Jere Risk soti nan espès anvayisan

Eris lanmè èbivò ki gen matirite nan tank dlo sale sipèvize pou ede nan ranplasman koray alg. Photo © Ian Shive
macroalg ki kouvri Reef nan oahu

Envazyon macroalg Graciliaria salicornia koloni kolon koray yo epi yo te kouvri tèt yo sou O'ahu, Hawai'i. Photo © S. Kilarski

Yon ran de espès anvayisan yo konnen ki poze risk nan resif koray, ki gen ladan kèk alg, pwason, ak envètebre. Espès anvayisan yo se òganis ki gaye rapidman pou domine ekosistèm epi yo ka lakòz domaj ekonomik ak / oswa anviwònman. Anpil espès anvayisan yo entwodwi espès ki ka ogmante chans pou nouvo maladi ak diminye manje a ak espas pou espès natif natal. Sepandan, envaziv yo pa gen pou vini soti nan yon lòt kote; yon espès natif natal ka vin pwogrese si kontwòl natirèl li yo retire.

Espès anvayisan yo ka koze domaj ki grav epi ki dire lontan nan abita yo anvayi pa diminye abondans nan espès natif natal kòm byen ke chanje estrikti ekosistèm ak pwosesis. Anplis de enpak sou anviwònman an, espès anvayisan yo ka lakòz tou pèt ekonomik pou kominote lokal yo ak endistri yo. Gen kat apwòch prensipal ki enplike nan jere espès anvayisan:

Prevansyon se premye ak pi bon liy defans nan jesyon espès anvayisan yo. Pou anpeche entwodiksyon nan espès anvayisan, li enpòtan yo konprann ki jan espès anvayisan yo transpòte, ak Se poutèt sa prezante. Chemen komen nan entwodiksyon yo enkli:

 • Dlo Ballast
 • Biofouling nan kòk bato a
 • Lage nan bèt kay vle ak Garnè lapèch
 • Lage oswa chape nan sal klas yo ak bèt laboratwa
 • Transpò sou bato lwazi ak ekipman
 • Chape soti nan akwakilti enstalasyon, pepinyè, oswa dlo jaden
 • Entansyonèlman ranpli kòm sous manje oswa lwazi
 • Lage kòm kontwòl byolojik

Nan yon nivo rejyonal oswa peyi-a, règleman ak kòd pratik yo ta dwe an plas diminye risk pou yo entwodiksyon nan chemen ki pi komen nan entwodiksyon. Manadjè Coral Reef ka travay avèk ajans ki enplike nan reglemante mouvman veso yo, kontwole pò yo oswa aktivite ki gen anpil risk pou evalye posiblite ak konsekans envazyon nan ekosistèm koray Reef yo, epi pwopoze lòt kontwòl sou espès oswa aktivite ki reprezante gwo risk. Nan rekonèt ke mouvman bato yo se yon gwo sous nan envazyon espès, gen yon kantite estanda ak apwòch pi bon-pratik ki ka itilize diminye risk nan resif koray. Pa egzanp,  ouvè nan yon nouvo fenètMarin Biofouling ak Envazyon Espès: Gid pou Prevansyon ak Jesyonouvri dosye PDF gen ladan pi bon pratik jesyon pou asire ke mezi anti-antisalinè yo aplike nan veso, mezi kontwòl fwontyè nan evalyasyon risk, nan-dlo pwogram netwayaj, fasilite, ak mezi jete.

Li esansyèl pou fè siveyans ekosistèm nan yon mannyè ki regilye e sistematik pou detekte entwodiksyon bonè ase ke yon repons rapid sa posib. Souvan sèl fason pou elimine espès anvayisan an se pou aji byen bonè nan pwosesis envazyon an anvan yon enfeksyon vin gaye anpil. Deteksyon efikas bonè ak repons rapid depann sou kapasite a apwopriye rann kont:

 1. Ki espès enkyetid yo, epi yo idantifye li?
 2. Ki kote li ye epi li ka gaye?
 3. Ki sa ki mal pouvwa espès yo lakòz?
 4. Ki aksyon ki ta dwe pran (si genyen)?
 5. Ki moun ki gen otorite ki nesesè yo ak resous?
 6. Ki jan yo pral finanse efò yo?
 

Efò deteksyon bonè mande pou resous, planifikasyon, ak kowòdinasyon. Espès anvayisan yo souvan detekte avèk chans, men moun ki antrene ak pèsonèl ka tou detekte yo nan sible envestigasyon espès anvayisan ak pa siveyans espesifik, zòn ki gen anpil risk. Rezo siveyans kominotè tou ka bay enfòmasyon enpòtan sou chanjman ki fèt nan kondisyon Reef. Pou egzanp, Hawaii a  ouvè nan yon nouvo fenètJe nan rezo Reef la angaje kominote yo nan siveyans ak rapò sou espès maren anvayisan, ak lòt ajan estresan Reef tankou koray blanchi, maladi, ak epidemi predatè yo. Rezo sa a konpoze de itilizatè Reef regilye (itilizatè lwazi, pwofesyonèl touris, chèchè, ak pechè) ki volontèman kontwole ak rapòte sou kondisyon Reef. Yon pwogram repons ensidan ka gide yon efò sistematik pou detwi oswa gen espès anvayisan pandan ke infestasyon yo toujou lokalize. Li enpòtan anpil pou mobilize resous pou kontwole yon enfeksyon anvan li vin pi etabli. Kapasite pou pataje resous atravè jiridiksyon, fòme patenarya estratejik, ak gen aksè a plan, fon ak resous teknik yo eleman kritik nan yon Plan Repons pou Ensidan. Aranjman sa yo souvan ka mete nan plas yo anvan yon entwodiksyon janm rive, anpil fasilite yon repons rapid ak efikas.

Yon fwa etabli, espès anvayisan yo ka trè difisil detwi, espesyalman nan sistèm trè konekte tankou resif koray. Sepandan, enpak ekolojik yon espès anvayisan ka jistifye efò pou kontwole plis gaye ak jere popilasyon etabli pou minimize domaj oswa pèmèt espès natif natal refè. An jeneral, yo itilize yon plan estratejik pou kontwole envazyon kwonik yo.

Konprann konsekans ekolojik, ekonomik ak sosyal espès anvayisan yo enpòtan nan priyorite kontwòl ak operasyon jesyon yo. Èske w gen yon varyete zouti kontwòl ak jesyon bay administratè pi bon chans pou evalye, gen ladan, epi retire popilasyon espès anvayisan yo ak gide desizyon jesyon an. Zouti sa yo aplike nan kowòdone ak entegre estrateji jesyon espès pwogrese ki ajiste jan sa nesesè.
 

Egzanp pwogram anvayisan espès yo

Pwogram kontwòl Lionfish - Lionfish se yon espès anvayisan nan Atlantik la, Gòlf Meksik, ak lanmè Karayib la. Yo te byen vit etabli, pwopaje soti nan pwen orijinal yo nan entwodiksyon nan kle yo Florid. Nan tout rejyon an, pwogram yo te etabli nan yon tantativ kontwole popilasyon sa a predatè trè efikas. Yon egzanp se nan Florid Keys Nasyonal Marin Tanp lan, ki kounye a pwoblèm  ouvè nan yon nouvo fenètpèmi pou retire lyon espesyal pou koleksyon lionfish soti nan Zòn Konsèvasyon Tanp (SPAs), ki se otreman pa-lapèch, pa gen okenn-pran zòn. Nan lòt pati nan Karayib la, tankou Zile Kayiman yo, pwogram yo te konsantre sou ankouraje pechè lokal yo trape epi ankouraje yon mache pou lionfish nan kanpay edikasyon, ki gen ladan bwochi eksplike kouman yo okipe san danje epi prepare pwason lyon.

Restore ekosistèm ka nesesè si li pa te posib yo anpeche domaj ekolojik pa yon espès anvayisan. Restorasyon se yon travay ki entansif ak chè fè egzèsis, se konsa pa ta dwe kontanple sòf si menas la soti nan espès anvayisan te redwi a nivo ensiyifyan. Malgre ke gen kèk egzanp nan restorasyon siksè apre yo retire yon espès anvayisan, gen yon seri de metòd restorasyon ki disponib pou ede rekiperasyon nan resif koray apre domaj. Anpil nan yo te devlope pou itilize apre evènman egi, tankou baz veso. Gid konpreyansif ki disponib sou restorasyon Reef ki pral itil nan administratè Coral Reef konsidere opsyon restorasyon.
 

Egzanp pwogram anvayisan espès yo

Envazyon pwojè retire alg - Yon egzanp nan yon tantativ nan restorasyon ekosistèm se la  ouvè nan yon nouvo fenètPwojè Restorasyon Maunalua Bay Reef ki a nan retire elèv la sou plis pase 10 milyon liv Avrainvillea amadelpha (kwi mudweed), yon alga pwogrese etranje soti nan abita koray Reef nan Maunalua Bay, ki chita nan sidès Oahu, Hawai'i. Volontè Kominote pou kont li retire XNUX liv alg. Tout alg envazyonèl etranje yo te tounen vin jwenn pwodiktif itilize kòm yon angrè sou fèm lokal yo. Yon Pwotokòl Siveyans Kominotè te etabli an patenarya ak syantis yo Nature Conservancy kontwole 91,500 kawo tè yo ki te otorize. Pwojè sa a se premye etap la enpòtan nan restore koray Reef ak sistèm maren nan Maunalua Bay.

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »