Rezistans ekolojik

Mulutseribu Farms alg, Endonezi. Photo © Kevin Arnold

Rezistans ekolojik refere a kapasite a nan yon ekosistèm yo kenbe fonksyon kle ak pwosesis nan figi nan ensiste oswa presyon, pa reziste ak Lè sa a, adapte a chanje. ref Ekosistèm rezilyan yo karakterize kòm adaptab, fleksib, ak kapab fè fas ak chanjman ak ensèten. ref

Bati detèminasyon nan yon ekosistèm vle di travay pou sipòte sante ak fonksyon abita ki asosye yo, òganis yo, ak pwosesis ekosistèm yo. Pwosesis ekolojik ki kenbe fonksyon Reef ak sipòte kominote pwospere Reef jwe yon wòl enpòtan nan kenbe detèminasyon gwo latwoublay. Entèraksyon konplèks manje-sit entènèt (eg, èbivoryèl, kask dlo twofik), sik repwodiksyon, koneksyon popilasyon, ak rekritman se pwosesis ekolojik kle ki sipòte detèminasyon ekosistèm tankou resif koray yo.

Sistèm ekolojik ki rezistan souvan itilize yon seri divès estrateji ak metòd pou debat ak ak adapte a chanje. Pou sistèm ekolojik, divèsite biyolojik ak fonksyonèl redondans ka ede ekosistèm lan vin pi rezistan a chanjman nan anviwònman an. Pou egzanp, kominote Reef ki gen rafal fonksyonèl ka gen yon pi bon chans pou rekiperasyon si yon espès pèdi nan yon gwoup fonksyonèl. Se poutèt sa, siveyans ak jere gwoup fonksyonèl, tankou pwason èbivò yo, ka jwe yon wòl enpòtan nan fasilite rekiperasyon Reef apre yon gwo twoub. Nan sistèm sosyal yo, jesyon resous ak sistèm gouvènans kapab amelyore rezistans nan divèsifye modèl itilizasyon resous ak ankouraje mwayen pou viv altènatif. ref Gade seksyon sa yo sou rezistans Coral Reef ak Jesyon Estrateji pou plis enfòmasyon sou jere ekosistèm koray Reef sipòte detèminasyon.

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks