kou kat lang GMW

Oto-ritm lan Kou sou Entènèt Global Mangrove Watch pèmèt administratè yo ak pratikan yo navige avèk konfyans platfòm Global Mangrove Watch epi aprann kijan pou itilize done ak zouti li yo pou sipòte efò konsèvasyon ak restorasyon mangròv yo. Kou a disponib nan lang angle, panyòl, franse, ak Bahasa Endonezi. Ansanm, leson sa yo bay yon apèsi konplè sou fason teledeteksyon yo itilize pou kat mangròv yo ak fason yo ka itilize platfòm Global Mangrove Watch pou jwenn aksè ak entèprete done mangrov yo epi jenere rapò. Patisipan yo pral aprann tou sou kapasite mangrov yo pou estoke kabòn, ak wòl mangrov yo ka jwe nan alèjman klima ak politik globalman. Kou a gen ladan twa leson: 

  • Entwodiksyon nan Global Mangrove Watch 
  • Teledeteksyon nan Mangrov 
  • Mangrove Blue Carbon 

Ou dwe kreye yon kont gratis sou Fòmasyon Konsèvasyon pou jwenn aksè nan kou a. Si w gen kesyon, kontakte nou nan resilience@tnc.org. 

Translate »