Jounal Coral Restoration Consortium's Gwoup Travay Jenetik prezante yon webinar sou papye dènyèman pibliye yo Konsiderasyon pou maksimize potansyèl adaptasyon restorasyon popilasyon koray yo nan lwès Atlantik la. Papye sa a bay konsèy pratik pou pratik restorasyon yo ak administratè resous lè yo pran desizyon sou sa ki espès yo travay avèk, konbyen jenotip yo enkli nan pepinyè yo, ak kouman yo desine konsepsyon plant ki ogmante chans pou siksè kwaze fekondasyon. Doktè Iliana Baums, Doktè

Resous:

Konsiderasyon pou maksimize potansyèl adaptasyon restorasyon popilasyon koray yo nan lwès Atlantik la

Coral Genetics Research and Restoration Webinar

CRC Jenetik Gwoup Travay

Kontni Retablisman