RBM nan pratik

Plizyè divès Pwogram TNC Hawai'i ap fè yon evalyasyon detèminasyon nan tout kòt zile West Hawai'i. Photo © David Slater

Manadjè toupatou nan mond lan ap entegre konsèp jesyon ki baze sou rezistans (RBM) nan travay yo ak planifikasyon pou lavni an lè l sèvi avèk enfòmasyon ki soti nan evalyasyon rezistans yo pou jere sistèm entegre sosyal-ekolojik. Anba a se kèk egzanp sou planifikasyon ak pratik RBM. Eksplore sit entènèt sa yo ak prezantasyon yo pou wè ki jan RBM ap aplike atravè mond lan.

 

Ostrali: Great Barrier Reef Marine Park Authority
Great Barrier Reef Marine Park Authority ap travay de pli zan pli pou konstwi rezistans Great Barrier Reef nan yon klima k ap chanje. Pou fè sa, Great Barrier Reef Marine Park Authority te devlope yon Reef Plan pou rezistans an patenarya ak ekspè nasyonal ak entènasyonal, ki gide aplikasyon inisyativ RBM ki deja egziste ak émergentes nan Marine Park la. Li se pwodiksyon prensipal yon somè 2017 kote manadjè pak maren yo, pwopriyetè tradisyonèl yo, ajans gouvènman an te patisipe.ies, enstitisyon rechèch, gwoup endistris, itilizatè resif koray, ak lòt moun ki gen enterè. Plan an fèt anviwon 10 inisyativ kle ki konsantre sou bay maksimòm benefis pou rezistans Reef. 

Gade yon prezantasyon de Great Barrier Reef Marine Park Authority ak telechaje prezantasyon PDF la:

USA: Pwogram Konsèvasyon Coral Reef NOAA

Pwogram Konsèvasyon Resif koray NOAA a (CRCP) ap chèche amelyore konpreyansyon yo genyen sou ekosistèm resif koray, diminye enpak negatif aktivite imen yo, fè entèvansyon ak restorasyon nan echèl, epi ogmante kapasite lokal yo pou jere resif koray yo.    

 CRCP NOAA a Plan estratejik te devlope pou gide rechèch ak konsèvasyon resif koray ajans lan nan lavni lè l sèvi avèk prensip jesyon ki baze sou rezistans. Li dekri estrateji rafine pou ogmante rezistans nan chanjman klimatik, amelyore dirabilite lapèch yo, epi redwi sous polisyon ki baze sou tè a, pandan y ap ajoute yon nouvo konsantrasyon travay pou retabli popilasyon koray solid nan echèl ekosistèm yo.   

CRCP NOAA a sipòte eta ak teritwa yo pandan y ap aplike pwogram jesyon resif koray yo epi li bay finansman pou pwojè pou adrese priyorite jesyon resif koray yo idantifye pa kominote jesyon resif nan chak jiridiksyon. Men kèk egzanp pwojè sa yo: Plan Aksyon Rezilyans pou Resif Coral Laflorid, Siveyans Coral Reef NOAA a, Ak nan Bleach Watch nan Florida Keys. 

Gade yon prezantasyon de Pwogram Konsèvasyon Coral Reef NOAA ak telechaje prezantasyon PDF la:

USA: Estrateji pou Geri Resipyan Coral Reef lan
Jounal Estrateji pou Geri Resipyan Coral Reef lan (GRRS) se yon adaptasyon, fondasyon estratejik pou gide koray reef jesyon sou Guam. Objektif GRRS la se pou adrese ajan estresan lokal yo ak amelyore detèminasyon ekosistèm koray Reef Guam yo ak kominote imen yo pou enpak chanjman nan klima nan 2025. 56 moun te devlope pa GRRS yo, ki reprezante 16 ajans lokal ak federal, enstitisyon edikatif ak rechèch. , òganizasyon ki pa pou pwofi, ak antite sektè prive pandan kou nan twa ane. Nan mwa jen 2019, Gouvènman an nan Guam fòmèlman te adopte GRRS a, rele pou aplikasyon imedya li yo.

 

Ostrali: Ningaloo Rezilyans estrateji
Estrateji rezistans pou Ningaloo Coast CoverKòt Ningaloo rekonèt kòm yon Zòn Eritaj Mondyal UNESCO. Pandan ke zòn nan karakterize pa nivo devlopman ki ba, osi byen ke etabli pwoteksyon lejislatif ak regilasyon, chanjman nan klima ak presyon imen gen chans rive nan enpak siyifikativman nan kondisyon Ningaloo Reef nan 20 pwochen ane yo.  

Kòm yon rezilta, yon Estrateji rezistans pou kòt Ningaloo te devlope an patenarya ak la Inisyativ Resif Rezilyan (RRI) pou sipòte kapasite ekosistèm resif la ak moun, biznis, ak kominote ki depann sou li pou siviv, adapte, ak rekipere anba estrès ak chòk yo pral sibi nan lavni. Estrateji Rezilyans la enfòme pa rechèch ki egziste deja, plan jesyon, ak dokiman politik yo, ansanm ak eksperyans ak konesans Pwopriyetè tradisyonèl yo, konsèy lokal yo, lòt otorite jesyon, syantis, pwopriyetè biznis lokal yo, manm kominote yo, gwoup enterè espesifik ak endistri yo, ak ekspè rezistans mondyal. 

Jounal Rezilyan Reefs Inisyativ se yon kolaborasyon ant Fondasyon Great Barrier Reef, Fondasyon BHP, UNESCO Mondyal Eritaj Marin Pwogram, Rezo Rezilyans Rezif Nature Conservancy a, Resilient Cities Catalyst, ak AECOM. RRI ap pilote yon nouvo fondasyon RBM entegre rezilyans resif sosyal ak ekolojik nan mete ansanm kominote lokal yo, manadjè resif yo, ak ekspè nan rezistans. Apwòch sa a mete moun nan santr nan pran desizyon, ki baze sou prensip RBM pou inove ak bati kapasite pou adrese defi resif yo ap fè fas jodi a. 

Gid RBM nan men Manadjè, Syantis, ak Règleman-Makers

Nan 2019 nan Entènasyonal Coral Reef Inisyativ Reyinyon Jeneral (ICRI), manadjè, syantis yo, ak moun kap fè politik yo te panse ak diskisyon sou gwo defi, opòtinite, bezwen kominikasyon, ak priyorite pou bati kapasite pou planifye ak aplike RBM. Anba la a, se en nan obsèvasyon yo, lide, ak rekòmandasyon, ki pouse ICRI kreye yon komite hoc komite pou idantifye sipò ak devlope pi bon pratik konsèy sou aksyon ki pral pèmèt manm yo adapte ak echèl moute RBM satisfè bezwen lokal, nasyonal ak mondyal .

Anba a se yon lis opòtinite potansyèl RBM ka bay pou administratè yo ak opòtinite pou ogmante adopsyon RBM:

 • Pèmèt pratik yo valide enpòtans aksyon lokal yo, bay yon opòtinite pou jere resif devan chanjman klima, epi lye jesyon ekosistèm ak byennèt moun.
 • Sèvi ak evalyasyon resan siveyans Reef (egzanp vilnerabilite ak evalyasyon detèminasyon) enfòme zòn priyorite pou jesyon.
 • Pèmèt pou jesyon an nan enpak miltip, bay benefis kimilatif (ki gen ladan benefis ekonomik) soti nan yon aksyon, sa vle di li se yon apwòch efikas ak pri-efikas.
 • Ankouraje benefis revni ak mwayen pou viv (eg yon anviwònman ki an sante kapab lakòz yon revni ogmante nan aktivite touris).
 • Patisipe ajans ak moun ki gen enterè ki pa anjeneral angaje nan jesyon Coral Reef, tankou endistri sektè prive, yo pote nouvo pèspektiv ak resous.
 • Ka pèmèt ogmante aksè a finansman klima.
 • Opòtinite pou enstitisyonize RBM nan politik ak plan nasyonal.

Konprann defi nan mete ann aplikasyon RBM devan yo nan tan ka ede ak planifikasyon ak ekzekisyon:

 • Balanse rezilta alontèm ak peryòd tan ki dire lontan: pwosesis rekiperasyon ekolojik ak adaptasyon nan sistèm sosyal souvan rive sou ane oswa deseni, ak ensèten sa a ak delè tan yo wè rezilta yo ka difisil pou kominike ak divès kalite gwoup moun ki gen enterè epi yo ka gen enpak sou volonte politik yo aplike RBM.
 • Politik akseptasyon RBM: yon mank de volonte politik oswa konpreyansyon, oswa rezistans soti nan mizisyen desizyon-a chanje pwosesis jesyon aktyèl, ka fè RBM defi aplike.
 • Kominikasyon nan done syantifik: kominikasyon efikas ant syantis, manadjè, ak mizisyen politik ka rive lè diferan "lang" yo te itilize yo dekri enpòtans ki genyen nan konsève resif ak RBM oswa rezilta ki soti nan syans syantifik. (Gade tab Kominikasyon.)
 • Holistic jesyon nan sistèm sosyo-ekolojik: administratè ka manke kapasite (egzanp, ekspètiz syantifik, ladrès, finansman, ak tan) nesesè yo evalye, jere, epi kontwole miltip aspè sosyal ak ekolojik nan sistèm lan.
 • Jere pou ensèten: RBM mande pou dinamik jere yo bati detèminasyon nan chanjman nan lavni malgre ensèten ak potansyèl senaryo altènatif.
 • Konnen komès-off ant valè ekolojik ak sosyal: yon eleman kle nan RBM se kouti a nan sistèm sosyal-ekolojik nan kondwi detèminasyon ak transfòmasyon, ki mande pou kominike enpòtans nan tou de valè ekolojik ak sosyal ak travay ak yon gwo ranje nan moun ki gen enterè.
 • Mank de volonte echwe: Pati nan RBM ap fè eksperyans avèk nouvo apwòch, ki mande pou aksepte nan tout pati yo pou jijman ak erè, adaptasyon, ak aprann soti nan echèk.

Defi pou aplike RBM souvan enplike kominike valè ak objektif RBM ak mete atant kòrèk yo ak divès kalite gwoup moun ki konsène yo. Yon aplikasyon siksè RBM mande pou yon efò kominikasyon milti-ant ajans jesyon, syantis, kominote, endistri yo, ak politisyen avèk èd nan ekspè kominikasyon yo. Rekòmandasyon yo enkli:

 • Sib mesaj ou a pou odyans ou: Konprann kiyès odyans ou ye epi kisa ki pi enpòtan pou yo; "Touche kè yo ak lespri yo" pa devlope mesaj, rakonte istwa, ak lè l sèvi avèk analoji ki resonan ak odyans ou; epi asire ke mesaj yo senp epi aksesib.
 • Delivre mesaj atravè mesaje ou fè konfyans (vwa) ki resonans ak odyans sib ou.
 • Kòm yon kominote jesyon, idantifye kle mesaj pataje alantou detèminasyon ak RBM ak mak yo. Mo "detèminasyon an" vle di bagay diferan diferan moun. Mesaj kle yo ta dwe adapte, jan sa nesesè, ki baze sou sa odyans ou a konnen sou sijè sa a. Li esansyèl pou eksplike detèminasyon ak RBM an tèm de konsèp ak mo odyans ou a konprann.

Pou plis konsèy messagerie, klike sou isit la.

Se Fòmasyon pou gwoup diferan patnè wè sa tankou yon opòtinite kle pou bati kapasite aplike RBM efektivman. Egzanp yo enkli bati konesans kominote lokal nan kominikasyon ak pwogram syans sitwayen. Ajans administrasyon yo ka egzije fòmasyon teknik pou ekipe yo pou dekri pwosesis ak benefis RBM yo pou otorite kle pou pran desizyon yo. Lòt rekòmandasyon espesifik yo enkli:

 • Ede lidè yo konprann objektif RBM, apwòch, ak benefis li ka pote.
 • Ede sektè prive a (egzanp bank yo ak konpayi asirans) konprann RBM, syans la, ak wòl yo ka jwe nan plis konsèvasyon Reef ak jesyon.
 • Bay manadjè ak gwoup kominotè fòmasyon sou finansman dirab, analiz patenarya, kijan pou jwenn lajan epi devlope afilyasyon, ak lòt sijè priyorite yo.
 • Ankouraje yon kominote nan pratik ki ka ankouraje pataje konesans ak ede sa a kontinye avanse.

RBM_logobanner

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »