizib, men li trè posib ke manadjè yo pral oblije goumen ak yo nan kèk pwen. Lè yo rive, anpil ensidan yo se vizyèlman dramatik, ekolojik ki devaste, ak nan enterè enpòtan siyifikatif. Manadjè Coral Reef pral inevitableman bezwen pou reponn a ensidan nan kèk fason, e ke yo te prepare pa planifikasyon repons ensidan ka kritik pou jere tou de anviwònman ak repitasyon risk. Plan repons ensidan yo ka bay administratè yo konesans, zouti, ak manda pou aplike yon repons apwopriye a risk sa yo.

Yon repons efikas jeneralman mande pou yon manda apwopriye òganizasyonèl / politik osi byen ke kapasite ki nesesè nan fonksyone. Plan repons ensidan yo ka pran fòm varye, men eleman ki pi komen yo enkli:

  • Avètisman Bonè - Yon sistèm pou detekte lè kondisyon yo ap apwoche sòl estrès oswa deteksyon nan sentòm yo byen bonè nan estrès se kritik nan yon repons apwopriye. Plis obsèvatè jeneralman ogmante chans pou ke yon ensidan ka detekte bonè, se konsa estrateji pou patisipasyon gwo nan pwogram avètisman bonè (tankou pwogram volontè) ka kle nan efikasite yo.
  • Jesyon repons lan - Ekspè oswa administratè ki gen eksperyans bezwen evalye obsèvasyon ak rapò ki soti nan sistèm avètisman bonè pou detèmine bezwen ak echèl repons lan. Pou chak kalite ensidan, plan repons lan bezwen defini kijan repons lan pral jere, tankou deklanchman repons yo, kalite repons, sistèm kontwòl ensidan, kritè estrateji kominikasyon pou deklare lè yon repons ensidan fini, ak siveyans ak jesyon apre ensidan.
  • Repons jaden an - Yon efikas ak efikas repons jaden mande pou yon pwosedi operasyon estanda, ki gen ladan yon pwotokòl mobilizasyon, konpozisyon ekip, kondisyon ekipman, metòd evalyasyon, pwosedi rapò, ak pwotokòl kominikasyon.
  • Jesyon aksyon yo - Estrateji jesyon an repons a yon ensidan pral varye selon kalite ak severite evènman an. Yo pral detèmine aplikasyon aksyon jesyon an sou yon baz ka-pa-ka, ak faktè tankou limit ak kòz ensidan an, posibilite nan efò alèjman, valè sosyo-ekonomik nan Reef a, prezans nan espès ki ra oswa ki an danje, ak tan an nan la. evènman pral tout enpòtan nan konsepsyon aksyon sa yo jesyon reponn.
  • Swivi siveyans - Sa a se yon eleman enpòtan nan repons ensidan, kòm li bay konpreyansyon ogmante nan enpak yo alontèm nan resif soti nan evènman yo ak pèmèt administratè yo evalye efikasite nan aksyon repons.

De seksyon sa yo bay konsèy sou ak resous pou konsepsyon an ak aplikasyon nan plan repons ensidan pou de nan pi enpòtan an ak de pli zan pli komen kalite ensidan:

Seksyon final la bay konsèy sou jere pou asidifikasyon lanmè a.

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »