Jesyon ki baze sou rezistans

Reef divès ak fleksib nan Yap, Micronesia. Pa Tim Calver.

Kòmanse ak yon apèsi sou prensip rezistans koray Reef, la Kou sou entènèt Jesyon ki baze sou rezistans bay yon konpreyansyon debaz sou fason pou konstwi rezistans nan jesyon ak entwodui elèv k ap aprann nan yon pwosesis ki bay konsèy sou devlope yon estrateji detèminasyon nan echèl lokal la. Kou a gen kat leson sou entènèt oto-ritm, ki disponib nan Frantz, Bahasa Indonesia, franse, epi Panyòl. Apre yo fin ranpli kou a, patisipan yo pral kapab telechaje yon Sètifika Konplesyon. 

Nouvo resous gratis sa a te devlope ak ekspè mondyal yo, an patenarya ak Resilient Reefs Initiative, Great Barrier Reef Foundation, National Oceanic and Atmospheric Administration Coral Reef Conservation Program, ak International Coral Reef Initiative.

Leson 1: Prensip rezistans Reef – bay yon revizyon nan konsèp yo nan rezistans sosyal-ekolojik Reef. Rezilyans yo prezante atravè twa dimansyon: ekosistèm, kominote ak gouvènans, ak leson sa a eksplore prensip kle ak atribi resif koray ki ankouraje rezistans nan twa dimansyon sa yo. Elèv k ap aprann yo pral jwenn konesans sou fason yon apwòch holistic pou rezistans atravè yon lantiy sosyal ekolojik ka enfòme ak amelyore jesyon. desizyon. (45 minit) 

Leson 2: Jesyon ki baze sou rezistans – prezante konsèp ki soutni yon apwòch jesyon ki baze sou rezistans. Etid ka yo pral bay egzanp RBM aplike nan resif koray alantou divès rejyon atravè mond lan. Elèv k ap aprann yo pral dekouvri ki jan RBM aplike nan divès kontèks, tankou adrese menas espesifik ak defi, yo nan lòd yo sipòte tou de sante kominote koray ak fonksyon ekosistèm an jeneral. (45 minit) 

Leson 3: Jesyon Adaptive – konsantre sou aplikasyon jesyon adaptasyon nan RBM. Leson an prezante prensip debaz jesyon adaptasyon yo pou bay manadjè yo yon pèspektiv adisyonèl sou wòl jesyon adaptasyon nan RBM pou ede manadjè yo konprann kijan jesyon adaptasyon kapab (e yo ta dwe) entegre nan RBM. Etid ka yo montre tou kijan jesyon adaptasyon te pèmèt RBM nan plizyè kote. (45 minit) 

Leson 4: Devlope yon estrateji rezistans – konsantre sou pwosesis Resilient Reefs Initiative pou devlope yon estrateji rezistans. Leson an swiv etap sa yo nan pwosesis la, desen sou konsèp yo ki te prezante nan twa leson anvan yo. Elèv k ap aprann yo pral jwenn yon konpreyansyon pratik sou fason yo ka adapte ak aplike pwosesis sa a nan kontèks lokal yo. (90 minit) 

Lang ki disponib yo

Frantz

Bahasa Indonesia

franse

Panyòl

klike sou chwa ki anwo a pou enskri

Odyans kou

Manadjè marin ak pratikan

Duration

4 èdtan
Translate »