Seri Egou Banner 2021

Egou se pi gwo kontribitè nan polisyon bò lanmè. E poutan, pa gen anpil moun ki pale sou polisyon dlo egou lanmè. Pandan nouvo seri aktivite ak evènman sou entènèt sa a, nou te diskite ak demistifye gwo pwoblèm oseyan sa a ak apwòch inovatè yo te itilize pou adrese li. Ou ka jwenn plis enfòmasyon nan nou an Zouti Polisyon dlo ize.

Eksplore anrejistreman Seri Oseyan Seri Egou yo:

 • Adrese menas la nan Oseyan Dlo Ize Polisyon - Dr Stephanie Mete nan Nature Conservancy la te derape seri a ak yon BECA de enpak dlo egou sou anviwònman an, resif koray, ak kominote kotyè yo, epi fè ka a poukisa nou bezwen aji kounye a bese polisyon nan dlo egou lanmè.
 • Dlo ize 101 - Christopher Clapp nan Nature Conservancy la bay yon entwodiksyon nan Basics yo nan dlo ize, ki gen ladan yon BECA de tèminoloji, ki jan sistèm septik travay (ak echwe), ak ki jan dlo ize jere, trete, ak egzeyate nan oseyan nou an dirèkteman ak endirèkteman.
 • Long Island Sewage Story Pati I & Pati II - Stuart Lowrie ak Christopher Clapp nan Nature Conservancy te di istwa a nan yon efò 10-ane yo atake nitro a redoutable.jèn pwoblèm polisyon sou Long Island, New York ak chanjman paradigm lan nan jesyon dlo.
 • Konprann Enpak Dlo Ize nan Hawai'i - Manadjè Reef ak syantis nan Hawai'i pataje sou fason yo dekouvwi ak konprann sa ki nan dlo nou an.
 • Pwojè Diminye Dlo Ize ki soti toupatou nan mond lan - Yon panèl ekspè pataje solisyon inovatè ak kominote ki gen rapò ak atenuasyon dlo egou nan Lafrik, Amerik Latin, ak Etazini an
 • Aplike Sur konpòtman nan Polisyon Dlo Ize - Katie Velasco soti nan Sant pou Konpòtman ak Anviwònman Rare a eksplike poukisa nou bezwen konpòtman-enfòme solisyon nan adrès pwoblèm lan nan polisyon nan dlo egou lanmè.
 • Ki jan Travay ak sektè a sanitasyon ka amelyore sante Reef - Yon panèl ekspè nan sektè dlo, sanitasyon, ak ijyèn (WASH) prezante nou nan travay entèdisiplinè yo, ki gen pou objaktif pou pwoteje sante piblik ak anviwònman an. Nou te aprann kijan objektif yo konplete objektif nou yo ak fason pou kolabore ak sektè WASH pou diminye polisyon nan dlo egou yo ak amelyore sante Reef yo.
 • Solisyon pou Podcast Videyo Polisyon Dlo Ize - Carlos García nan Nature Conservancy a diskite lè l sèvi avèk konstwi marekaj nan Repiblik Dominikèn bay tretman dlo ize. Men Taber, ki soti nan Wetlands Work, eksplike devlopman ak aplikasyon HandyPods, yon sistèm ki baze sou veso ki kreye pou sèvi ti bouk k ap flote oswa plèn inondab.
 • Konpwomi klimatik nan estrateji jesyon dlo ize - Sarah Cashman ak Dr Andrew Henderson nan ERG te diskite sou konpwomi wo nivo ki asosye ak diferan solisyon tretman dlo ize ki ka benefisye klima, anviwònman, ak sante piblik, espesyalman gade ki jan estrateji jesyon fè anrapò ak patojèn, gaz lakòz efè tèmik, marin. eutrofizasyon, ak asidifikasyon oseyan.
 • Echanj Aprantisaj sou Polisyon Dlo Oseyan - Ekspè yo pataje sou siveyans kalite dlo, kominikasyon estratejik, ak solisyon ki baze sou lanati pou jesyon dlo ize. Patisipan yo te poze kesyon epi pataje siksè ak defi yo ak jesyon polisyon dlo ize pandan sesyon entèaktif sa a.
 • Abòde polisyon dlo ize: yon gid etap pa etap pou pratik konsèvasyon ak sanitasyon - Dr Amelia Wenger, otè prensipal la Yon Gid pou Pwogram Konsèvasyon ak Asenisman entegre ak Apwòch, te diskite zouti dyagnostik gid la pou ede manadjè yo pi byen konprann sistèm yo, kreye kondisyon ki pèmèt yo bezwen pou bese polisyon dlo ize, epi idantifye ak fòme patenarya pwodiktif, milti-sektè.

Polisyon dlo ize kou sou entènèt

Kou sou Entènèt Polisyon Dlo Ize a fèt pou ede administratè maren yo konprann kijan polisyon dlo ize menase oseyan ak sante moun ak ki estrateji ak solisyon ki disponib pou bese polisyon dlo ize nan oseyan an. Kou sou entènèt oto-ritm sa a enkòpore nouvo syans, etid ka, ak pratik jesyon ki dekri nan Twou Zouti Polisyon Dlo Ize.

Translate »