Ireo mpanolotra dia miady hevitra ny amin'ny fomba ahafahan'ny mpanjono, ny zavamananaina isan-karazany ary ny tanjona amin'ny fikorontanan'ny toetrandro amin'ny famolavolana tambajotra marefo amin'ny faritra voaaro amin'ny ranomasina.

Sary @ Ian Shive

Translate »