Inisyativ mwayen pou viv dirab yo se pwojè konsèvasyon ki pwoteje sistèm natirèl ak kominote imen, ki pèmèt kominote yo satisfè bezwen prezan yo pandan y ap asire byennèt alontèm pou jenerasyon kap vini yo. Si w ap planifye pou antre nan yon inisyativ mwayen pou viv dirab, oswa tou senpleman vle amelyore pratik ou pou angaje ak patenarya ak Pèp Endijèn yo ak kominote lokal yo, aprann etap ou ka pran pou sipòte mwayen pou viv dirab nan travay ou a pral amelyore anpil chans pou w genyen. aksyon konsèvasyon k ap sèvi tou kominote lokal ou yo.
 
Oratè yo te diskite sou apwòch konsèvasyon kominote The Nature Conservancy te dirije ak fason pou mete apwòch sa a an aksyon. Yo mete aksan sou yon inisyativ mwayen pou viv dirab ki soti bò lanmè Ekwatè, kote pechè lokal yo ap resevwa fòmasyon nan apikol: ranfòse rezistans sosyal, anviwonmantal ak ekonomik kominote lokal yo pandan y ap reyalize objektif konsèvasyon nan diminye presyon sou lapèch lokal yo ak sipòte popilasyon myèl natif natal yo. 

Prezantasyon yo te swiv pa yon sesyon kesyon ak repons. Yo te bay entèpretasyon similtane pou angle ak panyòl. 

Prezantatè:

  • Lisa Ferguson, Direktè Ekonomi Rejeneratif, The Nature Conservancy
  • Fabian Viteri, Koòdonatè Marin Kotyè, Konsèvasyon Lanati nan Ekwatè
  • Annick Cros, Reef Resilience Network Syans ak Espesyalis Fòmasyon, The Nature Conservancy
  • Petra MacGowan, Direktè Coral Reef Partnerships, The Nature Conservancy

Webinar sa a te sèvi tou kòm lansman nouvo TNC a Entwodiksyon sou Sustainable Livelihoods Online Course. Klike la a pou w aprann plis epi enskri nan kou sa a gratis, oto-ritm.

 

Se Reef Resilience Network ak Ekip Rejenerasyon Ekonomi TNC a te pote vebinè sa a ba ou, an patenarya ak Inisyativ Entènasyonal Coral Reef (ICRI) kòm yon pati nan seri vebinè #ForCoral yo.

Translate »