Rezo Rezilyans Rezif te òganize yon Oseyan Wastewater Polition Learning Exchange pou bay manadjè maren yo yon opòtinite pou yo fè rezo epi aprann nan men kamarad yo ak ekspè sou sijè enpòtan ak defi sa a. Sesyon vityèl entèaktif sa a te prezante:
    • Opòtinite pou poze kesyon ak pataje siksè ou ak defi ak jesyon polisyon dlo ize.
    • Ekspè pataje sou siveyans kalite dlo, kominikasyon estratejik, ak solisyon ki baze sou lanati pou jesyon dlo ize.
    • Patisipan yo nan Kou sou Entènèt Entènèt sou Polisyon Dlo Ize yo pataje sa yo aprann nan kou a ak pwoblèm jesyon dlo ize y ap travay sou yo kounye a.
    • Yon apèsi sou resous polisyon dlo ize Reef Resilience Network, tankou: Polisyon dlo ize kou sou entènèt disponib nan lang angle, panyòl, ak franse, Seri dlo egou Oseyan webinars, Zouti Polisyon dlo ize, ka etid, epi rezime atik 

Nou envite w kontinye konvèsasyon yo sou sijè jesyon dlo ize atravè tablo dijital ki anba yo:

Si ou pa gen aksè a YouTube, imèl nou nan resilience@tnc.org pou yon kopi anrejistreman an.

Resous:

Resous kominikasyon yo te pataje pandan echanj la enkli Reef Resilience Network la Pwosesis Planifikasyon Kominikasyon ak Kominikasyon Estratejik pou Konsèvasyon liv gid. Sant Rare pou Konpòtman ak Anviwònman an genyen tou Portal sou entènèt ak enfòmasyon sou levye konpòtman ki motive chanjman ak konsepsyon ki santre sou konpòtman pou pwosesis anviwònman an.

 
Nan sesyon siveyans levasyon an, te gen kèk kesyon ki gen rapò ak idantifye sous espesifik dlo ize. Sa a manyèl, ki te pwodwi pa Kalifòni Eta Water Resources Control Board, ka yon bon resous pou idantifye sous polisyon fekal nan plaj. Li bay yon apèsi sou metòd ki baze sou ADN ak metòd trase chimik ak fason pou aplike ak konsepsyon etid sa yo.
 
Resous espesifik nan Karayib yo enkli:

Mèsi espesyal pou ekspè ak oratè nou yo ki te pataje plis enfòmasyon sou travay yo: Amy Zimmer-Faust, Chris Corbin, Christina Comfort, Erica Perez, Katie Heffner, Kristen Maize, Mo Wise, ak Phal Mantha.

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »