Akò Konsèvasyon Marin yo

Nouvo pwojè restorasyon Coral nan Curieuse Marine National Park sou zile Curieuse, Sesel. Photo © Jason Houston

Entwodiksyon nan Akò Kontwòl Marin

Pandan plizyè ane ki sot pase yo, òganizasyon non-gouvènmantal (ONG yo) te reyalize ke kreyasyon fòmèl zòn pwoteje pa pouvwa ap ase pou pwoteje oseyan an ak kòt yo divèsite biyolojik, patikilyèman nan zòn kote dwa yo te deja akòde bay pwopriyetè espesifik ak itilizatè yo. Pou adrese sa a, ONG yo de pli zan pli entegre Akò Conservation Marin (MCAs) nan lanmè ak efò pwoteksyon bò lanmè bay plis garanti nan siksè alontèm.

Ekolojik pase nwit nan Chumbe Island Chumbe Island Coral Park

Ekolojik-pase sou zile Chumbe. Revni nan aktivite ekolojik-touris yo tounen nan konsèvasyon, edikasyon, ak rechèch. Foto © Chumbe Island Coral Park

MCA yo defini tankou:
Nenpòt aranjman kontra enfòmèl oswa fòmèl ki gen pou objektif pou akonpli objektif konsèvasyon lanmè oswa lanmè kote youn oswa plis pati yo (anjeneral moun ki gen dwa yo) volontèman angaje yo pran kèk aksyon, evite sèten aksyon, oswa transfere sèten dwa ak responsablite an echanj pou youn oswa plis lòt pati (anjeneral antite konsèvasyon-oryante) volontèman komèt delivre eksplisit (dirèk oswa endirèk) ekonomik ankourajman.

Definisyon an pi wo a MCA gen sèt eleman distenk, ki enkli ladan:

 1. akò mekanis (nenpòt aranjman fòmèl oswa enfòmèl kontra) ki vize reyalize
 2. objektif konsèvasyon yo (objektif konsèvasyon lanmè oswa bò lanmè) nan ki
 3. moun ki gen dwa (youn oswa plis pati) etabli
 4. akò konsèvasyon yo (volontèman angaje nan pran sèten aksyon, evite sèten aksyon, ak / oswa transfere sèten dwa ak responsablite)
 5. in echanj pou
 6. antite konsèvasyon-oryante (youn oswa plis lòt pati) volontèman komèt delivre
 7. ankourajman ekonomik yo (ankourajman eksplisit, si dirèk oswa endirèk).

Tablo rezime ki anba a idantifye eleman enpòtan ak varyab MCA yo. MCA yo ka antre nan pa gouvènman, kominote, antite prive, ak moun ki prive. Yo baze sou dakò sou tèm ak kondisyon, yo souvan apwòch bottom-up, epi enkli ankourajman quid-pro-quo kote tout pati yo resevwa benefis yo.

NAN. MECANISM AKE *
• Akò sou Acha ak Vann
• Lwe
• Lisans
• Pèmi
• Konsesyon yo
• Sèvi
• Kontra

Enfòmèl:
• Handshakes
• Lèt
• Memorandums of Understanding
• Memorandums nan Akò
• Akò Koperativ yo
• Akò sou jesyon an
• Konprann vèbal
NAN. Objektif konsèvasyon **
• Retabli ak pwoteje resif yo
• Rekipere ak jere pèchri yo soutenab
• Pwoteje plaj la
• Konsève divèsite biyolojik la
• Prezève sit kiltirèl yo
• Ankouraje touris dirab
NAN. DWA MOUN
Pwopriyetè, Manadjè, oswa Itilizatè yo:
• Ajans gouvènman yo
• Moun ki prive ak fanmi yo
• Gwoup kominote oswa itilizatè òganize
• Biznis
NAN. ENPTASYON KONSÈVASYON ****
Pran aksyon:
• Patwouy zòn yo
• Restore abita
• Devlope plan jesyon an

Evite aksyon:
• Sispann lapèch
• Sispann itilize ekipman destriktif
• Sispann rekòlte tòti

Transfè dwa / responsablite:
• dwa Jesyon
• Dwa touris
• Dwa lapèch
NAN. Yon echanj
NAN. ENTISYON konsèvasyon ***
• ONG yo
• Biznis
• Gouvènman yo
• Gwoup kominotè yo
NAN. INCENTIVES EKONOMIK ****
• Lajan Kach
• Sibvansyon
• Travay
• Sèvis Sosyal
• Enfrastrikti
• Fòmasyon
• Pwodwi pou
• Ekipman
* Èske gen yon tèm defini oswa tèm endefini; ka alontèm (sou 10 ane) oswa kout tèm (mwens pase 10 ane).
** Konstitisyon rezilta pwojè yo vle.
*** Fè pati yo nan akò a.
**** Fè asirans benefis pwojè pou toulède pati yo.

Egzanp komen MCA yo gen ladan lwe, lisans, sèrviteur, akò jesyon, akò acha ak vann, konsesyon, ak kontra. ONG yo te itilize MCA pou ede jere domèn espesifik, metòd rekòlte, ak aksè nan resous. Efò sa yo pwoteje divèsite biyolojik enpòtan pandan y ap pozisyone ONG yo kòm moun ki gen entansyon ak solisyon-oryante ak gouvènman yo ak kominote ki responsab pou pran desizyon.

Relasyon ant MCAs ak MPAs

Akò Marin Konsèvasyon ak Zòn Marin Pwoteje (MPAs) diferan, men yo ka souvan mennen nan bagay sa yo menm jan an. Anpil fwa fòmal MPA yo etabli pa antite gouvènman an nan lalwa oswa politik. Kontrèman, MCAs yo etabli ant diferan antite, anjeneral, yon pwopriyetè resous oswa itilizatè ak yon ONG. Sepandan, toude MPA ak MCA yo kapab itilize pou pwoteje sit espesifik ak resous yo. MCA yo kapab itilize tou pou konplete ak ogmante kantite ak efikasite MPA fòmèl yo lè etablisman MPA adisyonèl yo pa posib. Nan kèk sikonstans, yo ka itilize MCA yo kòm katalizatè pou etablisman fòmèl MPA yo oswa yo ka bay yon mekanis pou patisipasyon lokal yo nan jesyon kolaborasyon MPA yo.

Pwojè Field MCA yo

Gen anpil pwojè MCA ki egziste deja nan tout glòb la. Youn nan pi bon pwojè MCA yo konnen Chumbe Island Coral Park nan Tanzani. Yon lòt egzanp se akò konsèvasyon Marin Endonezi a, ki montre kijan plizyè konpayi pou fè pwofi ka travay avèk yon ONG lokal ak pechè lokal pou yo rive jwenn akò ki pwoteje resif koray yo, lakou lapèch yo, ak mwayen pou viv pechè yo, kidonk benefisye tout pati yo.

Anvan lansman yon pwojè MCA, pratik yo ta dwe gen yon konpreyansyon fèm sou fason yo ka melanje ak matche pi gwo eleman MCA yo pou satisfè sikonstans espesifik pwojè yo. Klike isit la aprann plis sou devlopman akò konsèvasyon marin.

Gid jaden pratikan an pou akò konsèvasyon maren

Gid pou Practitioner's Field Guide for Marine Conservation Agreement te devlope atravè yon kolaborasyon ant The Nature Conservancy ak Conservation International. Li gen entansyon mennen pratikan yo atravè yon pwosesis etap pa etap pou envestige, negosye, konsepsyon, ak aplike MCAs.

Gid pou Practitioners Field Guide pou MCAs

Klike sou imaj ki anwo a pou jwenn aksè nan gid la

Pi gwo faz nan Gid Field MCA a gen ladan:

 • Faz 1: analiz posibilite
 • Faz 2: Angajman
 • Faz 3: kontra Design
 • Faz 4: Aplikasyon

Gid jaden an ka itilize kòm yon dokiman otonòm, oswa pou konplete lòt pwosesis.

Translate »