Sosyoekonomik Evalyasyon & Siveyans

Wakatobi National Park, Southeast Sulawesi, Endonezi. Foto © Marthen Welly / TNC-CTC

Moun ak koray ekosistèm Reef yo lye endisosyableman: ekosistèm nan bay sèvis enpòtan nan kominote lokal yo ak endistri yo, ak sante ekosistèm fòtman enfliyanse pa aktivite imen. Konprann lyen sa yo enpòtan pou jesyon efikas nan resif koray yo. Evalyasyon sosyoekonomik ak siveyans founi konesans ki sou baz bon desizyon jesyon.

Pêcheurs nan Manus, Papua New Guinea depann sou pwason ki te rasanble nan koray Reef ekosistèm pou manje ak mwayen pou viv. Photo © Simon Foale

Evalyasyon ak siveyans ekonomik bay enfòmasyon sou kondisyon sosyal, kiltirèl, ekonomik ak politik moun, kay, gwoup, kominote ak òganizasyon. Nan kontèks koray Reef ekosistèm yo, evalyasyon sosyo-ekonomik ak siveyans kapab itilize detèmine modèl istorik ak aktyèl la nan sèvi ak yo, valè, resous-depandans, ak pèsepsyon nan jesyon Reef. Lè manadjè yo gen enfòmasyon sa yo, yo ka predi enplikasyon sosyal ak ekonomik aksyon jesyon yo pran pou limite oswa enfliyanse vizit Reef ak itilizasyon oswa aksyon ki limite oswa enfliyanse aktivite sou tè ki afekte kondisyon Reef. Sijè espesifik ke yo egzamine nan evalyasyon sosyo-ekonomik ak siveyans yo enkli:

  • Kòt ak marin modèl itilize resous
  • Karakteristik demografik yo
  • Pèsepsyon ak atitid nan direksyon resous, jesyon ak chanjman
  • Gouvènans ki gen ladan transparans, ekite
  • Konesans tradisyonèl
  • Ko-jesyon ak jesyon resous resif / Reef
  • Valè nan èkstraksyon ak ki pa èkstraksyon Reef itilize
  • Vilnerabilite sosyal (depandans resous ak kapasite adaptasyon)
  • Sèks aktivite espesifik ki gen rapò ak resous bò lanmè ak maren

 

Ki diferans ki genyen ant evalyasyon ak siveyans?

Pandan ke yon evalyasyon sosyoekonomik se yon efò koleksyon done yon sèl-fwa, siveyans sosyo-ekonomik enplike nan koleksyon done repete sou tan, anjeneral, nan entèval seri. Evalyasyon sosyoekonomik ki fèt nan kòmansman yon pwojè ka ede administratè yo konprann sit la epi etabli enfòmasyon debaz yo. Siveyans ki swiv evalyasyon inisyal la ka mezire chanjman sosyo-ekonomik sou tan, kontwole tandans, ede idantifye si wi ou non objektif jesyon yo te satisfè, ak idantifye etap ki nesesè pou jesyon adaptasyon.

 
Evalyasyon sosyoekonomik ak siveyans ka bay enfòmasyon esansyèl pou administrasyon adaptasyon, tankou tandans ak chanjman nan aktivite bò lanmè ak pèsepsyon moun yo sou kondisyon koray Reef ak jesyon. Enfòmasyon sa yo ka ede idantifye menas oswa pwoblèm, epi yo ka itilize kòm yon baz pou devlope solisyon nan konfli nan mitan itilizatè resous. Enfòmasyon sosyo-ekonomik kapab tou itilize pou detèmine si enpòtans, siyifikasyon kiltirèl ak valè resous Coral Reef ak itilizasyon yo. Pa egzanp, lè nou konnen kantite moun ki itilize yon zòn espesifik pou lapèch, administratè yo ka predi konbyen pechè ki ka afekte pa kreyasyon zòn ki pa pran yo. Finalman, kolekte enfòmasyon sosyoekonomik kapab itilize yo enplike moun ki gen enterè nan pwosesis la jesyon.

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »