Atribi nan rezistans koray Reef

Goby nan Midway Reef, Kimbe Bay, Papwa Nouvèl Gine. Foto © Jeff Yonover

TLi kapasite pou sistèm sosyal-ekolojik resif koray yo dwe fleksib se kondwi pa atribi espesifik. Atribi yo se eleman chak dimansyon (ekosistèm, kominote, gouvènans) ki pi enpòtan pou bay rezistans lè dimansyon sa a fè fas ak estrès. Konprann atribi sa yo se kle nan jesyon ekosistèm resif koray. 

Atribi rezilyans ekolojik

Yon kèk atribi kle pou ekosistèm Reef koray yo enkli:

 • Divèsite ak Redondans Fonksyonèl - Nivo segondè nan divèsite biyolojik ogmante chans yo nan repons varye a menas. Divèsite gen ladan divèsite jenetik, divèsite espès, ak divèsite mòfolojik nan koray ak lòt espès resif, osi byen ke divèsite nan asanblaj yo nan zooxanthellae. Redondans fonksyonèl refere a diferan espès ki fè menm wòl oswa fonksyon nan ekosistèm resif la, ki bay yon rezo sekirite si yon espès ta pèdi nan sistèm nan. Gwoup fonksyonèl sou yon resif koray gen ladan moun ki bati abita, pwodiktè prensipal, bioeroders, grazers, navigatè, ak predatè.. ref
 • Rekritman - Rrekritman se pwosesis kote jèn moun (egzanp, pwason ak lav koray, propagul alg) sibi etablisman lav yo epi yo vin fè pati popilasyon adilt la. Rekritman natirèl se yon endikatè enpòtan nan rezistans Reef. Sou yon resif ki an sante, rekritman asire nivo segondè nan divèsite biyolojik ak redondans fonksyonèl. Sou yon resif ki domaje, rekritman asire rekiperasyon an. Kondisyon rekritman favorab yo fasilite pa kondisyon fizik oseyanografi tankou kouran oseyan, rèf ant resif, ak mikwo-kouran nan resif.; sous lav ki ka soti nan menm resif la (oto-rekritman) oswa nan yon lòt resif (resif sous); ak abita apwopriye, tou de an tèm de disponiblite espas ak kalite substra yo.
 • èbivò - depi popilasyon èbivò ki an sante kenbe makroalg soti nan koray twòp oswa anpeche rekritman koray, yo enpòtan anpil pou rezistans nan resif koray. Pwason èbivò yo divize an kat gwoup fonksyonèl, baze sou wòl yo nan kontwole kwasans alg ak kenbe substra Reef la pou rekritman koray. Men sa yo enkli gratwa / ti pneu,gwo pneu/bioeroders, grazers/detritivores, ak navigatè. Chak gwoup fonksyonèl fè yon kontribisyon enpòtan ak konplemantè nan detèminasyon Reef.
Lekòl nan chirijyen pwason an, Acanthurus coeruleus, patiraj nan Tanp Marin National Bank Jaden flè. Kredi: GP Schmahl / NOAA (agoch); Bumphead Jako a, Bolbometopon muricatum, ègzumasyon. Kredi: Matt Curnock / Ocean Image Bank (adwat)

Lekòl nan chirijyen pwason an, Acanthurus coeruleus, patiraj nan Tanp Marin National Bank Jaden flè. Kredi: GP Schmahl / NOAA (agoch); Bumphead Jako a, Bolbometopon muricatum, ègzumasyon. Kredi: Matt Curnock / Ocean Image Bank (adwat)

Atribi Rezilyans Sosyal

Konprann atribi sosyal yon kominote ki ranfòse (oswa febli) detèminasyon sistèm sosyo-ekolojik yo se sijè rechèch k ap kontinye epi li mande envestigasyon sou rezistans kominote yo ak sistèm gouvènans yo. Gen kèk atribi kle yo (adapte de Cinner ak Barnes 2019, Reef Resilience chapant):

 • Resous ak mwayen pou viv - Resous teknik, finansye, imen ak sèvis ki baze sou ka ede kominote lokal yo adapte yo ak pèt mwayen pou viv ki depann de resif yo. Yon seri resous ka bay aksè a divès opsyon mwayen poul viv ak tanpon finansye. 
 • Konesans ak jerans - Lè kominote yo enfòme, angaje ak otorize pou yo pran swen resous resif yo, yo vin pi konsyan de defi rezistans yo epi yo gen plis chans sipòte efò jesyon resif yo. Konprann ak entegre konesans tradisyonèl se kle tou pou bati intandans ak konfyans nan pwosesis jesyon an. 
 • Sante ak Kilti - Sante moun se yon aspè esansyèl nan byennèt jeneral. Li bay kapasite pou fè fas ak divès defi kèlkeswa rezistans nan lòt domèn. Kominote ki bay priyorite tou de pratik sante ak kiltirèl yo pi byen ekipe pou jere ak bese enpak chanjman yo sou ekosistèm resif yo. 
 • Rezo ak relasyon - Sipò, aksè, ak sijè ki abòde rezo ak relasyon nan yon kominote enpòtan anpil pou ankouraje byennèt kominote a. Rezo solid ak relasyon yo ede kominote yo vin pi rezistan nan twoub inatandi epi pèmèt yo kolabore pi efikasman pou simonte defi yo. 
Agrikilti nan konkonm lanmè se yon mwayen pou viv altènatif nan lòt pratik lapèch ekstrè. Foto © Garth Cripps / Blue Ventures

Agrikilti nan konkonm lanmè se yon mwayen pou viv altènatif nan lòt pratik lapèch ekstrè. Foto © Garth Cripps / Blue Ventures

Atribi sistèm Gouvènans

Kapasite kò dirijan yo pou sipòte rezistans ekosistèm nan ak kominote li a enfliyanse pa atribi sa yo (adapte de Reef Resilience chapant): 

 • Règ ak Règleman - Sistèm Gouvènans ki respekte dwa tradisyonèl yo, ki aliman ak valè aktyèl yo, epi ki resevwa bon jan resous yo pral kontribye nan rezistans.
 • Reprezantasyon ak enklizyon - Pwosesis ak estrikti gouvènans ki bay priyorite enklizivite ak reprezantasyon yo gen tandans konsidere kòm lejitim epi yo resevwa pi gwo respè nan men kominote a. Sa a mennen nan yon konpreyansyon pi fon nan kòz ki kache ak efè defi nan rezistans. 
 • Lidèchip ak Jesyon - Pou sipòte rezistans nan resif yo ak kominote yo ki konte sou yo, aranjman gouvènans yo dwe adaptab ak fleksib. Estrikti gouvènans efikas dekri byen klè wòl ak responsablite pandan y ap demontre lidèchip solid. 
 • Responsablite ak Ekite - Aranjman Gouvènans jwe yon wòl enpòtan nan kenbe òganizasyon yo responsab pandan y ap pouswiv distribisyon ekitab benefis yo ak minimize risk envolontè pou amelyore kapasite adaptasyon gwoup vilnerab yo ak sosyete an jeneral. Gouvènans efikas asire aksè ekitab nan resous ak opòtinite, ki an vire kontribye nan rezistans nan sistèm nan. 
Atelye ak Pwopriyetè Tradisyonèl nan Carnavon, Ningaloo, Western Australia pou idantifye sit apwopriye pou restorasyon resif koray. Foto © Joel Johnsson

Atelye ak Pwopriyetè Tradisyonèl nan Carnavon, Ningaloo, Western Australia pou idantifye sit apwopriye pou restorasyon resif koray. Foto © Joel Johnsson

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »