Pwason

Lionfish, Zile Salomon. Foto © Peter Liu

Pandan ke predik dlo pwason anvayisan an te lakòz gwo dega nan espès natif natal dlo dous, ref pwason maren anvayisan yo pa ase anpil epi efè ekolojik yo anjeneral pa konnen. Resevwa akwaryòm ak transpò balast-dlo yo se de chemen ki pi posib pou entwodiksyon pwason maren twopikal nan Karayib la e yo ka gen chemen egalman enpòtan nan lòt rejyon yo. ref

Lionfish

Plis pase plizyè ane ki sot pase yo, enterè nan enpak maren pwason anvayisan yo te ogmante dramatikman akòz entwodiksyon de espès pre ki gen rapò ak predatè yo.Pterois volitans ak P. mil) soti nan ranje natif natal yo nan Indo Pasifik la nan lwès Atlantik la. Pandan ke li se enkoni ki jan yo te lionfish la prezante, rechèch sijere ke plizyè lionfish endividyèl yo te lage nan yon akwaryòm pandan Siklòn Andrew nan 1992. ref

Lionfish (Pterois mil) nan Palm Beach, Florid. Photo © Chip Baumberger / Photobank Marin

Lionfish nan Palm Beach, Florid. Photo © Chip Baumberger / Photobank Marin

Depi yo lage yo, pwason lyon gaye rapidman nan Florid nan lès Etazini ak nan sid nan Karayib la. ref Ranje yo kounye a gen ladan Rhode Island Florid ansanm lès la US, Bahamas yo, Kiba, Repiblik Dominikèn, Puerto Rico, pi piti Zantiy, Zile Kayiman, Jamayik, Columbia, Costa Rica, Beliz, Venezyela, ak Meksik. ref

Rechèch resan mete aksan sou enpak lyon anvayisan nan ekosistèm Reef koray nan rejyon Karayib la. Enpak sa yo gen ladan siviv diminye nan bèt Reef natif natal akòz predasyon ak konpetisyon, ki diminye siksè rekritman nan pwason natif natal Reef koray.ref

Lionfish gen kèk predatè natirèl nan ranje natif natal yo, ak Se poutèt sa gen kèk natif natal espès Atlantik ak Karayib ki ta ka aji kòm predatè siyifikatif potansyèl nan lyon. ref Nan Karayib la ak nan Atlantik la, predatè lyon natirèl, tankou penti yo, yo te twòp epi yo pa ka redwi popilasyon yo ak enpak ekolojik ki asosye yo.

 

Lòt Marin Envazyon Pwason

Anvayif kewonn lan Peacock, Cephalopholis argus (roi), nan Hawai'i. Sa a te gwonde anvayisan vin predatè dominan sou kèk resif nan Hawai'i. Photo © Chad Wiggins

Anvayif kewonn lan Peacock, Cephalopholis argus (roi), nan Hawai'i. Sa a te gwonde anvayisan vin predatè dominan sou kèk resif nan Hawai'i. Photo © Chad Wiggins

Trant-kat espès pwason maren yo te entwodwi nan dlo Awayi ak prèske 60% nan sa yo te vin etabli. ref Nan pwason maren prezante yo, prèske 40% te entansyonèlman prezante kòm pwason manje, pwason Garnier, oswa kontwòl akwatik raje, ref ki gen ladan twa espès nan pwason maren prezante pa Eta a kòm pwason manje: Ta'ape (Lutjanus kasmira/ blueline snapper), toauLutjanus fulvus/ mouchwa) ak roi (Cephalopholis argus/ Peacock piyonè).

Gen kèk chèchè ak pechè pwopoze ke entwodiksyon espès sa yo te lakòz yon diminisyon nan abondans pwason ak trape ki asosye nan lòt espès pwason manje enpòtan. Pandan ke etid ki fèt nan dat echwe pou pou dokimante yon gwo enpak byolojik sou pèchri natif natal nan Hawai'i soti nan entwodiksyon nan espès sa yo, ref gen toujou yon gwo deba sou pwoblèm sa a. Nan repons, konsèvasyon nan lanati ak Inivèsite a nan Hawai'i yo kounye a ap fè yon "Roi retire" eksperyans kote tout roi pwogrese yo te retire nan yon seri de resif sou Hawai'i Island ak se repons lan nan kominote a pwason natif natal yo te swivi. sou tan (gade rezilta).

kole nan Peacock

Lekòl nan Pwason blueline anvayisan anLutjanus kasmira/ Ta'ape) nan Hawai'i. Photo © Ed Robinson

Plizyè lòt espès yo te prezante nan Hawai'i, ki gen ladan tilapia (Oreochromis mossambicus) sardinSardinella marquesensis), mulyèValamugil engeli) ak pwason kabrit (Upeneus vittatus). Efè yo ekolojik nan espès sa yo sou natif natal Hawai'i a kotyè yo ak marin ekosistèm yo enkoni, byenke ton an ka deplase nat moul (Mugil cephalus) nan kèk èstuary. ref

Ekolojik ak enpak sosyoekonomik

Kèk etid yo te evalye enpak ekolojik ak sosyoekonomik pwason marin pwogrese ak syans ki te fèt konsantre sitou sou rejyon tanpere konpare ak rejyon twopikal. ref Evalye enpak sa yo, kòm opoze a tou senpleman dokimante prezans, abondans, ak distribisyon espès sa yo se yon priyorite rechèch ijan.

Enpak potansyèl ekolojik pwason maren anvayisan yo enkli siviv diminye nan bèt Reef natif natal atravè predasyon ak konpetisyon, redwi siksè rekritman nan pwason Reef natif natal koray, ak potansyèl la yo diminye abondans nan espès ekolojik enpòtan (egzanp, èbivò) ki enpòtan pou sipòte Reef. detèminasyon lè yo anpeche koray twòp parèt twoub.

Enpak sosyoekonomik nan pwason maren anvayisan yo enkli depans ki asosye avèk konbat, kontwole, ak elimine espès anvayisan, ak refleksyon potansyèl nan lapèch pou pwason natif natal.

Translate »