Estati Resif Coral

Reef nan Hawaii. Foto © David Slater
 

Resif Coral atravè lemond yo ap fè fas a menas grav ki mete an danje siviv yo epi yo te deja mennen nan degradasyon ak destriksyon nan anpil kote. Nouvo aksyon jesyon yo bezwen dezespereman pou asire resif yo kontinye egziste epi rekipere estrikti yo ak fonksyon kote ki te konpwomèt. Erezman, syantis, konsèvasyonis, ak manadjè anviwònman atravè glòb la ap devlope ak aplike nouvo estrateji pou pwoteje ak konsève ekosistèm sa yo kont yon suite de menas lokal ak mondyal.

Anplis de konpreyansyon ak kominikasyon enpòtans resif koray yo, li enpòtan tou pou konprann estati resif koray atravè mond lan ak nan ki pwen yo an risk.

Anba a se rezilta kle nan Rezo Global Coral Reef Monitoring la Estati nan resif koray nan mond lan (2020) rapò ki mezire eta aktyèl konesans sou kouvèti koray ak alg sou resif lè l sèvi avèk done siveyans mondyal ki soti nan 73 peyi ak sit 12,000 soti nan 1978-2019.

Ki dènye nouvèl sou Coral Reefs atravè lemond

 • Anvan evènman klowòks koray an mas 1998 la, kouvèti mwayèn mondyal koray difisil la te wo (>30%) ak ki estab, men evènman klowòks 1998 la te lakòz yon pèt 8% nan resif koray nan mond lan.
 • Nan deseni ki vini apre evènman 1998 la, kouvèti koray difisil mwayèn mondyal la te retounen nan nivo anvan 1998 (33.3% an 2009), sa ki sijere anpil resif yo fleksib epi yo ka refè si yo pa gen gwo twoub.
 • Depi 2009, sepandan, te gen yon bès mondyal nan koray ak yon pèt 14% nan koray atravè lemond, ekivalan a prèske tout koray yo sou resif koray Ostrali yo.
 • De tyè nan resif koray nan mond lan ap fè eksperyans yon ogmantasyon nan kouvèti alg. Anvan 2011, yo te estime kouvèti mwayèn mondyal la nan alg yo te ba (~16%) ak ki estab pou 30 ane. Depi lè sa a, alg sou resif koray nan mond lan te ogmante pa 20%, reflete diminisyon nan kouvèti koray difisil.
 • Evènman blanchi koray gwo echèl yo se pi gwo twoub nan resif koray nan mond lan. Nèj nan kouvèti koray mondyal yo te asosye ak ogmantasyon rapid nan tanperati sifas lanmè (SST) oswa soutni anomali SST segondè.
 • Jiska 1997 rapò a nan kouvèti koray vivan ak kouvèti alg te estab, ak plis pase de fwa plis koray pase alg sou resif an mwayèn. Rapò a te bese apre evènman klowòks 1998 la men li te refè jiska 2010, apre sa rapò a te piti piti diminye. N bès sa a koresponn ak tou de pèt nan kouvèti koray ak ogmantasyon nan kouvèti alg yo obsève sou dènye dekad la.
Estimasyon kouvèti mwayèn mondyal nan koray difisil (liy solid ble) ak asosye 80% (lonbraj pi fonse) ak 95% (lonbraj pi lejè) entèval kredib, ki reprezante nivo ensètitid. Sous: GCRMN 2020

Estimasyon kouvèti mwayèn mondyal nan koray difisil (liy solid ble) ak asosye 80% (lonbraj pi fonse) ak 95% (lonbraj pi lejè) entèval kredib, ki reprezante nivo ensètitid. Sous: GCRMN 2020

Estimasyon mondyal mwayèn kouvèti alg (solid liy ble) ak asosye 80% (pi fonse lonbraj) ak 95% (pi lejè lonbraj) entèval kredib, ki reprezante nivo ensètitid. Sous: GCRMN 2020

Estimasyon mondyal mwayèn kouvèti alg (solid liy ble) ak asosye 80% (pi fonse lonbraj) ak 95% (pi lejè lonbraj) entèval kredib, ki reprezante nivo ensètitid. Sous: GCRMN 2020

Estimasyon rapò ant kouvri mwayèn mondyal yo nan koray ak alg (solid liy ble) ak asosye 80% (pi fonse lonbraj) ak 95% (pi lejè lonbraj) entèval kredib, ki reprezante nivo ensètitid. Sous: GCRMN 2020

Estimasyon rapò ant kouvri mwayèn mondyal yo nan koray ak alg (solid liy ble) ak asosye 80% (pi fonse lonbraj) ak 95% (pi lejè lonbraj) entèval kredib, ki reprezante nivo ensètitid. Sous: GCRMN 2020

Tandans nan diferan rejyon yo

 • Depi 2010, prèske tout rejyon yo te fè eksperyans yon bès nan kouvèti koray, ak Azi di Sid, Ostrali, Pasifik la, Òganizasyon Rejyonal pou Pwoteksyon Anviwònman Marin), ak rejyon lanmè Azi Lès yo montre pi gwo bès yo.
 • Pifò rejyon yo te montre tou yon ogmantasyon nan kouvèti alg, patikilyèman nan Zòn Lanmè ROPME, Lès Pasifik Twopikal, Lanmè Wouj, Karayib, Ostrali, ak Brezil.
 • Yo te obsève pi gwo ogmantasyon nan kouvèti koray yo nan rejyon kote evènman blanchi koray 1998 la te gen pi gwo enpak, sa ki montre potansyèl pou rezistans resif epi rekiperasyon ka rive nan yon dekad.
 • Rejyon Lanmè Azi Lès la, ki gen ladann Triyang Coral la, te montre yon tandans diferan de lòt rejyon yo, kote kouvèti koray yo te pi gran anpil nan 2019 (36.8%) pase premye done yo te kontribye an 1983 (32.8%). Kouvèti alg tou diminye, ak senk fwa plis koray pase alg sou resif an mwayèn nan rejyon sa a.
 • Rapò mwayèn koray vivan ak kouvèti alg varye ant rejyon yo. Zòn Lanmè ROPME, Lès Pasifik Twopikal ak Karayib la te gen plis alg pase koray; Lwès Oseyan Endyen an, Ostrali ak Brezil te gen menm kouvri mwayèn nan koray ak alg; Azi Sid, Lanmè Azi de Lès, Lanmè Wouj ak Gòlf Aden ak rejyon Pasifik yo te gen omwen de fwa kouvèti an mwayèn nan koray konpare ak alg.
 • Ou ka jwenn tandans espesifik pou chak rejyon ak subrejyon GCRMN nan chapit rejyonal nan rapò a.
Rapò GCRMN Tandans alontèm kouvèti koray

Tandans alontèm nan kouvèti mwayèn koray di ap viv nan chak nan dis rejyon GCRMN yo. Liy solid la reprezante mwayèn estime a ak 80% (lonbraj pi fonse) ak 95% (lonbraj pi lejè) entèval kredib, ki reprezante nivo ensètitid. Zòn gri reprezante peryòd pou ki pa gen okenn done obsève ki disponib. Tandans yo gen koulè pou matche ak rejyon GCRMN yo reprezante sou kat santral la. Pwopòsyon zòn resif koray nan mond lan sipòte pa chak rejyon endike pa % nan resif koray. ETP la vle di Pasifik twopikal lès. PERSGA la vle di Lanmè Wouj ak Gòlf Aden. ROPME se Zòn Lanmè ROPME. WIO la vle di Lwès Oseyan Endyen an. Sous: Global Coral Reef Monitoring Network 2021

 

Anba a se rezilta kle ki soti nan 2011 la Resif nan Risk Revisited rapòte  ref ki chiffre menas aktyèl yo nan resif koray atravè lemond ak projetée risk pou yo degradasyon nan lavni.

Menas nan rejyon diferan Reef koray

 • Yo prèske X% nan resif koray nan Azi Sidès menase.
 • Endonezi gen zòn nan pi gwo nan resif koray menase, ak menas lapèch yo te estresan prensipal la sou resif koray.
 • Plis pase XNIM% nan resif koray yo nan Atlantik la menase. Nan plis pase 75 peyi yo ak teritwa nan rejyon sa a, tout resif koray yo rated kòm menase.
 • Plis pase 65% nan resif koray yo nan Oseyan Endyen an ak nan Mwayen Oryan an anba estrès ak menas lokal yo.
 • Prèske XN% nan resif koray nan Pasifik la yo menase.
 • Apeprè XNX% nan resif koray Ostrali a menase, menm si li klase kòm rejyon an Coral Reef ki pi piti a.

Kat sa a montre yon klasifikasyon mondyal resif koray yo pa menase menas prezan nan aktivite imen lokal yo, dapre endèks Reefs in Risk lokal pou menas lokal yo. Endèks la gen ladan lapèch ak lapèch destriktif, devlopman bò lanmè, polisyon basen vèsan, polisyon ak domaj ki baze sou marin Rechofman planèt la ak asidifikasyon lanmè a pa enkli jan yo se mondyal, menas pa lokal yo. Klike sou elaji. Kat © WRI (Enstiti Mondyal Resous)

Ogmantasyon nan menas nan resif koray

 • Pousantaj nan resif koray menase ogmante pa 30% nan peryòd ki soti nan 2000 a 2010.
 • Ogmantasyon ki te fèt atravè tout menas lokal yo ak tout rejyon yo nan mond lan.
 • Menas lapèch (lapèch twòp ak lapèch destriktif) te ogmante pa 80% nan peryòd 2000 rive 2010, sa ki fè li pi gwo estrès ki pa gen rapò ak klima fè fas a resif koray atravè lemond.
 • Gen mas koray blanchi kounye a ki te fèt nan chak rejyon nan mond lan.
 • Yo prevwa ke pandan pifò ane nan 2050s yo, 95% nan resif koray ap fè eksperyans gwo estrès tèmik ak potansyèl. blanchi.
 • Akòz asidifikasyon lanmè a, li projetée ke pa 2050 sèlman sou 15% nan resif koray yo pral nan zòn kote nivo aragonite yo apwopriye pou kwasans koray.
 • 27 peyi ak teritwa yo idantifye kòm trè vilnerab a pèt Reef nan tout rejyon Reef nan mond lan; Nasyon sa yo se ti eta zile.

 

Li enpòtan yo kominike estati a nan resif koray sou nivo lokal yo. Enfòmasyon sa a ka souvan difisil pou jwenn oswa pou jwenn aksè. Pou enfòmasyon nan nivo peyi sou menas yo resif ou ka jwenn aksè nan la Reef nan sit entènèt risk jwenn rapò ki gen ladan enfòmasyon detaye mondyal, rejyonal, ak Reef lokal yo.

Resif nan risk soti nan menas lokal entegre pa rejyon an. Imaj © WRI (Mondyal Resous Enstiti)

Nouvo rapò sa a prezante rezilta yon analiz de severite enpak sou resif koray yo pou konpare enpòtans relatif yo globalman ak rejyonal. Risk yo te klase dapre echèl enpak ak frekans evènman yo.

Rezilta yo pral ede moun k ap pran desizyon ak administratè resif yo konprann enpòtans relatif risk ki genyen nan resif koray yo.

Analiz konparatif nan risk ki fè fas ak resif koray monn nan
Translate »