Ki sa ki RBM?

Plizyè divès Pwogram TNC Hawai'i ap fè yon evalyasyon detèminasyon nan tout kòt zile West Hawai'i. Photo © David Slater

Jesyon ki baze sou rezistans (RBM) se yon apwòch nan jesyon resous natirèl ki konsantre sou amelyore rezistans nan ekosistèm, kominote yo, ak sistèm sosyal ekolojik.. ref Objektif prensipal RBM se idantifye ak priyorite aksyon jesyon ki amelyore ekosistèm lan detèminasyon.

Gade yon prezantasyon sou RBM pa Dr Lizzie McLeod oswa telechaje prezantasyon PDF la:

RBM ap chèche pèmèt sistèm sosyal-ekolojik yo kenbe tèt ak retabli de twoub, chanjman, ak ensètitid, pandan y ap sipòte a. byennèt nan kominote yo. Sa mande pou yon konpreyansyon sou fason yon ekosistèm resif koray lokal gen chans pou reponn a yon divèsite enpak nan diferan echèl. ref Alafen, objektif jesyon pou RBM pral diferan depann sou kontèks lokal la, ki gen ladan menas diferan ak kondisyon pèmèt ki sipòte oswa defi jesyon Reef. Egzanp RBM yo enkli:

Egzanp ekolojik:

  • Redui menas lokal yo nan resif, tankou polisyon ki baze sou tè, twòp lapèch, ak devlopman bò lanmè, ki lakòz estrès koray yo epi fè yo mwens kapab reziste ak retabli de enpak klima-kondwi. Gade sa Ka etid soti nan Malezi sou kijan evalyasyon rezistans te mennen nan aksyon jesyon ki redwi menas lokal yo ak ogmante rezistans Reef. 
  • Sipòte rekouvreman ekosistèm Reef pwosesis tankou rekritman, ki pèmèt nouvo koray simen resif, ak èbivò, ki retire macroalgues ki fè li difisil pou lav koray rezoud sou substra Reef. Gade sa Ka etid soti nan Beliz sou ki jan pwoteje èbivò pèmèt rekiperasyon Reef.

Egzanp sosyal:

Egzanp Gouvènans

  • Devlope rezo ak relasyon atravè plizyè ajans jesyon, moun ki gen enterè lokal yo, gwoup kominote lokal yo, ak gwoup endijèn yo. 
  • Aplike apwòch kolaboratif ak patisipatif nan planifikasyon ak jesyon (egzanp, demokrasi deliberatif, bidjè patisipatif, syans sitwayen, akò jesyon ansanm, elatriye)
Lapèch Coral lapèch nan Beliz. Photo © Randy Olson

Lapèch Coral lapèch nan Beliz. Photo © Randy Olson

Translate »