Konsepsyon Sosyoekonomik Pwogram Design

Wakatobi National Park, Southeast Sulawesi, Endonezi. Foto © Marthen Welly / TNC-CTC
sondaj kay la

Sondaj kay yo se yon fason pou rasanble enfòmasyon sosyoekonomik valab nan men yon kominote. Photo © Arielle Levine

Divès metòd ka itilize pou rasanble done sosyal ak ekonomik pou itilize pa manadjè koray Reef, ki gen ladan: konsantre gwoup konsantre, sondaj nan kay la, semi-estriktire entèvyou enfòmatè kle yo, ak istwa oral. Teknik ki itilize a pral depann de objektif evalyasyon an, kontèks sosyal la, ak resous ki disponib yo.

Gen plizyè faz enpòtan nan yon evalyasyon sosyoekonomik oswa pwogram siveyans:

  1. Konsilte ak moun ki gen enterè yo
  2. Defini objektif evalyasyon yo
  3. Devlope metòd bouyon ak enstriman sondaj la
  4. Fè sondaj sou pilòt yo
  5. Rafine metòd ak enstriman sondaj la
  6. Kolekte done yo
  7. Analize done epi prepare rapò
  8. Kominike rezilta yo

Pwotokòl siveyans sosyoekonomik ki pi lajman itilize a se  ouvè nan yon nouvo fenètGlobal Sosyon ekonomik Inisyativ Siveyans pou Jesyon Kòt yo (SocMon). SocMon travay atravè patnè rejyonal ak lokal pou fasilite siveyans sosyoekonomik ki baze nan kominote a. Pwotokòl la fèt pou administratè lokal yo, anplwaye pwojè a ak fasilitatè kominotè yo pou idantifye endikatè kle ki gen rapò ak demografi nan kay la, aktivite génération revni, modèl itilizasyon resous, menas, moun ki gen enterè, ak gouvènans. Direktiv yo SocMon bay deskripsyon tou kout sou endikatè yo, konsèy sou metòd jaden koleksyon done, analiz done ak egzanp sou fason done yo ka itilize enfòme jesyon.

 
sondaj ansyen

Sondaj gwoup konsantre yo, tankou avèk ansyen pechè ki anwo yo, ka jenere opinyon yon gwoup patikilye patikilye. Photo © Arielle Levine

Direktiv SocMon yo disponib pou rejyon diferan ak nan plizyè lang:

Ki kote enfòmasyon sosyal ak ekonomik yo kolekte pou enfòme evalyasyon vilnerabilite oswa detèminasyon yo, administratè yo ka jwenn konsèy itil nan chapant wikn pou adaptasyon sosyal nan chanjman klima ak bouyon aditif nan SocMon sou Endikatè pou adrese nivo kominote vilnerabilite sosyal (gade Resous, anba a ).

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »