Alat Rekaan Adaptasi

Sisa hakisan dermaga lama dan paya bakau Grenville Bay Grenada Marjo Aho

Kursus Dalam Talian Reka Bentuk Adaptasi dirancang untuk membantu pengurus terumbu karang memasukkan reka bentuk iklim-cerdas ke dalam aktiviti pengurusan mereka dengan mempertimbangkan kesan perubahan iklim terhadap tekanan ekosistem dan implikasi untuk pengurusan yang berkesan. Ini menggambarkan proses memasukkan adaptasi perubahan iklim ke dalam rencana manajemen menggunakan tindakan terancang yang ada sebagai titik awal, dan juga memandu pengembangan strategi pintar iklim tambahan jika diperlukan.

Prinsip Perancangan Pintar Iklim (20 minit) - konsep utama Pemuliharaan Iklim-Pintar, termasuk mengapa dan bagaimana untuk melakukan brainstorming dan merancang tindakan pengurusan untuk menjelaskan kesan perubahan iklim.

Pengenalan kepada Alat Rekaan Adaptasi (20 minit) - gambaran keseluruhan Adaptation Design Tool, cara ia berfungsi, dan amalan terbaik untuk menggunakannya dengan berkesan.

Menerapkan Pertimbangan Reka Bentuk Iklim-Pintar pada Tindakan Pemeliharaan & Pengurusan yang Ada (45 minit) - menunjukkan Aktiviti 1 Alat Reka Bentuk Adaptasi, yang menggunakan pertimbangan reka bentuk iklim pintar

    1. Kenal pasti kesan perubahan iklim terhadap keberkesanan tindakan pengurusan anda
    2. Pertimbangkan perubahan apa yang harus dilakukan terhadap tindakan berdasarkan kesan tersebut.

Memperluas Senarai Pilihan Adaptasi & Kesimpulan Kursus (30 minit) - menunjukkan Kegiatan 2 Alat Reka Bingkai Adaptasi, yang mengenalpasti jurang dalam pelan yang ada, membantu Anda merangsang tindakan baru untuk mengisi jurang tersebut, dan menyimpulkan dengan langkah selanjutnya tentang bagaimana hasil alat itu dapat digunakan untuk memberitahu langkah-langkah lain dari Pemuliharaan Pintar Iklim Kitaran.

Bahasa yang tersedia

klik pilihan di atas untuk mendaftar

Penonton Kursus

Pengurus terumbu karang, pengamal, dan pembuat keputusan

Tempoh

2 jam
pporno youjizz xmxx. cikgu xxx Seks
Translate »