Pou manadjè resif koray yo, nou sijere kòmanse anrejistreman an a 35:18 pou yon apèsi sou Gid pou Restorasyon Resif Coral pou Sektè Touris la.

Resif koray ki an sante yo enpòtan anpil pou soutni ekonomi lokal yo ak mwayen pou viv, patikilyèman atravè sipò touris. Nan Karayib la sèlman, touris ki asosye ak resif—ki gen ladan tou aktivite ki sou resif ak aktivite adjasan yo—pote plis pase 7.9 milya dola nan plis pase 11 milyon vizitè ki patisipe nan aktivite sa yo chak ane. Rechèch ki sot pase yo tou sijere ke COVID-19 te yon pwen baskil kritik pou vwayajè yo chèche opsyon touris ki pi dirab, prezante opòtinite pou endistri touris la eksplore nouvo apwòch dirab ak patenarya pou sipòte konsèvasyon resif koray. An repons a bezwen sa a, The Nature Conservancy, Caribbean Hotel and Tourism Association, ak Pwogram Anviwònman Nasyonzini pibliye Yon Gid pou restorasyon resif koray pou sektè touris la: fè patenarya ak lidè touris nan Karayib la pou akselere restorasyon koray-premye resous nan kalite li yo pou endistri touris la sou restorasyon resif koray. Nan webinar sa a, prezantatè yo te pataje rechèch opinyon piblik ki soutni gid sa yo, pi bon pratik ak resous pou enplemantasyon restorasyon pou operatè touris yo, ak yon gade alavans pou travay nan lavni ki pral sipòte pi gwo patenarya piblik-prive pou avanse konsèvasyon ak restorasyon resif koray nan Karayib la. . Prezantatè yo enkli:

- Dr Elizabeth Shaver, Manadjè Pwogram Konsèvasyon Coral, Nature Conservancy Karayib la
- Kyle Mais, Manadjè Jeneral, Jamaica Inn Hotel, ak Prezidan Alliance Karayib la pou Touris Dirab, Otèl Karayib ak Asosyasyon Touris
- Doktè Margaux Hein, Plon Syantis ak Fondatè, Marin Ekosistèm Restorasyon Rechèch ak Konsiltasyon
- Frank Comito, Ansyen CEO ak Direktè, Asosyasyon Otèl ak Touris Karayib la, ak Konseye Espesyal pou Alyans Karayib la pou Touris Dirab.

Resous

Lis verifikasyon pi bon pratik gid restorasyon koray pou sektè touris la

Se Divizyon Karayib The Nature Conservancy, Reef Resilience Network, Asosyasyon Otèl ak Touris Caribbean, ak Alyans Karayib pou Touris Dirab ki òganize kolaboratè webinè sa a.

CHTA Logo OL BlackText97

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »